ROMANOS 1

1Ine' in Pablo, in ik'am u Jesucristo. As kat imolo in Aak ti' vok apóstolil, tan txaael ve't in ta'n Aak ti' ipaxsal u b'a'nla yole' tetz u Tiixhe' 2uva' taltzi' kan Aak na'ytzan. As a' u b'a'nla yole' uva' tz'ib'amal kan ta'n unq'a q'ajsan tetz viyol Aake' 3ti' u Kub'aal Jesucristo, viK'aol Aake' uva' tiaal David. 4As tul kat tulsa ve't u Tiixhe' taama u Jesús tuk' iyak'il u tijle'me', as kat ik'uch ve't Aak uva' iK'aol Tiixh u Jesús as Tiixhla aama u Jesús. 5As kat taq' ve't u Jesús vib'a'nile' sve. As kat ik'ujb'a' ve't kan in Aak apóstolil ti' unb'eyat te unq'a tename' ti' uva' la ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' Aak. As la inima ve't unq'a tename' Aak. As la toksa ve't unq'a tename' iq'ii Aak. 6As kat imolo ex u Tiixhe' unpajte, ti' uva' ex ve't tetz u Jesucristo la ib'ane', 7jank'al ex uva' ex niman tetz u Tiixhe' uva' echen ex tu u Roma. As xo'n ve't ex te u Tiixhe'. As ek'uchtaj ve'te' uva' txaael ve't ex ta'n Aak. As a' u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo la aq'on vib'a'nile' seti' tuk' uva' b'a'n ve't etatin sevatzaj sekajayil. 8As ni vaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' seti' sekajayil tuk' vib'ii u Jesucristo, tan katil kuxh ni vab'i kat etzib'lal uva' k'ujle'l chit ve't ek'u'l ti' u Tiixhe'. 9As aya'l chit unk'u'l ti' unnimat u Tiixhe' as ti' unpaxsat u b'a'nla yole' ti' viK'aol Aake'. As ootzimale' ta'n u Tiixhe' uva' ni chit unnach Tiixh seti'. 10As chajpaj chit unnachat Tiixh seti', as nunjaj te Aak uva' la ib'an Aak b'a'nil sve ti' uva' jatu la uchi as la b'en vil ex, tan eche' uve' ni tal vaama. 11As a' ni vale' uva' la b'en vil ex ti' uva' la iyak'insa u Tiixhla Espíritu vetaanxelale' ti' u b'a'nla yole'. 12As a' ni vale' uva' la iyak'insa ve't tib' qaanxelal sukuvatzaj ti' uva' k'ujle'l ve't kuk'u'l ti' u Jesucristo. 13As la val sete, vitz'in vatzik: Jatpajux kuxh val unb'ene' ti' b'en vilat ex. As la atin unb'ooj in sexo'l uva' ni vale', aq'al uva' la unchus ex ti' viyol u Tiixhe' eche' uva' kat unb'an xo'l unjoltu unq'a tename'. As ye' kat uchi uva' la b'en in. 14As a' ni tal vaama uva' techal la b'en val isuuchil u b'a'nla yole' xo'l unq'a tename' skajayil. As k'uxh tiaal Israel as k'uxh jit tiaal Israel as k'uxh at itxumb'al as k'uxh ye'l itxumb'al, as techal la b'en val u b'a'nla yole' ste. 15Esti'e' uva' aya'l chit unk'u'l ni val voon ve't sexo'l ti' b'en valat u b'a'nla yole' sete tu u Roma eche' uva' kat unb'an xo'l unjoltu unq'a tename'. 16As ye'l in nunch'ixve' ti' valat u b'a'nla yole', tan tuk' viyak'il u b'a'nla yole' niq'alpukat u Tiixhe' unq'a tename' vatz vipaave', as jank'al uva' nik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak. As b'axel kat alpu u b'a'nla yole' te unq'a tiaal Israel. As a'n kat alax ve't te unq'a tename' uva' jit tiaal Israel. 17As a' u b'a'nla yole' ni alon isuuchil ti' tok unq'a uxhchile' jikla aamail vatz Aak. As a'e' u k'ujleb'al ik'u'l unq'a uxhchile', eche' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Ab'il uva' k'ujle'l ik'u'l ti' Aak, as kat toksa Aak jikla aamail. As at itiichajil k'atz Aak, ti'k u yole'. 18As ni tal u b'a'nla yole' uva' jik chit u Tiixhe' uva' at tu almika', tan at tzan vitx'i'tzi'l Aake' ti' unq'a va'lexhe' uva' nib'an unq'a tename' ta'n vipaasan tziile' vatz Aak, tan ye' nisa' unq'a uxhchile' tab'it isuuchil u yole' ta'n u va'lexhe' uve' nib'ane'. 