ROMANOS 5

1Esti'e' ye'l kuxo'l ati tuk' u Tiixhe', jank'al o' uva' jikla aama ve't o' vatz u Tiixhe' ta'n u Kub'aal Jesucristo, tan ti' uva' k'ujle'l ve't kuk'u'l ti' Aak. 2As ib'a'nil kuxh u Jesús uva' oy kuxh ve't qoke' k'atz u Tiixhe', ti' uva' kat kuk'ujb'a' kuk'u'l ti' u Jesús. As nu kuchiib' ve'te', ti' uva' tuk oonoj o' k'atz u Tiixhe' uva' nitoksal iq'ii. 3As jit kuxh sti' nu kuchiib'kat ve'te'. Pet nu kuchiib' ve'te' tul nu kutaalb'e unq'a k'axk'oe', tan ootzimal sqa'n uva' tul la kupaleb'e unq'a k'axk'oe', as aal nichus o' ti' kuyak'in ti' u k'ujleb'al kuk'u'le' ti' Aak. 4As tul ma't kuyak'ine' ti' u k'ujleb'al kuk'u'le' ti' Aak, as b'a'n ve't u kutxumb'ale' vatz Aak la ib'ane'. As tul ma't tootzil ve't u kutxumb'ale' uva' b'a'n ve't o', as ootzimal sqa'n uva' b'a'n la elkat ve't o'. 5As tul ootzimal sqa'n uva' b'a'n la elkat ve't o', as ech chit la ib'ane', tan xo'n chit o' te u Tiixhe' ta'n u Tiixhla Espíritu uva' kat taq' Aak tu u qaanxelale'. 6As ootzimal sqa'n uva' b'a'n la elkat ve't o', tan tul uva' ye' nik kutx'ol kuq'alput qib' vatz u kupaave', as kat ilej u q'iie' uva' kat kam u Jesucristo sqi', o' uva' nik qeesa iq'ii u Tiixhe'. 7As qitz'ataj u yole' setuk' sb'a'n, tan a'e' ye' la ib'an umaj uxhchil uva' la taq' tib' kamoj ti' umaj imool uva' b'a'nla aama. As tale'n kuxhe' b'a uva' at umaj uxhchil la taq' tib' kamoj ti' umaj b'a'nla aama. 8Pet ech koj u Tiixhe', tan k'uxh antelik kupaavine' vatz Aak, as kat ik'uch Aak sqe uva' xo'n chit o' te Aak. As kat kam u Cristo sqi' ta'n Aak. 9As kat toksa ve't o' Aak jikla aamail ti' uva' kat el vikajal u Jesucristo vatz u kuruse' sqi'. Esti'e' la qootzi ve'te' uva' la teesa ve't o' Aak vatz vitx'i'tzi'le' uva' tuk uloj ti' unq'a tename', 10tan tul uva' atik kuxo'l tuk' u Tiixhe', as ta'n vib'a'nil viK'aol Aake' uva' kat kam vatz u kuruse' sqi', as kat ik'ul o' u Tiixhe'. Esti'e' uva' ootzimal sqa'n uva' la ikol o' u Jesucristo vatz vitx'i'tzi'l u Tiixhe', tan kat ul taama u Jesucristo unpajte. As isle'l ve't Aak cheel ti' kulochpe'. 11As jit kuxh uva' nu kuchiib' sti'. Pet nu kuchiib'e' ti' u Tiixhe' ta'n vib'a'nil u Kub'aal Jesucristo uva' kat eesan el u va'lexhe' uva' nik jatxon kuxo'l tuk' u Tiixhe'. As ye'l ve't kuxo'l tuk' Aak. 12As ipaav kuxh uma'l u naj uva' Adán, as kat ok ve't u paave' vatz u tx'ava'e'. As kat teq'o ve't tzan u paave' u kamchile'. As esti'e' uva' at ve't tzan u kamchile' sqi' skukajayil, tan ti' uva' aapaav ve't o' skukajayil. 13As tul ye'xnik ik'ujb'a't kan u Tiixhe' u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés, as nik ipaavin ve't unq'a uxhchile' vatz u tx'ava'e'. As ye'l u paave' nik toksal stuul, tan ti' uva' ye'xnik k'ujeb' u tzaq'ite'. 