ROMANOS 4

1¿As kam la qal q'i ti' u q'esla kub'aale' uva' Abraham, o' uva' o' tiaal Israel? ¿As kam q'i kat ib'an u Abraham tul atik tzitza' vatz tx'ava'? 2As kat koj ok u Abraham jikla aamail ti' inimat u tzaq'ite' skajayil, as la uche' uva' la toksa iq'ii. As jit vatz u Tiixhe' la ib'ankat. 3As ech kat ib'an u Abraham eche' uva' ni tal uma'l u yol uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': As kat ik'ujb'a' u Abraham ik'u'l ti' u Tiixhe'. Esti'e' kat toksa ve't Aak u Abraham jikla aamail, ti'k u yole'. 4As eche' umaj uxhchil uva' ni taq'onve', tan jit oye' nib'anax ste, asoj aq'on kat ib'ana ti' itx'akat ipuaj. As tetz chite' uva' la choopi. 5Pet ech koj u Abraham, tan jit ti' uve' kat inima u Abraham u tzaq'ite' as kat ok jikla aamail. Pet tuk' kuxh vib'a'nil u Tiixhe' kat oksal u Abraham jikla aamail, tan Aake' ni oksan unq'a uxhchile' jikla aamail, ab'il uva' nik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak, k'uxh aapaavike. 6As ech kat tal kan u David ile' ti' umaj uxhchil uva' la ok jikla aamail. As achveb'al u uxhchile' uva' la toksa u Tiixhe' jikla aamail, k'uxh ye' ninima u tzaq'ite' skajayil. 7As ech tal kan u David ile' unpajte: Achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' kat isotzsa u Tiixhe' ipaav ti' u paasan tziile' uva' nib'ane'. As ye' ni toksa Aak vipaav unq'a uxhchile' stuul. 8As achveb'al chit unq'a uxhchile' uve' ye'l ve't ipaav vatz u Kub'aal Tiixhe', ti'k u yole'. 9¿Pet ma a' kuxh unq'a uxhchile' uve' kat eesal unb'iil vichi'ole' uve' achveb'al vatz u Tiixhe'? ¿Pet moj antu unq'a uxhchile' uve' ye'l unb'iil vichi'ole' kat eesali? Tan kat vala ti' uva' kat ik'ujb'a' u Abraham ik'u'l ti' u Tiixhe'. Esti'e' kat tal Aak uva' jikla aama ve't u Abraham. 10¿As ma ma'tik teesal unb'iil vichi'ol u Abraham tul uva' kat tal Aak uva' jikla aama ve't u Abraham, as moj ye'le? Ye'le ta', tan ye'xnik el unb'iil vichi'ol u Abrahame' tul kat tal Aak uva' jikla aama ve'te'. 11As tul kat eesal unb'iil vichi'ol u Abraham, as ma'tik talat u Tiixhe' uva' jikla aama ve'te'. As tul kat eesal unb'iil vichi'ole', as a' ve't k'uchb'al tetz uva' jikla aama ve't u Abraham vatz u Tiixhe' ti' u k'ujleb'al ik'u'le'. As kat oksal ve't u Abrahame' b'aalail ti' unq'a tename' skajayil, ab'il uva' la ik'ujb'a' ve't ik'u'l ti' Aak, as jikla aama ve't unq'a tename' vatz Aak unpajte, as k'uxh ye'l unb'iil vichi'ole' eesamal. 12As kat toksa ve't Aak u Abraham b'aalail sqi', o' uva' eesamal ve't unb'iil u kuchi'ole'. As a' ve't u Abraham b'aal seti' unpajte, jank'al ex uva' kat ek'ujb'a' ve't ek'u'l ti' Aak eche' uva' kat ib'an u Abraham, tul uva' ye'xnik eesal unb'iil vichi'ole'. 