APOCALIPSIS 9

1As toq'sa ve't u to'v u ángel u trompeta. As vil ve't uma'l u tx'umil vatz u tx'ava'e' uva' ma'tik ichajpik ku' tzan tu almika'. As kat aq'ax ve't uma'l u laave ste uva' la jajon u nimla tokkin jule'. 2As tul ijaj ve't u tx'umile' u nimla tokkin jule', as je' ve't ch'u'l u sib'e' stuul uva' ech ije' ch'u'le' eche' ije' ch'u'l isib'il umaj nimla oorno. As ok ve't u sib'e' vatz u q'iie' tuk' vatz u kajiq'e'. As tokin ve'te'. 3As mama'la sak' ku' ve't ch'u'l tu u sib'e'. As ipaxi ve't tib' txoo vatz u tx'ava'e'. As aq'ax ve't te txoo ti' ib'anata' eche' nib'an unq'a ixkab'e', 4tan ye' la iyansa ve't txoo unq'a itzaae' vatz u tx'ava'e', tuk' unq'a k'uache' uve' cha'x tele', as tuk' unq'a tze'e'. Pet a' kuxh la ichi' txoo unq'a uxhchile' uve' ye'l texhlal ato'k xo'l vipalae' ta'n u Tiixhe'. 5As ye' kat aq'ax te txoo uva' la iyatz' txoo unq'a uxhchile'. Pet la kuxh ik'axb'isa txoo unq'a uxhchile' ti' ich'o'nsale' tu o'va'l ich', tan ech u k'axk'oe' uva' la ipaleb'e unq'a uxhchile' ta'n txoo eche' ichi'on u ixkab'e'. 6As tu unq'a q'iie', as la tal ve't unq'a tename' ikame'. As ye' ve't u kamchile' la ib'ane'. As k'uxh la tachva unq'a tename' ikame', poro ye' ve't tetz u kamchile' sti' la ib'ane'. 7As ech tilon unq'a sak'e' eche' unq'a kaaye', tul nib'en txoo tu u ch'a'o. As atik je' uma'l uva' ti' ivi' txoo uva' ech tilone' eche' umaj koroona uva' q'an ch'ich' chittu'. As ech tilon ve't vivatz txooe' eche' ivatz umaj uxhchil. 8As atik xi'l ivi' txoo eche' xi'l ivi' umaj ixoj. As ech unq'a tee txooe' eche' tee unq'a b'alame'. 9As b'ajumalik u tzi' taama txooe' ta'n uma'l uva' eche' ch'ich'. As ech chit ivulun ve't vixich' txooe' eche' ivulun mama'la kare't uve' qinimal ta'n kaay tul nib'en tu u ch'a'o. 10As kat aq'ax ve't te txoo ti' ik'axb'isal unq'a tename'. As a' vijee txooe' kat k'axb'isan tu o'va'l ich', tan jutz' chit ivi' vijee txooe' eche' ijee unq'a ixkab'e'. 11As vib'ooq'ol unq'a txooe' as a' u ángel uva' je' ch'u'l tu u nimla tokkin jule'. As Abadón ib'ii tu u yolb'al hebreo. As ech koj tu yolb'al griego, tan Apolión ib'ii. 12Ech ipal u b'axa k'axk'oe' kat pali. As atil chit ka'va't k'axk'o uva' la uli. 13As toq'sa ve't ivajpa u ángel u trompeta. As kat vab'i uma'l u tuul vi' xo'l kajva'l ixoob' u nachb'al Tiixhe' uva' q'an ch'ich' chittu', uva' at vatz u Tiixhe'. 14As ech tal ve't u tuul vi' ile' te ivajpa u ángel uva' atik trompeta xe': «Saapu ve't kajva'l unq'a ángel uve' k'alel tzi' u nimla a'e' uve' Éufrates,» ti'ke. 15As saapul ve't kajva'l unq'a ángel uve' nik itx'eb'on ve't ti' u oorae', tuk' ti' u q'iie', tuk' ti' u ich'e', as tuk' ti' u yaab'e', as ti' iyatz'pu ve't ch'oola pok'o'chil unq'a tename' vatz u tx'ava'e'. 16As vab'i ve't u tachul unq'a sole' uve' b'en ve't tu u ch'a'oe' ti' kaay. As laak'alal millón (200,000,000) tachul ve't kat vab'i. 17As tul nik ik'uchpu sve uva' eche' vatzik', as kat vil unq'a kaaye' tuk' unq'a naje' uve' atik je' sti'. As atik ok uma'l uva' tzi' taama unq'a sole' uva' kaj tilone' eche' xamal, tuk' uma't uva' ti'xay eche' u k'ub'e' uva' zafiro ib'ii, as tuk' uma't uva' eche' u azufre. As ech tilon vivi' unq'a kaaye' eche' ivi' b'alam. As nik tel ch'u'l xamal titzi' unq'a kaaye', tuk' sib', as tuk' azufre. 18A'e' oxva'l u k'axk'oe' uva' kat el ch'u'l titzi' unq'a kaaye'. As kat kam ch'oola pok'o'chil unq'a uxhchile' vatz u tx'ava'e' ta'n u xamale', tuk' u sib'e', tuk' u azufre. 19As atik iyak'il unq'a kaaye' ti' ik'axb'isat unq'a uxhchile' tuk' itzi' as tuk' ijee unpajte, tan ech tilon vijee txooe' eche' umaj tx'i'latxoo uva' nik chi'on unq'a uxhchile' tuk' vivi'e'. 20As ech koj unjoltu unq'a uxhchile' uva' ye' kat kam ta'n unq'a k'axk'oe', tan ye' kat ik'axa tib' ti' iya'sat u va'lexhe' uva' nik ib'ane'. As ye' kat iya'sa toksat iq'ii unq'a sub'ule' tuk' unq'a tiixhe' uva' ch'ich', tuk' unq'a tiixhe' uva' k'ub', tuk' unq'a tiixhe' uva' tze', jank'al unq'a tiixhe' uve' ye' ni tilone', as ye' ni tab'ine', as ye' nitx'ol ixaane'. 21As mita'n kat iya'sa ti' iyatz'one', ti' ikunat vimoole', as ti' iyansat tib' tuk' uma't uxhchil. As ye' kat iya'sa ib'anat u elaq'e'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\