14As k'uxh ye' nik toksal u paave' stuul, as atik ve't u kamchile' ti' unq'a uxhchile' skajayil, tan a' kat xe'tikkat tzan u kamchile' ti' u Adán. As kat ipaleb'e unq'a tename' u kamchile' uva' kat itz'eb' b'axa vatz u Moisés, k'uxh ye'l u tename' kat paavin vatz u Tiixhe' eche' uva' kat ib'an u Adán. As k'uchuvatze' uve' kat ib'an u b'axa naje' uva' Adán ti' uva' la ul ib'an u Jesucristo. 15As eche' eela koj vipaav u Adán tuk' u b'a'nile' uve' kat taq' u Tiixhe' sqe, tan ipaav kuxh u Adán as kajayil chit o' la kam o'. Pet nim chit vib'a'nil u Tiixhe' uve' kat taq' sqe ti' u paave' uva' kat ib'an u Adán. As k'uxh at tzan u kamchile' sqi' skukajayil ti' kuxh uva' kat paavin uma'l u uxhchil uva' Adán, as nim talche' vib'a'nil u Tiixhe' uva' kat ul sqi' ta'n vib'a'nil uma't u uxhchil uva' Jesucristo. 16As u yole' uva' kat tal u Tiixhe' sqi' tuk' vib'a'nil u Jesucristo, as jit eela tuk' u yole' uva' kat tal Aak ti' u Adán, tan a' u k'axk'oe' kat tal Aak ti' u Adán u choob'al tetz u paave'. Pet ech koj u yole' uva' ni tal u Tiixhe' sqi' tuk' vib'a'nil u Jesucristo, tan ni tal Aak uva' k'uxh kajayil o' kat paavin o' vatz Aak, as ib'a'nil kuxh u Jesucristo as ye'l u choob'al paave' la ul sqi'. 17As ti' kuxh uva' kat paavin u Adán, as at ve't tzan u kamchile' sqi' skukajayil. As ti' kuxh u b'a'nile' uva' kat ib'an u Jesucristo sqi', as at ve't kutiichajil k'atz u Tiixhe', jank'al o' uva' kat k'ulun vinimla b'a'nil Aake' uva' kat toya Aak sqe ti' toksat o' Aak jikla aamail vatz u Tiixhe'. 18As kam ichee u paave' vatz u tx'ava'e' as echat chit ichee u jikla aamaile' unpajte, tan ti' uva' kat paavin u Adán, as esti'e' kat ul ve't u k'axk'oe' ti' unq'a tename' skajayil. As ti' uva' kat inima u Jesucristo yol, as esti'e' kat ul u b'a'nile' ti' unq'a tename' unpajte, aq'al uva' la ok unq'a tename' jikla aamail vatz u Tiixhe'. As at itiichajil k'atz Aak la ib'ane'. 19As kam chit uva' kat kub'ana tul kat ok o' aapaavil ta'n vipaasan tziil uma'l u naj uva' Adán, as echat chit kat kub'ana tul kat ok o' jikla aamail ta'n viniman yolil uma'l u naj uva' Jesucristo. 20As kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u tzaq'ite' aq'al uva' la pal unq'a uxhchile' stuul uva' aapaav unq'a uxhchile'. As tul uva' kat yak'in ve't u paave', as aal chit kat ik'uch ve't u Tiixhe' vib'a'nile' te unq'a tename'. 21As kam chit tatin u kamchile' ti' unq'a uxhchile' ta'n u paave', as echat chit tatin u b'a'nile' ti' unq'a uxhchile' ta'n u niman yolile' uva' kat ib'an u Kub'aal Jesucristo. As at itiichajil unq'a uxhchile' k'atz u Tiixhe' sta'n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\