13As jit ti' uva' kat inima u Abraham u tzaq'ite' kat talkat u Tiixhe' ste as tuk' te unq'a tiaale', ti' uva' la ok vaatzil ib'aal unq'a tename' skajayil. Pet ti' uva' kat ik'ujb'a' ve't u Abraham ik'u'l ti' uva' alel kan ta'n u Tiixhe', as ti' uva' jikla aama ve'te' vatz Aak. 14Tan kat koj ok u Abraham tuk' unq'a tiaale' vaatzi ib'aal unq'a tename' skajayil ti' uva' ma'tik inimat u tzaq'ite', as ye'l tokeb'ale' b'a u k'ujleb'al ik'u'le'. As ye' la ib'ane' b'a eche' uva' alel kan ste ta'n u Tiixhe', 15tan a' u tzaq'ite' ni alon uva' at tzan vitx'i'tzi'l u Tiixhe' ti' unq'a tename' ta'n vipaasan tziile' vatz Aak. Pet jank'al unq'a tename' uva' ye' ootzimal u tzaq'ite' sta'n uva' itz'ib'a kan u Moisés, as jit ipaasa unq'a tename' tzii vatz u tzaq'ite'. 16Esti'e' kat tal kan u Tiixhe' u yole' te u Abraham ti' uva' k'ujle'l ik'u'l ti' Aak. As tuk' vib'a'nil Aake' kat tal kan Aak u yole', aq'al uva' la ik'ul unq'a tiaal u Abraham u b'a'nile' uva' alel kan ta'n Aak. As jit kuxh unq'a uxhchile' kat tal kan Aak ste uva' ootzin tetz u tzaq'ite'. Pet te unq'a uxhchile' unpajte uva' nik'ujb'a' ik'u'l ti' Aak eche' uva' ib'an u Abraham. Esti'e' uva' a' ve't u Abraham vaatzil kub'aal, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' u Tiixhe', 17eche' uva' ni tal u yole' uva' tz'ib'amal kan uva' ech ni tal ile': «Tan kat unk'ujb'a' kan axh ib'aal unq'a mama'la tename',» ti'k u Tiixhe' tal te u Abraham. As a' ve't u Abraham kub'aal vatz u Tiixhe', tan kat ik'ujb'a' u Abraham ik'u'l ti' Aak. As tul Aake' ni aq'on itiichajil unq'a uxhchile' uva' ye'lik itiichajil k'atz Aak. As Aake' cheesan tetz unq'a vee' uva' ye'xhkam atike, eche' uva' kat ib'an Aak te u Abraham. 18Tan kat ik'ujb'a' u Abraham ik'u'l ti' Aak. Esti'e' kat toksa ve't Aak u Abraham vaatzil kub'aal ti' u mama'la tename', k'uxh ye' nik ipal u Abraham stuul uva' kam sti' uva' la okkat b'aalail ti' u tename', eche' uva' ma'tik talat kan u Tiixhe' ste, tan ech kat tal Aak ile': Ye' saach unq'a aviaale' tuk ib'ane', ti'k Aak. 19As ye' kat ka'kab'in taama u Abraham ti' u k'ujleb'al ik'u'le', k'uxh ootzimalik sta'n uva' ma'tik ipal ve't iyak'il vichi'ole'. As ech ve'te' eche' kamnaj uva' nik titz'a ve't u Abraham, tan b'iitik kuxh ib'anat o' k'alal (100) yaab'. As echat ve't u Sara, tan ma'tik ipal ve't iyak'il vichi'ole' ti' uva' la alani. 20As ye' kat ka'kab'in taama u Abraham ti' u yole' uva' tal u Tiixhe' ste. Pet aal kat yak'in ve't taama ti' u k'ujleb'al ik'u'le' ti' u Tiixhe'. As kat toksa ve't iq'ii u Tiixhe', 21tan ootzimalik ta'n u Abraham uva' la chit ib'an u Tiixhe' kam uva' altzi'mal kan ta'n Aak. 22Tan ti' uva' k'ujle'l ik'u'l u Abraham ti' u Tiixhe', as esti'e' kat tal ve't Aak uva' jikla aama ve't u Abraham. 23As jit kuxh ti' u Abraham tz'ib'amalkat kan u yole' ti' uva' ni tal u Tiixhe' uva' jikla aama ve'te'. 24Pet antu ve't o' uva' ni tal u Tiixhe' uva' o' ve't jikla aama vatz Aak, jank'al o' uva' k'ujle'l kuk'u'l ti' Aak uva' tuk' vib'a'nil Aake' kat tulsa Aak taama u Kub'aal Jesús. 25As kat oksal ve't ok u Jesús tiq'ab' unq'a tename' ti' iyatz'pe' ti' u kupaasan tziile' uva' nu kub'ane'. As kat tulsa ve't Aak taama u Jesús, ti' uva' la ok ve't o' jikla aamail vatz Aak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\