APOCALIPSIS 7

1As xamtik ve't stuul, as kat vil kajva'l unq'a ángel uva' txaklik ve't tu junun ixoob' u tx'ava'e'. As majel ve't kajva'l unq'a kajiq'e' sta'n, aq'al uva' ye' la ixuli ve't u vatz tx'ava'e', mita'n vi' u mar, as mita'n xo'l unq'a tze'e'. 2As kat vil itzaa uma't u ángel tib'uuq'eb'al u q'iie' uva' eq'omalik sello sta'n tetz u islich Tiixhe'. As taq' ve't je' u ángel tuul ivi' ti' talat b'en uma'l u yol te kajva'l unq'a ángel uva' majol tetz unq'a kajiq'e', tan ma't taq'ax ve't tijle'm kajva'l unq'a ángel ti' iyansat ve't ivatz u tx'ava'e' tuk' u mar. 3As ech kat tal ve't u ángel ile': —¡Eyansak ivatz u tx'ava'e', tuk' u mar, tuk' unq'a tze'e'! Pet lanal qoksa texhlal unq'a niman tetz u Tiixhe' xo'l ipala,— ti'k u ángel uva' kat tzaa tu b'uuq'eb'al q'ii te kajva't unq'a ángel. 4As kat vab'i ve't u tachul unq'a niman tetz u Tiixhe' uve' kat oksal texhlal xo'l ipala. As uma'l 144,000 unq'a niman tetz Aake' kat ok ve't texhlal xo'l unq'a tiaal Israel, 5tan atik kab'laval mil unq'a tiaal u Judá uva' kat ok texhlal, tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Rubén, tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Gad, 6tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Aser, tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Neftalí, tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Manasés, 7tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Simeón, tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Leví, tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Isacar, 8tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Zabulón, tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Xhu'l, as tuk' kab'lavat mil unq'a tiaal u Benjamín unpajte. 9As xamtik ve't stuul, as kat vil ve't mama'la tenam uva' ye'xheb'il la oleb' ti' tachpu ve'te'. As a' tzaanajkat tulaj junun tenam vatz u tx'ava'e', k'uxh kam kuxh tiaalil, as k'uxh kam kuxh yolb'alil niyolb'e. As txaklik ve't ok u mama'la tename' vatz u nimla xonleb'ale' tuk' vatz u Kaneero'e'. As atik ok saj oksa'm sta'n. As eq'omalik xaj paalma sta'n. 10As ech nik tal ve't ile' tul taq' je' tuul ivi': —¡U Kub'aal Tiixhe' uve' xonle'l tu u nimla xonleb'ale' as tuk' u Kaneero'e', as Aake' u sotzsan tetz u kupaave'!— ti'k u mama'la tename'. 11As unq'a mama'la ángel uva' txaklik vatz u nimla xonleb'ale', as kat qaaeb' ve'te' tuk' kajva'l unq'a islich aamae', as tuk' vinaj kajva't unq'a q'esla chaj aamae' uva' xo'lamalik u nimla xonleb'ale' sta'n. As techal oon ivatz tu tx'ava' ti' toksat iq'ii u Kub'aal Tiixhe'. 12As ech tal ve't ile': ¡Kano, an chite'! As oksaloj ve't iq'ii Aak, tan ta'n Aake' uva' nim talche', tan at itxumb'al Aak. As qaq'taj ve't ta'ntiixh te Aak ti' vib'a'nile'. As kuxo'vataj Aak, tan at iyak'il Aak ti' kulochpe', Esti'e' uva' oksaloj iq'ii Aak ti' chit ib'ene'. ¡An chite'! ti'k mox tala. 13As kat ul ich'oti ve't uma'l u q'esla aama sve. As ech kat tal ile': —¿Ma at sak'u'l ab'il unq'a tename' uve' ato'k saj oksa'm sta'n? ¿As ma ootzimal a'n katil tzaanajlukat unq'a tename'?— ti'k sve. 14As ech val ve't ile': —Axhe' Pap, ootzin tetz,— ch'in ve't ste. As ech tal ve't ile' sve: —A' unq'a tename' uva' kat el ch'u'l tu mama'la k'axk'oe'. As kat itx'aa ve't unq'a tename' u toksa'me'. As kat ipolb'isa ve't u toksa'me' ta'n vikajal u Kaneero'e'. 15Esti'e' at ve't ok unq'a tename' vatz vixonleb'al u Kub'aal Tiixhe' scheel. As ye' niya' ve't unq'a tename' ti' toksat iq'ii Aak sq'iil aq'b'al tu u Tiixhla atinb'ale' uva' xonle'lkat Aak. As Aake' la atin ve't xo'l unq'a tename' ti' ilochpe'. 16As ye'l ve't va'y la ipaleb'e tuk' tzajitzi'l. As ye'l u q'iie' la tz'e'san ve't sti'. As mita'n la b'ujli ta'n u tz'a'e', 17tan a' u Kaneero'e' uva' at vatz u nimla xonleb'ale', as a' ve'te' la xeeon unq'a tename' skajayil. As la b'en taq' ve't Aak tzi' u a'e' uva' ni aq'on itiichajil unq'a tename'. As la isuu ve't u Tiixhe' u ta'l ivatze' skajayil,— ti'k u q'esla aamae'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\