ROMANOS 12

1Vitz'in vatzik, ootzimale' sqa'n uva' nitxum u Tiixhe' kuvatz skukajayil. Esti'e' nunjaj b'a'nil sete ti' uva' ech etoksat etib'e' vatz Aak eche' ni tulb'el unq'a txooe' uva' txaael ve't ti' toksal ok vatz Aak. As a'e' uva' b'a'n vatz Aak, tan esti'e' uva' kat taq' Aak etiichajil sk'atz ti' etoksat iq'ii Aak. 2As ye' etoksa etaama ti' inimal unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale' eche' nib'an unq'a uxhchile' uva' ye' ni itz'an u Tiixhe'. Pet ejalputaj vetxumb'ale' ta'n u ak' txumb'ale' uva' tetz u Tiixhe', aq'al uva' la etootzi kam uva' nisa' u Tiixhe' seti', tan a'e' uva' b'a'n te Aak ti' uva' jik chit la eb'ane'. 3As tuk val sete tuk' u vijle'me' uva' kat aq'pu sve ta'n vib'a'nil Aake': As ye' la eje'sa etib' vatz unq'a emoole'. Pet jik chit la eb'ane' tuk' u k'ujleb'al ek'u'le' uva' kat taq' Aak sete ti' toksal iq'ii Aak. 4As ech qatine' sukuvatzaj eche' tatin u kuchi'ole', tan nimal kuxh b'an ta'n u kuchi'ole', tan ataj taq'on sijununil. 5As echat chit b'an qa'n k'atz u Cristo unpajte, tan k'uxh nimal chit kuxaane', as unvatzul kuxh o' k'atz Aak. As unvatzul kuxh o' sukuvatzaj unpajte. 6As jit eela u qijle'me' skujununilaj uva' kat taq' Aak sqe, tan eche' uva' nisa' Aak sqi'. Asoj o' umaj q'ajsan tetz viyol Aake', as jik chit la qal u yole' uva' eela tuk' viyol Aake' uva' tz'ib'amal kan. 7As moj a' u qijle'me' uva' kat taq' Aak sqe ti' kulochat unq'a qitz'in qatzike', as aya'l chit kuk'u'l la lochon o'. As moj o' chusul, as aya'l chit kuk'u'l la chusun o'. 8As moj b'eyamal la kub'an te unq'a qitz'in qatzike', as aya'loj chit kuk'u'l ti' kub'eyat ste. As moj la kuloch u kumoole' ti' taq'ax unb'ooj tetz, as tuk' chit vib'a'nil Aake' la qaq' ste. As moj ti' qilat isuuchil unq'a qitz'in qatzike', as jikoj chit la kub'ane'. As moj ti' kutxumat ivatz unq'a kumoole' uva' ni paleb'en k'axk'o, as la kutxum ivatz tuk' chiib'ichil. 9As aya'l chit kuk'u'l la kuxo'ni qib' sukuvatzaj. As la chit qixva u va'lexhe'. As kunimataj chit u b'a'ne'. 10As kuxo'nitaj qib' sukuvatzaj, tan qitz'in qatzik qib'e' sukuvatzaj. As kunimataj qib' sukuvatzaj. 11As kam umaj aq'on uva' la alax sqe xo'l unq'a qitz'in qatzike', as ye' la kuq'e'yi kub'anata'. Pet aya'l chit kuk'u'l la kub'ane' ti' kunimat u Kub'aal Jesús. 12As la chiib' o' ti' u b'a'nile' uva' nu kutx'eb'e' tuk' u k'ujleb'al kuk'u'le'. As la kukuy kupaleb'et unq'a k'axk'oe'. As ye' la ya' o' ti' kunachat Tiixh. 13As la kuloch unq'a qitz'in qatzike' uva' meeb'a' chittu'. As la kuchiansa sqe uva' la qaq' ivatb'al unq'a qitz'in qatzike' unpajte. 14As b'a'noj eyolon ti' unq'a uxhchile' uve' nich'o'n taama seti'. As jit umaj va'lexhla yol la etal sti'. Pet b'a'n eyolon sti' la ib'ane'. 15As chiib'ojtaj o' k'atz unq'a qitz'in qatzike' uve' nichiib'e'. As oq'ojtaj o' k'atz unq'a qitz'in qatzike' uve' ni toq'e'. 16As b'a'noj kuxh qatine' sukuvatzaj. As ye' la kuje'sa qib' vatz u kumoole'. As jik chit la yolon o' te unq'a qitz'in qatzike' uva' meeb'a'. As ye' kuxh qala uva' at kutxumb'al ti' unjoltu unq'a qitz'in qatzike'. 17Kub'anak ich'exel u va'lexhe' uva' la b'anax sqe. Pet qoksataj xe' qaama ti' kub'anat u b'a'ne' vatz unq'a uxhchile'. 18As kub'antaj jank'al uva' la kutx'ol kub'anata', aq'al uva' b'a'n qatine' tuk' unq'a uxhchile' la ib'ane', asoj la isa' unq'a uxhchile'. 19Vitz'in vatzik, kub'anak ich'exel te umaj uxhchil uva' la b'anon umaj va'lexh sqe. Pet a' u Tiixhe' la aq'on tzan vitx'i'tzi'le' sti', eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': Tan ine' la b'anon isuuchil te unq'a uxhchile' uve' nich'o'n taama seti'. As ine' la b'anon ich'exel ste, ti'k Aak. 20Esti'e' la val sete, asoj niva'y umaj uxhchil uva' nich'o'n taama sqi', as qaq'taj techb'ub'al. As moj nitzaj itzi', as la qaq' tuk'a'. As la kuxh kajamaan ve'te' sta'n. 21Ye' kuxh qaq' qib' te u va'lexhe'. Pet o' la oleb' o' ti' u va'lexhe' tuk' u b'a'ne' uva' la kub'ane'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\