TITO 1

1Keche, vitz'in vatzik Tito. Ine' in Pablo apóstol tetz u Jesucristo. As ine' in ik'am Aak. As kat ichaj tzan in Aak seti', ex uva' txaael ve't ex ta'n Aak, ti' uva' la etootzi ve't isuuchil u jikla yole' uva' alel kan ta'n Aak, 2tan ye'l yol nichuli Aak. As Aake' kat altzi'n uva' at itiichajil u qaanxelale' k'atz Aak la ib'ane', tul uva' ye'xnik chee u vatz tx'ava'e'. As a' u kutiichajile' uva' k'ujle'l kuk'u'l sti' cheel. 3As a' u yole' uva' kat etootzi ta'n u Tiixhe' tul uva' kat b'ex ilej u q'iie' ti' valat u yole' ta'n Aak, tan a'e' uva' alel sve ta'n Aak ti' uva' la unb'ane', tan Aake' ni q'alpun o'. 4As tuk untz'ib'a b'en uma'l u u'uj see Tito, tan ech axhe' eche' umaj unk'aol, tan uma'l kuxh ve't k'ujleb'al kuk'u'l ti' u Tiixhe'. As u Kub'aal Tiixhe' tuk' u Kub'aal Jesucristo, u q'alpun qetze', la b'anon b'a'nil see. As Aake' la txumun ve't avatz. As Aak nib'anon uva' b'a'n qatin sukuvatzaj. 5Tan esti'e' kat vaq' kan axh tu u Creta ti' ab'anat isuuchil unq'a uxhchile' tzitzi' uva' va'lexhla txumb'al nichus te unq'a qitz'in qatzike'. As la ak'ujb'a' unq'a q'esale' xo'l unq'a qitz'in qatzike' tu junun tenam eche' uva' kat unk'ujb'a' kan axh sti'. 6As a' unq'a naje' la ak'ujb'a' uva' ye'l umaj va'lexhla yol ni talpu sti'. As ye'l uma'toj ixoj la ichuk naj ti' u tixqele'. As ye'l umaj va'lexhla txumb'al ni tab'il ti' unq'a me'al ik'aol naje'. As niman tetz Tiixh unq'a me'al ik'aole'. As jit paasan tzii la ib'ane'. 7Tan a' u taq'on u Tiixhe' la til unq'a naje' uva' la ak'ujb'a' kan. Esti'e' uva' techal chit uva' b'a'n itxumb'al la ib'ane', as ye' la toksa tib' naj snimil, as ye' la tx'i'tzi'l tu naj, as ye' la ul ivi' naj, as jit q'ab'a'mil naj, as jit chukul ch'a'o naj la ib'ane', as jit kuxh u puaje' la titz'a naj, as ye' la isub' naj vimoole' ti' itx'akat ipuaj. 8Pet atoj ok taama naj ti' u b'a'ne'. As la taq' naj ivatb'al unq'a qitz'in qatzike'. As b'a'n itxumb'al naj la ib'ane', tan la pal naj stuul kam uva' la ib'an naj. As la til je' tib' naj. 9As a' kuxh isuuchil u jikla yole' la ichus naj, eche' uva' kat chuspu te naj b'axa. As ye' la inima naj uma'toj chusb'al uva' jit tetz u Tiixhe'. As ech la oleb'kat naje' ti' ik'ujb'a't ik'u'l unq'a qitz'in qatzike' ta'n unq'a b'a'nla chusb'ale' uve' la ichus naj. As la oleb' naj ti' teesal iq'ii unq'a ichusb'al unq'a uxhchile' uve' ye' ni niman u Tiixhe'. 10Tan nimal kuxh unq'a paasan tziie' ati uve' ni alon uva' latel kuxh eesal unb'iil vichi'ol unq'a ne' xaake'. As nichus chajnaj unq'a chusb'ale' uva' ye'l kuxh itxa'k. As ni teesa chajnaj unq'a qitz'in qatzike' tu b'ey. 11Aal b'a'ne' uva' la amaj ivatz chajnaj ti' ichusune', tan ni tok chajnaj tulaj kab'al ti' iyansal itxumb'al unq'a qitz'in qatzike'. As a' kuxh unq'a chusb'ale' uve' ye'l itxa'k nichus chajnaj ti' itx'akat ipuaj. 12As ech nib'an chajnaje' eche' uva' kat tal uma'l u naj uva' atik itxumb'al uva' aa Creta, tan ech kat tal kan naj ile' ti' unq'a imoole': «Chulin yol kuxhe' unq'a kumoole' uva' aa Creta. As ech chajnaje' eche' txokop uva' paasan vi' tuul, tan salq'e'ay kuxh chajnaj,» ti'k u naje'. 13As an chite' viyol u naje' uve' kat tal kan. Esti'e' uva' tii chit axh ti' talax isuuchil te chajnaj uva' va'lexhla chusb'al nichus chajnaj. As la inima chajnaj unq'a jikla yole' tuk' unq'a qitz'in qatzik unpajte. 14As ye' la nimal unq'a yole' uva' cheenal kuxh xo'l unq'a tiaal Israele'. As mita'n la nimal iyol unq'a naje' uva' ni teesa tib' k'atz u jikla yole'. 15Tan asoj jik ve't vitxumb'al umaj uxhchil, as jik chit unq'a vee' skajayil svatz. Pet ech koj unq'a uxhchile' uva' yannajlu vitxumb'ale', tan va'lexh unq'a vee' ste skajayil. 16Tan k'uxh ni tal unq'a uxhchile' uva': «Ootzimal ve't u Tiixhe' sqa'n,» taq'e' ni tale', as tuk' vitxumb'ale' nik'uchkat uva' ye'l u Tiixhe' ninima, tan a' chite' ye'l tokeb'al k'atz u Tiixhe' ta'n vipaasan tziile'. As ye'l umaj b'a'n la itx'ol ib'anata'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\