Jan 18

1Afta Jiizas don prie, im an im falara dem kraas uova wan riva we dem kaal Kijran. Wan gyaadn did de de, an im an im falara dem go iin de. 2(Nou Juudas, di wan we sel out Jiizas, did nuo we di plies de, kaa a nof taim Jiizas yuus tu miit op wid im falara dem de.)

3So Juudas kom a di plies wid wan gruup a suoja. Di ed priis dem an di Farisii dem sen som a di man dem we gyaad Gad ous de tu. Di uol a dem go iina di gyaadn wid lamp, taach an aal saat a sitn fi fait wid. 4So Jiizas nou, chuu im did don nuo wa did ago apm tu im, waak op tu dem an aks dem se, “A uu unu a luk fa?”

5“Jiizas we kom fram Nazaret,” dem se.

6So nou, wen Jiizas se, “A mi dat,” di suoja an di gyaad dem jraa bak an jrap a grong.

7Den Jiizas aks dem wan neda taim se, “A uu unu a luk fa?” An dem se agen se, “Wi a luk fi Jiizas we kom fram Nazaret.”

8“Mi jos don tel unu se a mi im,” Jiizas se tu dem. “Ef a mi unu a luk fa, den mek dem man ya we de ya wid mi gwaan.” 9Im se dis ya fi mek wa rait dong iina Gad wod kom chuu. It se, “No iivn wan a dem we yu gi mi, mi no laas.”

10Saiman Piita did av wan suod, an im jraa it out an chap aaf di rait iez a di sorvant fi di liida fi di priis dem. (Di sorvant did niem Malkos.)

11Bot Jiizas se tu Piita se, “Put bak yu suod iina it kies! Mi no fi jringk outa di kop we mi Faada gi mi fi jringk outa? Mi no fi sofa?”

12Afta dat de apm, di suoja dem an dem liida plos di gyaad dem uol aan tu Jiizas an tai op im an dem. 13Dem tek im kyari go a Anos fos. Anos did a Kaiyafas faada-in-laa, Kaiyafas we did a di liida fi di priis dem fi da ier de. 14(Nou Kaiyafas did a di wan we did tel di Juu liida dem se it wuda beta fi wan man ded fi di uol a di Juu piipl dem.)

15Saiman Piita an wan neks wan a Jiizas falara dem waak bak a di suoja an gyaad dem wen dem did a kyari Jiizas go a Anos. (Nou, da ada falara ya did nuo di liida fi di priis dem, an sieka dat, im fala dem wen dem kyari Jiizas go a di liida fi di priis dem yaad.) 16Bot Piita neehn go iin. Im tan outa duo a di giet. Di ada falara we did nuo di liida fi di priis dem kom bak out an taak tu di uman we did a wok a di giet an kyari Piita go insaid.

17“Yu a no wan a fi im falara dem tu?” wan sliev gyal we did a wok a di giet aks Piita. “Nuo, mi no wan a dem,” im se tu ar.

18(Nou it did wel kuol, an so di sorvant dem an di ed priis gyaad dem did a tan op roun wan faiya we dem did mek fi kip dem waam. Piita did tan op de wid dem tu, a waam op imself.)

19Siem taim dis ya did a gwaan, di liida fi di priis dem did a aks Jiizas kwestiyan bout im falara dem an bout wa im tiich.

20“Mi taak fi evribadi ier mi,” Jiizas se tu im. “Mi tiich iina di Juu dem choch an iina di yaad we Gad ous de — we paat di Juu piipl dem miit op tugeda. Mi no aid an se notn. 21Wa yu a aks mi dem sitn ya fa? Aks di piipl dem we ier wa mi se. Dem nuo wa mi se.”

22Wen Jiizas se dis ya, wan a di gyaad dem shat im a baks iina im fies. “A so yu taak tu di liida fi di priis dem?” im aks Jiizas.

23So Jiizas se tu im se, “Ef mi se sitn rang, den tel evribadi ya-so wa mi se we rang. Bot ef mi onggl taak wa chuu, wa mek yu baks mi?”

24Den Anos sen Jiizas go a Kaiyafas, di liida fi di priis dem. Im did stil av Jiizas tai op.

25Nou Saiman Piita did stil tan op a waam op imself, so di piipl dem roun di faiya aks im se, “Yu a no wan a im falara dem tu?” Bot im tel dem nuo. “Mi a no wan a dem,” im se.

26Di sumadi uufa iez Piita did chap aaf, did a fambili wid wan a di liida fi di priis dem sorvant dem. Ier im tu Piita, “No yu mi si wid im iina di gyaadn?” 27Piita se notn no go so, an siem taim im se so wan ruusta kruo.

28Orli di neda maanin, di Juu liida dem tek Jiizas fram Kaiyafas ous an kyari im go a di palis we bilang tu Pailat, di man di Ruoman dem put inchaaj a Judiya. Di Juu dem neehn go insaida im yaad, kaa dem did wan fi kip demself kliin iina Gad yai so dat dem kuda get fi nyam di Paasuova fuud. 29So Pailat kom out tu dem an aks dem se “Wa unu se da man ya du rang?”

30Dem se tu im se, “Ef im a no kriminal, wi wudn kyari im kom tu yu.”

31Den Pailat se tu dem se, “Tek im an diil wid im bies pan fi unu uona laa.” Bot di Juu liida dem se, “Di laa no lou wi fi kil nobadi.” 32(Nou dis ya apm fi mek we Jiizas did taak bout ou im did ago ded kom chuu.)

33Pailat den go bak iina di palis, im sen fi Jiizas an aks im se, “Yu a di Juu dem king?”

34“Yu a se dis ya pan yu uon,” Jiizas aks im bak, “ar ada piipl taak tu yu bout mi?”

35“It komiin laka se mi a Juu tu yu?” Pailat aks im. “A fi yu uona piipl dem an yu ed priis dem kya yu kom a mi. A we yu du?”

36So Jiizas se tu im se, “Mi no ruul laka di king dem we de iina di worl. Ef mi did ron tingz laka dem, mi sorvant dem wuda tek op fi mi an fait fi mek dem no ares mi an gi mi uova tu di Juu liida dem. Bot mi no ruul laka di king dem iina di worl.”

37“So yu a king, den?!”, Pailat aks im. Jiizas ansa im an se, “‘King,’ a di wod yu yuuz. A dis mi did baan fa; a dis ya mek mi kom iina di worl: fi taak tu piipl bout di sitn dem we riili chuu. Evribadi we lov di chuut lisn we mi se.”

38“Di chuut, a wa dat?” Pailat aks im. Afta Pailat aks Jiizas dis ya, im go out fi taak tu di Juu dem wan neks taim. Im se tu dem, “Mi no si notn we mi fi chaaj im fa. 39Bot a di naamal ting fi mi frii wan prizna gi unu wen a Paasuova taim. Unu waahn mi lego di Juu dem King gi unu”?

40Dem shout bak se, “A no dis ya man ya wi waahn. Gi wi Barabas. (Nou, Barabas did fait gens di Ruoman dem.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\