ROMANOS 7

1As tuk val uma'l u yol sete, vitz'in vatzik, jank'al ex uva' ootzimal u tzaq'ite' seta'n uva' tz'ib'amal. Tan ootzimal ve't seta'n uva' at tokeb'al u tzaq'ite' ti' umaj uxhchil, tul uva' isle'ltele. 2Eche' ta' uma'l u ixoj at itzumlel, tan tul uva' isle'ltel vitzumel u ixoje', as eq'on tib' ixoj tuk' naj. Pet asoj la kam ve't vitzumel ixoje', as ye'l ve't tokeb'al vitzaq'it u tzumb'a'e' ti' ixoj. 3Tan tul uva' isle'ltel vitzumel u ixoje', as la paavin ixoj, asoj la teq'o tib' ixoj tuk' uma't naj. Pet asoj kamnal ve't vitzumel ixoje', as ye'l ve't tetz u tzaq'ite' ti' ixoj. As k'uxh la teq'o tib' ixoj tuk' uma'toj naj, as ye'l ixoj la paavin ve'te'. 4As echat kuxh b'anel qa'n, vitz'in vatzik, tan tul uva' kat kam ve't u Cristo vatz u kuruse' sqi', as ye'l ve't tokeb'al u tzaq'ite' sqi' kat ib'ana, tan ech ve't o'e' eche' kamnaj vatz u tzaq'ite'. Esti'e' uva' kat uch ve'te' uva' o' ve't tetz u Cristo uva' kat ul taama unpajte. As a' isa' Aak uva' b'a'n ve't kutxumb'al la ib'ane' ti' qoksat iq'ii Aak. 5As tul uva' eq'omaliktel vitxumb'al u kuchi'ole' sqa'n, as a' kat kub'an unq'a tacha'v u kuchi'ole' uva' niyaan u tzaq'ite' sti'. As a' u tacha'v u kuchi'ole' kat eq'on ve't o' ti' kub'anat u va'lexhe' uva' laik eq'on o' tu u kamchile'. 6Pet ech koj cheel, tan ye'l tetz u tzaq'ite' sqi', tan ech ve't o'e' eche' kamnaj vatz u tzaq'ite'. As nu kunima ve't u Tiixhe' ti' kub'anat u b'a'ne' uva' ni tal u Tiixhla Espíritu sqe. As jit ti' uva' ni qoksa qaama ti' inimal u O't Testamento uva' tz'ib'amal kan. 7¿As ma a' la qale' uva' va'lexh u tzaq'ite' uva' itz'ib'a kan u Moisés? ¡Ye'le ta'! Tan ye'l koj u tzaq'ite', as ye'le la vootzi uva' ab'iste u paave'. As ye' koj kat ichus in u tzaq'ite' ti' uva' ye' la vachva unq'a vee' uva' jit vetz, as ye'xh jatue' la vootzi uva' paav nik unb'ane', tul nik vachva. 8As tul kat vootzi ve't u tzaq'ite', as kat ok ve't uma'l u txumb'al tunvi' ti' u paave', tan kam kuxh kat vachva ve'te'. As kat paavin ve't in tul ootzimal u tzaq'ite' sva'n, as kat pal ve't in stuul uva' at iyak'il u paave' sunk'atz. 9As ech kat ib'an na'ytzan uva' ye'lik u tzaq'ite' ootzimalik sva'n. Pet tul kat vootzi ve't u tzaq'ite', as kat yak'in ve't u paave' sunk'atz. As kat b'en ve't sve uva' ech ve't ine' eche' kamnaj vatz u Tiixhe' ta'n u paave'. 10As pal ve't in stuul uva' kat ik'ujb'a' kan u Tiixhe' u tzaq'ite', aq'al uva' la iloch o' ti' u kutiichajile' vatz Aak. Pet aal kat unpaasa ve't tzii ti' u tzaq'ite'. As ech ve't ine' eche' kamnaj kat ib'an vatz Aak. 11As tul kat vab'i u tzaq'ite', as kat oleb' ve't u paave' ti' tok tunvi'. As kat itxakonsa u paave' u tzaq'ite' ti' imaxtib'et in. As ech ve't ine' eche' kamnaj vatz u Tiixhe' kat ib'ana. 12As jit va'lexhe' u tzaq'ite'. Pet jikla yol chite'. As b'a'n ve't u tzaq'ite', tan jik ve'te' ta'n u Tiixhe'. 