TITO 2

1Pet ech koj axh, Tito, tan a' unq'a yole' la aale' uve' nik'ul tib' tuk' unq'a jikla chusb'ale' tetz u Tiixhe'. 2As la aal te unq'a q'esla chaj naje' xo'l unq'a qitz'in qatzike' uva' b'a'n itxumb'al la ib'ane'. As la titz'a chajnaj sb'a'n kam unq'a vee' la ib'an chajnaj. As k'ujle'l ik'u'l ti' u Tiixhe'. As la ixo'ni unq'a qitz'in qatzike'. As ye' la pal ik'u'l ti' ik'uchat u b'a'ne' k'uxh la ipaleb'e k'axk'o. 3As echat la aal te unq'a ixoje' uva' q'estu ve'te' ti' uva' la ik'uch ve't cha'ma uva' nixo'va cha'ma u Tiixhe' ti' ib'anat u b'a'ne'. As ye' la icheesa cha'ma ipaav imool. As ye' la q'ab'an cha'ma. Pet la ichus cha'ma unq'a uxhchile' ti' uva' la ib'an u b'a'ne'. 4As la ichus cha'ma unq'a ixoje' uva' txultele ti' uva' la ixo'ni unq'a ixoje' vitzumele' tuk' unq'a italaj intxa'e'. 5As la titz'a unq'a ixoje' sb'a'n kam unq'a vee' la ib'ane'. As jik koj chit itxumb'al cha'ma la ib'ane'. As la til cha'ma isuuchil u tatine' tikab'al. As b'a'nla aama chit cha'ma la ib'ane'. As la inima cha'ma vitzumele', aq'al uva' ye' la eesal iq'ii viyol u Tiixhe'. 6As la ab'eya te unq'a chelem naje' unpajte uva' la titz'a chajnaj sb'a'n ti' unq'a vee' la ib'an chajnaj. 7Axh la k'uchun u jikla txumb'ale' jank'al uve' la ab'ane'. As tul uva' la chusun axh, as jik chit atxumb'al la ab'ane'. As ye' la achuli yol. 8As b'a'n ayolone' la ab'ane', aq'al uva' ye' la chee ve't iyol unq'a uxhchile' uve' nich'o'n taama sqi'. As la kuxh ch'ixvu ve't unq'a uxhchile'. 9As la ab'eya te unq'a uxhchile' uve' ato'k sk'amil xe' umaj u b'aal aq'on ti' uva' jik chit la inima unq'a k'ame' u b'aal aq'one'. As ye' la itzaq'b'e u k'ame' u b'aal aq'one'. Pet aal la inima, aq'al uva' b'a'n la b'en te u b'aal aq'one'. 10As telq'ak chajnaj tetz u b'aal aq'one'. Pet jikla aama chit chajnaj la ib'ane' kam uva' la ib'an chajnaj, aq'al uva' la toksa chajnaj iq'ii u chusb'ale' uve' nichuspu te chajnaj ti' u Tiixhe', u q'alpun qetze'. 11As ech unq'a yole' la aal te unq'a qitz'in qatzike', tan kat ik'uch ve't u Tiixhe' vib'a'nile' ti' kuq'alpule' skukajayil. 12As kat ichus o' u Tiixhe' tuk' vib'a'nile' ti' uva' la qeesa qib' vatz u va'lexhe'. As ye' la qachva unq'a vatz tx'ava'illa txumb'ale'. Pet b'a'n kutxumb'al la ib'ane' vatz unq'a tename'. As jik chit la kuxo'va u Tiixhe'. 13As nu kuchiib'e' ti' kutx'eb'at u achveb'alla q'iie' tul uva' la ul ik'uch tib' u kuTiixhe' uva' nim talche' uva' Jesucristo, u q'alpun qetze'. 14As Aake' uve' kat taq' tib' kamoj sqi' ti' teq'ot el tzan o' Aak tu u va'lexhe'. As kat ijosq'i ve't Aak u qaanxelale' ti' toksat ve't o' Aak sitenamil. As aya'l chit ve't kuk'u'l ti' kub'anat u b'a'ne'. 15As a' unq'a yole' uve' la aal te unq'a qitz'in qatzike'. As la ak'ujb'a' ik'u'l. As la ab'eya ste unpajte, tan a' eejle'me'. As ye' la aaq' tokeb'al umaj uxhchil ti' teesat iq'ii vayole'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\