TITO 3

1As la oolsa sk'u'l unq'a qitz'in qatzike' uva' la chit inima unq'a ijlenaale' tuk' unq'a uxhchile' uve' ni ilon isuuchil unq'a tename'. As niman yol chit unq'a qitz'in qatzike' la ib'ane'. As aya'l chit ik'u'l ti' ib'anat u b'a'ne'. 2As teesak kuxh unq'a qitz'in qatzike' iq'ii umaj uxhchil. As jit aach'a'o la ib'ane', pet b'a'n itxumb'al la ib'ane' te unq'a uxhchile' skajayil. As ye' la ije'sa tib' vatz unq'a uxhchile', 3tan echik u kutxumb'ale' nik kub'an b'axa eche' uve' nib'an unq'a tename' cheel, tan ye' nik ib'en sqe ti' u b'a'nla yole'. As o'ik paasan tzii. As tz'ejxinalik kuxh u kutxumb'ale', tan b'uchelik kuxh o' ta'n u paave' tuk' unq'a tacha'v u kuchi'ole'. As a'ik kuxh u va'lexhe' nik kub'ane', tan nik ich'o'nsa tib' qaama sukuvatzaj. As nikat ichi'an qaama sqi'aj. 4Pet k'uxh echik u kutxumb'ale', as kat ik'uch ve't u Tiixhe' vib'a'nile' sqe uva' ni q'alpun o' ti' ik'uchat ve't Aak uva' xo'n ve't unq'a tename' skajayil te Aak. 5As kat iq'alpu ve't o' Aak. As jit ti' umaj jik kat kub'ana. Pet ti' uva' kat itxum Aak kuvatz, as kat iq'alpu o' Aak. As kat ijosq'i ve't Aak u qaanxelale'. As kat taq' ve't Aak itiichajil u qaanxelale'. As ak' ve't u kutxumb'ale' kat ib'an Aak ta'n u Tiixhla Espíritu 6uva' aya'l chit ik'u'l Aak kat toksa Aak tu u qaanxelale' ta'n u Jesucristo, u q'alpun qetze', 7aq'al uva' la b'en ve't o' me'al ik'aol Aak tan ti' uva' jik ve't o' vatz Aak ta'n vib'a'nil Aake'. As esti'e' uva' k'ujle'l ve't kuk'u'l uva' at ve't itiichajil u qaanxelale' k'atz Aak uva' ye'l iya'teb'al. 8As jikla yol chite' u yole'. As a' ni vale' uva' ye' la aya'sa aalat unq'a yole', aq'al uva' la iya'lu ve't tib' unq'a kumoole' uva' ni niman u Tiixhe' ti' ib'anat u b'a'ne'. As b'a'ne' unq'a yole' uve' ni val see, tan la txakon ti' unq'a uxhchile' skajayil. 9As eesa eeb' k'atz unq'a va'lexhla chaj txumb'ale'. Ech kole' unq'a yole' uve' ni talpu ti' unq'a q'esla kub'aale' eche' u yaaib'e' ti' u tzaq'ite' tuk' u ixvaiib'e', tan ye'l itxa'k unq'a yole'. As ye'le la txakon sqi'. 10Asoj ab'il uva' ye' la niman unq'a chusb'ale' uva' nachus te unq'a qitz'in qatzike', as ka'pajul la ab'eya ste. Pet asoj ye' la inima uva' la aal ste, as la eesa ve't el xo'l unq'a qitz'in qatzike', 11tan ootzimale' a'n uva' ab'il uva' ech vitxumb'ale' as a' uxhchile' uva' kat teesa tib' tu b'ey, tan kat paavin ve'te'. As an kuxh u uxhchile' ni k'uchun uva' aapaav ve'te'. 12As tul la unchaj b'en u Artemas moj u Tíquico ti' b'en tilat axh, as la oojela eeb' ti' ul eelat in tu u Nicópolis, tan tzitzi' la atinkat in tu q'alae' uve' ni vale'. 13As aya'l chit ak'u'l laloch u Zenas uva' ni ilon isuuchil u leye' tuk' u Apolos. As la aaq' te chajnaj kam uva' la sa'vit ti' chajnaj tul uva' la pal til ex chajnaj. 14As lachus unq'a qitz'in qatzike' ti' uva' a' u b'a'ne' la ib'ane'. As la iloch ka't unq'a uxhchile' uva' kam nisa'vit sti'. As ech ik'uchate' uva' at vib'a'nil u Tiixhe' sk'atz. 15As jank'al unq'a qitz'in qatzike' uve' at sunk'atz as ni taq' b'en itzii see. As la aal vitziie' te unq'a qitz'in qatzike' uve' xo'n o' ste, tan uma'l kuxh ve't k'ujleb'al kuk'u'l stuk' ti' u Kub'aale'. As a' vib'a'nil u Tiixhe' la atin sek'atz sekajayil. Ech chit la ib'ane'. An chite'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\