13¿As ma la vale' uva' iq'aaq'al kuxh u tzaq'ite' as ech ve't ine' eche' kamnaj vatz u Tiixhe'? ¡Ye'le ta', tan b'a'ne' u tzaq'ite'! Pet a' u paave' kat b'anon uva' ech ve't ine' eche' kamnaj vatz u Tiixhe', tan kat itxakonsa u paave' u tzaq'ite'. As kat ik'uch ve'te' uva' va'lexh u paave'. As kat vootzil ve'te' uva' ye'l iya'teb'al u va'lexhe' uva' nib'an u paave'. 14As ootzimale' sqa'n uva' tiixhla tzaq'it u tzaq'ite', tan a' u Tiixhe' kat k'ujb'a'n kan. Pet ech koj in, tan in kuxh vatz tx'ava'illa aama. As nitxakonsa in u paave'. 15As ye' nunpal stuul kam uve' nunb'ane', tan ye' nunb'ane' kam uve' ni tal vaama uva' la unb'ane', tan kam uve' nich'o'n vaama sti' uva' ye' nunsa' uva' la unb'ane', as a'e' nunb'ane'. 16As tul nunb'an uve' ye' nunsa', as nunpal stuul uva' b'a'n u tzaq'ite', tan a'e' ni majon unvatz ti' unb'anat u va'lexhe'. 17Esti'e' jit ve't in ni b'anon u va'lexhe' uva' nunb'ane'. Pet a' u paave' uva' jejle'l sunk'atz. 18As ootzimal sva'n uva' tu u vatz tx'ava'ila txumb'ale' as a' u tacha'v vuchi'ole' at sunk'atz. Tan k'uxh ni tal vaama unb'anat u b'a'ne', as ye' ni voleb' ti' unb'anata'. 19Esti'e' jit u b'a'ne' nunb'ane' uva' ni tal vaama uva' la unb'ane'. Pet a' u va'lexhe' nunb'ane' uva' ye' nunsa' unb'anata'. 20As tul nunb'ane' kam uve' ye' nunsa' unb'anata', as jit ine' ni b'anon. Pet a' u paave' ni b'anon uve' at tu vunchi'ole'. 21As nunpal stuul uva' at uma't u va'lexhla txumb'al uva' ni taq'onvu tu vunchi'ole'. As tul uva' ni tal vaama unb'anat u b'a'ne', as a' kuxh u va'lexhe' eq'omal sva'n. 22As k'uxh nichiib' u vaanxelale' ti' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan, 23as ni b'en sve uva' at uma't u va'lexhla txumb'al uva' ni taq'onvu tu vunchi'ole'. As a'e' uva' niyaa tib' tuk' u tzaq'ite' uva' tz'ib'amal kan uva' nichiib' u vaanxelale' sta'n uva' nunsa' unnimata'. As ni taq'onvu u va'lexhla txumb'ale' svi' uva' at sunk'atz. As a' ni tale' uva' techal la unb'ane' kam uva' ni tale', k'uxh jite' nunsa'. 24¡As oyeb' chit unvatz! ¿Ab'ile' q'i la q'alpun in vatz u va'lexhla txumb'ale' uva' at tu vunchi'ole' uva' la eq'on in tu u kamchile'? 25¡As ta'ntiixh te u Tiixhe'! ¡Tan Aake' kat q'alpun ve't in ta'n u Kub'aal Jesucristo! As ine' ik'am u Tiixhe', tan a' ni tal vaama uva' la unnima vitzaq'it Aake'. Pet ech koj u tacha'v vunchi'ole', tan a' ni tale' uva' in ik'am u paave'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\