ROMANOS 14

1Ek'ultaj unq'a qitz'in qatzike' uve' ye'l maas iyak'il ati ti' u Tiixhe'. Enimataj etib' tuk' unq'a qitz'in qatzike' uva' jit eela vetxumb'ale' stuk' ti' uva' kam la eb'ane' ti' enachat Tiixh. As eyaak kuxh etib' stuk'. 2Tan at ex ni alon uva': «Kam kuxh echb'ub'alil la uch techb'ule',» ch'ex netale'. As at unjoltu ex uva' ye'xh yak'inoj u k'ujleb'al ek'u'le', as ech netal ile': «Ta'n kuxh unq'a itzae' tuk' unq'a lo'b'e'tze' la uch qechb'uta',» ch'ex netale'. 3Pet ex uva' ni echb'un unq'a echb'ub'ale' skajayil, as ye' la uchi uva' la etixva unq'a qitz'in qatzike' uva' ye' ni echb'un unq'a echb'ub'ale' eche' uva' netechb'u. As echat la eb'ane', ex uva' ye' netechb'u unq'a echb'ub'ale' skajayil, as ye' la etixva unq'a qitz'in qatzike' uva' ni echb'un unq'a echb'ub'ale' skajayil, tan ye'l exo'l nib'an u Tiixhe'. 4As ye'l etijle'm ti' uva' la eb'an isuuchil uma't u qitz'in qatzike', tan jit ex ib'ooq'ol. As a' kuxh u Kub'aal Tiixhe' la alon asoj b'a'n ve't u qitz'in qatzike' svatz moj ye'le, tan ta'n Aake' at tijle'm ti' tilax isuuchil, aq'al uva' la kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' Aak. 5As at ex ni alon uva' nim talchu uma'l q'ii ti' uma't q'ii tul nenach Tiixh. Pet ech koj unjoltu ex, tan eela kuxh unq'a q'iie' skajayil sevatz tul nenach Tiixh. As aal b'a'ne' uva' kam uva' nimamal seta'n sejununilaj as eb'antaj tuk' k'ujleb'al ek'u'l, 6tan jank'al ex ni alon uva' nim chit talpu uma'l q'ii ti' uma't q'ii ti' enachat Tiixh, as ech kuxh etoksat iq'ii Aake'. As echat neb'ane', jank'al ex uva' netechb'u unq'a chib'e', as netaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' sti'. As netoksa iq'ii Aak sti'. As echat neb'ane', jank'al ex uva' ye' ni echb'un unq'a chib'e', tan netaq' ta'ntiixh te u Tiixhe' unpajte. As nekuye' uva' ye' la uch etechb'ut unq'a chib'e', as iq'ii Aake' netoksa sevatz. 7As k'uxh isle'l o' as k'uxh la kam o', as ni qale' uva' la chiib' taama u Tiixhe' sqi', 8tan asoj isle'l o', as o' la chiib'isan taama u Kub'aal Tiixhe'. As moj la kam o', as o' tetz Aak la ib'ane'. Esti'e' uva' k'uxh isle'l o' moj la kam o', as o' tetz Aak la ib'ane', 9tan esti'e' kat ulkat u Jesús kamoj sqi' skukajayil. As kat ul taama Aak unpajte, tan ti' uva' Aak kuB'ooq'ol, k'uxh kamnajlu ve't o' as moj isle'ltel o'. 10Esti'e' la unch'oti ve't sete, ¿kam q'i uva' nu kuxh eb'an isuuchil vetitz'in etatzike'? ¿As kam q'i uva' nu kuxh etixva vetitz'in etatzike' ti' uva' kam ni tulb'e toksat iq'ii u Kub'aal Tiixhe'? Tan kajayil chit o'e' uva' la oon o' vatz Aak ti' ib'anat Aak kusuuchil, 11eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': «Tan il in isle'l in,» ti'k u Kub'aal Tiixhe'. «As kajayil chit unq'a tename' la qaaeb' ve't sunvatz. As techal la tale' uva' in Tiixh,» ti'k Aak. 12As junun o' la qalo'k qib' te Aak ti' uva' kam kat kub'ana. 13As esti'e' uva' ye' kuxh la ib'an tib' kusuuchil sukuvatzaj. Aal b'a'ne' uva' la qitz'a je' qib', aq'al uva' ye' la paavin u qitz'in qatzike' sqa'n. 14As ootzimal sva'n uva' kajayil u vee' nu kub'ane' ti' toksal iq'ii Aak, as jit va'lexhe' vatz Aak uva' nu kub'ane', tan a' u Kub'aal Jesús kat alon isuuchil sve. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' ni itz'an uva' va'lexh, as vatz kuxhe' va'lexhkat. 15Asoj la yan ik'u'l umaj vetitz'in etatzike' ti' uve' netechb'u, as ye'l u xo'niib'e' nek'uch sevatzaj. Esti'e' ni val sete, ye' la ib'ane' uva' la elik kan vetitz'in etatzike' ti' vib'a'nil u Tiixhe' ti' kuxh u echb'ub'ale' uve' netechb'u, tan eyen ve't ok vetitz'in etatzike' k'atz u Cristo uva' kat kam sqi'. 16As ye' la etaq' tokeb'al u va'lexhe' ti' u b'a'ne' uve' neb'ane' uva' b'a'n vatz Aak, 17tan nim talche' u tijle'm u Tiixhe' ti' u echb'ub'ale' tuk' u uk'a'e'. As ab'il uva' at jaq' u tijle'm u Tiixhe' as jik ve't vitxumb'ale' la ib'ane', as b'a'n ve't tatin svatzaj, as nichiib' u taanxelale', as a' u Tiixhla Espíritu ni aq'on ste kajayil. 18As jank'al o' uva' ech kunimat u Cristo eche' uve', as o'e' uva' nichiib' u Tiixhe' sqi'. As b'a'n ve't o' vatz unq'a uxhchile'. 19Esti'e' ni val sete, kub'antaj chit u b'a'ne' sukuvatzaj uva' la lochon o' ti' uva' b'a'n qatin sukuvatzaj. As a'e' la lochon o' ti' kuyak'insat qib' ti' u Tiixhe'. 20As ye' la kuyansa ik'u'l umaj qitz'in qatzik ta'n u qechb'ub'ale' uva' ni qechb'u. As k'uxh b'a'n unq'a echb'ub'ale' skajayil vatz u Tiixhe', as jit b'a'ne' uva' la paavin umaj qitz'in qatzik sqa'n ti' kuxh qechb'ut umaj echb'ub'al. 21As aal b'a'ne' uva' ye' la kuchi' chib' as ye' la quk'a vino, asoj la yan umaj qitz'in qatzik sta'n. As ye'xhkam kuxh la kub'ane' uva' la yan itxumb'al u qitz'in qatzike' sta'n vatz u Tiixhe'. 22Esti'e' ni val sete, kam uva' netitz'a tuk' u k'ujleb'al ek'u'le' uva' b'a'n la eb'ane', as atoj sek'u'l vatz u Tiixhe', tan achveb'al chit ex uva' ye'xhkam ni tal je' vetxumb'ale' sete ti' uva' kam uva' neb'ane'. 23Pet ab'il uva' ni ka'kab'in taama ti' techb'ut umaj echb'ub'al, as la paavin ve'te', asoj la techb'u, tan ye'l k'ujleb'al ik'u'l ti' u Tiixhe' tul ni techb'u umaj echb'ub'al. Tan kam uve' la ib'an umaj uxhchil tul ni ka'kab'in taama ti' ib'anata', as la paavin sta'n vatz u Tiixhe'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\