APOCALIPSIS 8

1As tul kat teesa ve't u Kaneero'e' ivujpu u sello ti' u u'uje', as kamal pok'o'chil oora uva' ye'xheb'il nik itiin ve'te' tu almika'. 2As vil ve't vujva'l unq'a ángel uva' txaklik ve't vatz u Tiixhe'. Kat aq'ax ve't jununil trompeta ste. 3As ul ve't uma't u ángel uva' eq'omal uma'l u olib' incienso sta'n uva' q'an ch'ich' chittu'. As txakeb' ve't u ángel vatz u nachb'al Tiixhe' uve' atik vatz u nimla xonleb'ale'. As nimal chit u inciensoe' kat aq'ax ste, ti' itz'e'sal vi' u nachb'al Tiixhe' uva' q'an ch'ich' chittu'. As eela ije' u inciensoe' uva' eq'omal ta'n u ángel tuk' unq'a yole' uve' ni tal unq'a itenam u Tiixhe' tul ninach Tiixh. 4As eela ije' ve't visib'il u incienso tuk' u nachb'al Tiixhe' uve' nib'an unq'a tename'. As techal toon vatz u Tiixhe'. 5As kat teq'o ve't u ángel u olib' inciensoe'. As kat inoosa ve't ta'n u txa' xamale' uve' atik vi' u nachb'al Tiixhe'. As kat taq' ve't ku' u ángel u txa' xamale' vatz u tx'ava'e'. As xo'veb'al chit itzetkab'an ve't unq'a q'ankooe' tuk' ivulun ve't uma'l uva' ech tab'ile' eche' tuul vi'. As xo'veb'al chit ilitz'kab'an unq'a kayampa'le'. As kat ul ve't kab'laano. 6As ib'an ve't vujva'l unq'a ángel tuche' ti' toq'sat unq'a trompeta. 7As toq'sa ve't u b'axa ángel u trompeta. As ul ve't sajb'atz vatz u tx'ava'e', tuk' xamal uva' yuel tib' tuk' kaj. As tz'e' ve't ch'oola pok'o'chil u vatz tx'ava'e', tuk' ch'oola pok'o'chil unq'a tx'akab'e'ne', as tuk' unq'a chikoe' skajayil. 8As toq'sa ve't vika'v u ángel u trompeta. As b'uuq' ve't uma'l u mam xamal uva' ech ich'iie' eche' umaj vitz. As ku' ve't u xamale' tu u mar. As ch'oola pok'o'chil u mar kat b'en ve't skajil. 9As kam ve't ch'oola pok'o'chil unq'a txooe' uva' atik tu u mar. As e'pisal ve't ch'oola pok'o'chil unq'a barco uva' atik ve't vi' u mar. 10As toq'sa ve't u toxvu ángel u trompeta. As chajpik ve't ku' tzan uma'l u nimla tx'umil tu almika' uva' xo'veb'al chit toype' eche' umaj xamal. As ech toon vi' u ch'oola pok'o'chil unq'a nimla a'e' uva' nixaane' tuk' tu u vee' ni telkat ch'u'l unq'a a'e'. 11As Ajenjo ib'ii u tx'umile', tan k'ayb'u ve't ch'oola pok'o'chil unq'a a'e' sta'n. As nimal chit unq'a uxhchile' kat kam ve't ta'n vik'ayal u a'e'. 12As toq'sa ve't ikajvu u ángel u trompeta. As yansal ve't ch'oola pok'o'chil u q'iie', tuk' ch'oola pok'o'chil u ich'e', tuk' ch'oola pok'o'chil unq'a tx'umile'. As tokin ve'te'. As ye' na'l ve't u saje' tu u ch'oola chaq'aal q'iiul. As echat ib'an ve't tu u aq'b'ale' unpajte. 13As tul uva' nik unsaji, as kat vil ipal uma'l u xich' uva' nik ipal vatz almika'. As saq'chib'al chit toq' txoo. As ech tal ve't txoo ile': —¡Txumleb'al chit ivatz! ¡Txumleb'al chit ivatz! ¡Txumleb'al chit ivatz unq'a tename' uve' at kan vatz u tx'ava'e' tuk ib'ane', tul la oq'sal ve't oxva't unq'a trompeta! Tan b'iit kuxh toq'sal ve't unq'a trompeta ta'n oxva't unq'a ángel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\