19As ni tootzi ve't unq'a tename' u tijle'm u Tiixhe' uva' kat taq' Aak ootziloj ste, tan Aake' kat k'uchun ste. 20As aya'x tzan ixe't Aake' ti' ik'uchat u tijle'me' tul sichee u vatz tx'ava'e', tan tuk' unq'a vee' skajayil uva' icheesa kan Aak vatz u tx'ava'e', nik'uchkat Aak uva' Tiixh Aak. As at iyak'il u tijle'm Aake' uva' ye'l iya'teb'al. Esti'e' ye' la uchi uva' la tal unq'a tename' uva': «Ye' qootzaj Aak,» chaj la tale'. 21As k'uxh kat tootzi unq'a tename' u Tiixhe', as ye' kat inima unq'a tename' uva' Tiixh Aak. As ye' kat toksa unq'a tename' iq'ii Aak. As ye' kat taq' ta'ntiixh te Aak. Pet aal kat yan itxumb'al, tan kat ije'sa tib' tuk' unq'a va'lexhla txumb'ale' uve' nik titz'a. As kat b'en ve't u taanxelale' tu u va'lexhe' uva' eche' q'ej tokto. 22As k'uxh kat tal je' unq'a tename' ste uva' at itxumb'al, as ye'l itxumb'al ati, 23tan kat iya'sa unq'a tename' toksat iq'ii u islich Tiixhe' uve' cheesan tetz unq'a vee' skajayil. Pet kat toksa ve't unq'a tename' iq'ii vivatzib'al unq'a vee' uva' la pali, eche' unq'a vatz tx'ava'illa aamae', tuk' unq'a tz'ikine', tuk' unq'a txokope', as tuk' unq'a tx'i'latxooe'. 24Esti'e' kat taq' ve't kan u Tiixhe' unq'a tename' ti' ib'anat unq'a va'lexhe' uve' ni tachva ib'anata'. As kam kuxh unq'a va'lexhla txumb'ale' uva' ch'ixub'al chittu' nib'an svatzaj tuk' vichi'ole'. 25As kat taq' ve't kan unq'a tename' u jikla yole' tetz u Tiixhe'. As a' ve't u chuli yole' ninima ve'te', tan ye' ni toksa ve't iq'ii u Tiixhe'. Pet a' ve't unq'a vee' cheesamal kan ta'n Aak ni toksa ve't unq'a tename' iq'ii. As niqaaeb' ve't unq'a tename' svatz. As tul Aake' cheesan tetz unq'a vee' skajayil. As Aake' uve' la oksal iq'ii ti' chit ib'ene'. Ech chit la ib'ane'. An chite'. 26As kat taq' ve't kan unq'a tename' u jikla yole' tetz u Tiixhe'. As esti'e' kat taq' ve't kan Aak unq'a uxhchile' ti' ib'anat unq'a tacha'v vichi'ole' uva' ch'ixvub'al chittu'. As at jolol unq'a ixoj uva' ye' ni niman ve'te' kam uva' at kan ta'n u Tiixhe'. Pet niyansa ve't tib' cha'ma svatzaj, tan ni teq'o ve't tib' umaj ixoj tuk' uma't ixoj. 27As echat chit nib'an joltu unq'a naje' unpajte, tan ye' nib'an chajnaj kam uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe'. Pet ch'ixvub'al chit uve' nib'an chajnaj svatzaj, tan ni tok ve't xe' taama chajnaj ti' teq'ot tib' tuk' uma't naj. As nipaleb'e ve't u k'axk'oe' ti' u va'lexhe' uva' nib'ane'. 28Esti'e' uva' kat taq' ve't kan u Tiixhe' unq'a tename' ti' uva' a' u va'lexhe' la titz'a ve'te' ti' ib'anat unq'a vee' uva' ye' la uch ib'anchu vatz Aak, tan ti' uva' nik tal ve't unq'a tename' uva' jit kuxh tz'ajinal la oksal ve't Aak stuul. 29As pal chit ve't ivi' ib'an unq'a tename' ti' ib'anat u va'lexhe' ta'n u tacha've', tan a' kuxh u va'lexhe' ni titz'a. As nichi'an ve't taama ti' vimoole'. As ato'k chit taama ti' iyatz'at imool. As chukul ch'a'o chittu'. As nimaxtib'e vimoole'. As kam unb'ooj la alpu ste, as a' kuxh u va'lexhe' ni titz'a sti'. 30As a' kuxh u va'lexhe' ni tal ti' vimoole'. As ni tixva u Tiixhe'. As ni paasa tzii ti' ije'sat tib'. As ni toksa je' iq'ii. As nu kuxh ichuk txumb'al ti' ib'anat unq'a va'lexhe'. As ye' ninima itxutx; as ye' ninima ib'aal. 31As ye' nisa' tab'it umaj b'a'nla yol. As ye' nib'ane' kam uve' ni tale'. Pet va'len nib'ane'. As ye' nitxum ivatz imool ti' ilochata'. 32As ootzimal ta'n unq'a tename' uva' ni tal u Tiixhe' uva' ab'il uva' a' kuxh u va'lexhe' nib'ane', as tetz chite' uva' la kami ti' u va'lexhe' uve' nib'ane'. As ye' niya'sa ib'anat u va'lexhe'. As acha'v chit ste tul nib'an vimoole' u va'lexhe' unpajte.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\