ROMANOS 13

1As kunimataj unq'a b'ooq'ol tename' tuk' unq'a imoole', tan jank'al unq'a b'ooq'ol tename' tuk' unq'a imoole', as Tiixhe' kat k'ujb'a'n kan. 2As ab'il uva' ye' la niman unq'a b'ooq'ol tename' as ni tixva uva' k'ujlu kan ta'n u Tiixhe'. As techal la ipaleb'e k'axk'o. 3As jit ti' ixo'visal unq'a uxhchile' uva' ni b'anon u b'a'ne' atkat kan unq'a b'ooq'ole'. Pet ti' taq'at ku' unq'a b'anol va'lexhe' tu k'axk'o. Esti'e' la val sete, asoj ye' nu kusa' uva' ye' la aq'ax ku' o' tu k'axk'o ta'n unq'a b'ooq'ol tename', as kub'antaj u b'a'ne'. As ye'l kuq'ii la teesa ve't unq'a b'ooq'ol tename', 4tan lochonaale' unq'a b'ooq'ole' k'atz u Tiixhe' ti' ib'anat u b'a'ne' sqe. Pet asoj la kub'an u va'lexhe', as kuxo'vataj unq'a b'ooq'ole', tan ye'le ta' uva' techal kuxh koj at tijle'm ti' taq'at ku' o' tu u k'axk'oe'. As a' unq'a b'ooq'ol tename' lochonaal k'atz Aak ti' taq'ax ich'exel te unq'a uxhchile' uva' va'lexh kuxh nib'ane'. 5Esti'e' uva' techal la kunima unq'a b'ooq'ol tename'. Pet jit kuxh ti' uva' ye' la ik'axb'isa o'. Pet ti' uva' ootzimal sqa'n uva' ech nisa' u Tiixhe' sqi'. 6As esti'e' la kuchoo unq'a choob'ale' uve' nijaj unq'a b'ooq'ol tename' sqe, tan ootzimal sqa'n uva' eela kuxh stuk' uva' ik'am u Tiixhe' ti' tilax isuuchil u tename' sb'enameen. 7As kub'antaj kam uva' nisa' u Tiixhe' uva' la kub'ane'. As kuchootaj ab'iste uva' la alpu sqe uva' la kuchooe'. As kunimataj unq'a uxhchile' uva' la nimali. As qoksataj iq'ii unq'a uxhchile' uva' la oksal iq'ii. 8As techal la kub'ane' kam unq'a b'a'nile' uva' la alpi uva' la kub'ane'. As la kuxo'ni qib' sukuvatzaj, tan asoj la kuxo'ni unq'a qitz'in qatzike', as nu kunima u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Mois├ęs, 9tan ech ni tal ile': Ye' la paavin ex tuk' uma't uxhchil uva' jit ek'ulel. As ye' la eyatz' umaj uxhchil; as elq'i'k ex; as echeesak yol ti' emool; as etachvak tetz emool, ti'k u yole'. Pet jank'al unq'a tzaq'ite' uva' alel kan, as ato'k ti' uma'l u yol uva' ech ni tal ile': Xo'noj vamoole' see eche' uve' nab'an je' see, ti'k u yole'. 10As ab'il uva' at u xo'niib'e' tu u taanxelal, as ye'l umaj va'lexh la ib'an te vimoole', tan tul nu kuxo'ni qib' sukuvatzaj, as a' u tzaq'ite' nu kunima. 11As ech la kub'ane' eche' uva' ni tal u yole', tan at ve't sukuk'u'l uva' la ilej uma'l u q'ii uva' la qil ve't isuuchil u b'a'nile' uva' kat ib'an u Tiixhe' sqi', eche' teesat umaj uxhchil vata'm tivatz. As jun q'ii najli ve't o' ti' qilat u q'alpun qetze' uva' kat kuk'ujb'a' kuk'u'l sti'. 12As ni pal ve't iyak'il u va'lexhe' tu u qaanxelale' eche' nib'an u toktoe', tan nipal ve't iyak'il u toktoe' tul ni tul u q'iie' sti'. Esti'e' la val sete, qaq'taj chit ve't kan u va'lexhla txumb'ale' eche' uva' at tu u q'ej toktoe'. As kub'antaj u b'a'ne' uva' eche' tatin u saje' ti' kukolat qib' vatz u va'lexhe'. 13As jikoj chit kub'ana eche' nib'an unq'a uxhchile' uva' nixaan sq'iil. As ye' la kub'an u va'lexhe' eche' u q'ab'a'me', u yansaib'e', u yaaib'e', u ch'o'nchil aamae', tuk' unjoltu unq'a tacha'v u kuchi'ole'. 14Pet qaq'taj tokeb'al u Kub'aal Jesucristo eche' qoksat u oksa'me' sqi'. As ye' la qaq' tokeb'al unq'a tacha'v u kuchi'ole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\