APOCALIPSIS 6

1As kat teesa ve't u Kaneero'e' u b'axa sello ti' u u'uje'. As kat vab'i ve't u tuul ivi' uma'l isle'le. As ech u tuul ivi'e' eche' u q'ankooe' uva' kat vab'i. As ech tal ile': —¡Elen ch'u'l!— ti'k u yole'. 2As kat unsaji ve'te'. As kat vil ve't tel ch'u'l uma'l u saji' kaay. As atik je' uma'l u uxhchil sti' uva' txeyik uma'l u yokos tze' sta'n uva' tetz jub'ab'al. As kat aq'ax ve't uma'l u koroona ste. As ech ib'ene' eche' ib'en umaj uxhchil tu ch'a'o ti' toleb' ve't ti' unjoltu unq'a tename'. 3As tul kat teesa ve't u Kaneero'e' ika'v u sello, as kat vab'i ve't taq'at je' ika'v u islich aamae' tuul ivi'. As ech tal ile': —¡Elen ch'u'l!— ti'ke. 4As yak kuxh el ve't ch'u'l uma't u kaay uva' va'l chit ikajal ti'. As u uxhchile' uve' atik je' ti' txoo, as kat aq'ax ve't uma'l u nimla jutz' vi' ch'ich' ste. As kat aq'ax ve't ste uva' la ixe'tisa unq'a ch'a'oe' vatz u tx'ava'e'. As la iyatz' tib' unq'a tename' svatzaj sta'n. 5As tul kat teesa ve't u Kaneero'e' itoxvu u selloe', as kat vab'i taq'at ve't je' vitoxvu u islich aamae' tuul ivi'. As ech tal ile': —¡Elen ch'u'l!— ti'k u yole'. As tul kat unsaji ve'te', as aat kuxh vil tel ch'u'l uma'l u q'eji' kaay. As u uxhchile' uve' atik je' sti', as atik ok uma'l u peexhu tiq'ab'. 6As kat vab'i uma't u tuul vi' uva' kat yolon el tzan xo'l kajva'l unq'a islich aamae'. As ech nik tal ile': —As unjaliil u trigo ti' ija'mil uma'l q'ii aq'on. As uma'l aalmo u cebada tuk' unb'iite ti' uma'l q'ii aq'on. Pet ech koj u aceite tuk' u vino, tan ye' la uch ayansata',— ti'k u yole'. 7As tul kat teesa ve't u Kaneero'e' vikajvu u selloe', as kat vab'i tuul ivi' vikajvu u islich aamae'. As ech tal ile': —¡Elen ch'u'l!— ti'k u yole'. 8As tul kat unsaji ve'te', as aat kuxh vil tel ch'u'l uma'l u q'ani' kaay. As u uxhchile' uve' atik je' sti', as «Kamchil» vib'iie'. As xekik tzan uma't sti' uva' ech ib'ii ile': «Atinb'ale' uva' atkat unq'a kamnaje'.» As kat aq'ax ve't tijle'm ti' untx'ajul unq'a tename' vatz u tx'ava'e' ti' iyatz'pe' ta'n ch'ich', ta'n va'y, ta'n ch'o'm, as ta'n unq'a txooe' uva' nichi'one' uva' echen jaq' unq'a tze'e'. 9As tul kat teesa ve't u Kaneero' vito'v u sello, as kat vil ve't unq'a taanxelal unq'a tename' uva' ma'tik iyatz'pe' ti' inimat viyol u Tiixhe' as ti' uva' ye' kat iya'sa ik'uchat u jikla txumb'ale' ti' Aak. As atik ok unq'a taanxelal unq'a uxhchile' jaq' u nachb'al Tiixhe'. 10As kat taq' ve't je' tuul ivi'. As ech nik tal ile': —Kub'aal Tiixh, axhe' axh Tiixhla aama. As jik chit atxumb'al, tan ta'n axhe' axh Tiixh. ¿As jatu la ab'an isuuchil unq'a uxhchile' uva' at vatz tx'ava' uva' kat yatz'on o'? ¿As jatu la aaq' ich'exel ste?— ti'k unq'a uxhchile'. 11As kat aq'ax ve't saj oksa'm ste sijununila. As ech kat alax ve't ile' ste: —La etx'eb' unb'iitoj, tan lanal tz'aj tachul unq'a etitz'in etatzike' uve' emool etib' stuk' uva' techal la kami ti' uva' ninima in,— ti'k u yole'. 12As kat vil teesat ve't u Kaneero'e' ivajpu u selloe'. As kat ul ve't uma'l u mam kab'laano. As kat q'ejb'u ve't ivatz u q'iie' eche' umaj q'ej oksa'm uva' ni toksale' tul kat kam umaj uxhchil. As yak kuxh kat kajb'u ve't ivatz u ich'e'. Ech ve't tilone' eche' u kaje'. 13As kat chajpik ve't ku' tzan unq'a tx'umile' tu tx'ava' eche' ichajpik tzan ivatz u higuera uva' cha'xnale tul ni pal umaj mam kajiq'. 14As kat sotz ve't u almika'e'. Ech isotz ve'te' eche' ni tulb'el umaj u'uj tul nib'alq'ule'. As jank'al unq'a vitze' skajayil tuk' unq'a tx'ava'e' uve' at vi' u mar, as kat tiinsal ve'te' ti' isotz ve'te'. 15As unq'a ijlenaale', unq'a nimla chaj naje', viq'esal unq'a sole', unq'a tx'iol iq'iie', unq'a naje' uve' ato'k sib'aalil unq'a tename', unq'a uxhchile' uve' ato'k sk'amil as tuk' unjoltu unq'a tename' skajayil as b'ex imuj ve't tib' tulaj unq'a jule', xo'l unq'a sivane' as tulaj unq'a vitze'. 16As kat taq' ve't je' tuul ivi'. As ech kat tal ve't ile' te unq'a vitze' tuk' te unq'a sivane': —¡Tzaaotaj ex sqiib'a! ¡Ku'oj ch'u'l ex sqi' ti' emujat o' vatz u Tiixhe' uva' xonle'l tu u nimla xonleb'ale' as vatz vitx'i'tzi'l u Kaneero'e'! 17¡Tan kat oonyu ve't o' tu u q'iie' uva' xo'veb'al chit u k'axk'oe' ni tul sqi'! ¡As ye'xheb'il la oleb' ti' ikuyat u k'axk'oe'!— ti'k ve't unq'a tename'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\