1 BAKORINTOS 10

1Bandomi, mna con ní kye­ pan sansan ba abu wa ndi du abe bayakui baa ndi na bà Musa ra. Cidon bebe nwini bu anandi ki bye akyon wa kyen­ kyenbe ki nyaco. Katabe kata Cidon hobe kyenkyon pwadzu ki fin teku waa beri baku danra teku wa nyonyo ra pwadzu ya kyan myi. 2Ki bye nwini bu anandi ba teku waa be kyan ba abe ra be du batisma wa tà dan­ ra pajukun baaji kata na bà Musa, ku ciri cinbe. 3Ki bye abu wa ken nwo waa Cidon tsa yi buju dzu don ko jinni ra, be kwan cin kenbi ji buju waji ki bye dzundzun kata. 4Ki bye abu wa ken nwo dzun waa Cidon tsa yi jape dzu ki di bu aban ra, be kwan cin kenbi wa bye dzun­ dzun, aban waji ci Yesu Kiristi. 5Ko waa ci numa ra Cidon foa vya ba badati baa hwe kari ki finbe ba, ci numa ra Cidon bwan jibe nya hwan. 6Í mbyà abu baakara ci abu baa í fyen aji ki cinbe ki byei jiji íká vya ju bu abu baa baba ci tsadzu waa be ndi vya raba. 7Íká wa aki ci tsadzu badati ndi ki finbe na wa raba. Ci tsadzu waa be ta ki fin Afa bu Cidon danra, "Pajukun wena jinni na ji, na wa, bekà do don na foji ajo wana gbegbe." 8Iká tsa agya ci tsadzu badati ki finbe ndi na tsa raba. Anyunu dzundzun pajukun zan dubu didzun nwa tsara hu ba jinni kata. 9Iká ken mbafo Cidon ci tsadzu badati ki finbe ndi tsa raba. Anyo dzwan bwanbe kata. 10Íká nwinde ci tsadzu waa pajukun badati ki finbe ndi na tsa raba. Cidon tson bazhen­ tsōn'a bi bwan jibe kata, 11Abu baakara tsa numa ki cin abu wa bababe, í mbyàbe ci abu baa í fyen aji kiyo ki cinbe ki byei. Be tābe ki cin waa be nui don danra íká ten abebe tsa numa ba. Í hwayi sansan ki cin waa ī ki fin we baa kennu tanma. 12Ki cin wakara apa wama ga danra ku pantse gbangban ku tsa sansan sheji waa kúká bi kokwi ba. 13Tswi mbafofo dzun wari duni baani, se tswi mbafofo waa apa ri tsaka wa gbanka mikyin kiyo. Ama Cidon ci apa wajinderi kuri zen'ande yi wa mbafofo bu Shetan ku kagbenni ba, Ama ki di bu wa ken mba­ fofo hunnu kuri tsani nyaco wa nwàdzudzu. 14Ci numa ra, ani bandomi baa concon ní fan aki wa tsatsa jinni. 15Mna zen aji bani ci tsa­ dzu nī ci pajukun baa ci ba ayì, ci numa ní mba abu waa mna dan yini ra, ko ci wa sansan re, ko ci wa baba. 16Avyé wa wa jape jibi bu Cindoi Yesu waa iri she shia kiyo ra, tàa danra ī du vyon wa banban ba dii ki di bu asa bu Yesu ba? Ayo waa ī mana ji borodi waa be koken gafanku ra tàa danra ī ban vyon ba dii ki di bu awi di bu Yesu Kiristi ba? 17Ki cin waa borodi ra ci agan dzundzun, ci numa ra ai baa ci suu ra ī ci widi dzun­ dzun, ki cin waa ai kata ī kwan dzun na ji agan bu borodi dzun­ dzun waji. 18Í kyepan ba bazhenzhen bu Isra'ila beri banbe vyon ki di bu butsobe waa beri tsòn abu ki cin kyenkyen ki don raba? 19Cinna bu aji waa mna mbyeni ra dan ke? Bucon waa beri bwan wa bakindo kiyo ra ciri abu dzun re, ko bakindo waji ba dia ciri abu dzun? 20Cia numa ba ko titi, cin­ na bu aji waa mna dan yini ra ci kara. Abu waa abe tsu badati ri nde yi aki ra, be nde yi ajon wa baba, cia waa be danra be nde yi Cidon ba, Mri conmi wa kwan cin ba ajon wa baba ba. 21Nyaco baani waa ní wa avyé bu Cindoi, nikà wa avyé bu jon baa baba. Kati, nyaco baani waa ní ji jibi bu Cindoi Yesu nikà ji buju waa be nde wa jon baa baba kiyo. 22Ko nina con ní ken mbafo Cindoi Yesu jiji ku ngongo bai? Nina ga danra ī kaku ri ba gben? 23Nina dan aji danra, "Abu dzun wa sheshe baani." Ci numa ajinderi, ama bà koke kata waa ima con ci abu wa sansan ba. Ci numa adòn dzun baani wari hwaden'i abu dzun wa tsatsa, ajinderi ama bà koke waa ima tsa kata ri yii gben mikyin ba. 24Ci numa ra ko kani kata kúká tsa abu wani wa vya hwan'a vin­ ni ba, ama ku tsa abu wari vya hwan bu jo ndoa ku tsazaku yo. 25Nī ci ba nyaco waa ní ji tswi buju wani kata waa bema ri hwen ji baku ki ti. Níká mbye aji ki cin'a ba. 26Ci tsadzu waa be tā ki fin Afa bu Cidon danra, "Fin tswen ba abu wa ki fin'a kata ci abu Cindoi." 27In apa wa bàa Yesu ba ma bani nde buju ki ndoa, nima zen nde, nima ya ra, ní ji ko tswi buju wani kata waa ku ma nde yini, níká we hwan ki cin'a na mbye aji kiyo ba. 28Ama apa ma dan yini danra, "Be kapyen ko buju waji tswan aki yo ra," ci numa ra níká jini riba. Ki cin waa apa wa dan yini ra kuna we hwan ki cin buju ra níká gbeku kasen ba nyaken ba. 29Níká ji buju waji ba. Cia ki cin hwan wa wewe buni ba, ama ci jiji bu hwan wa wewe bu apa ra, wa ga danra buju waji sheshe ra. Ko dzun tiri uri mbye aji danra, "Ami ci vo dimi tsa nini mri ngha buju ki cin hwan wa wewe bu apa dzun?" 30In ami ma kapyen mbu mikyin yi Cidon hunnu m hun ko buju waji tsanini beri bi tsomi ce ki cin abu waa m ji ba mikyin wa mbumbu ki bye Ci­ don? 31Ko nī mana ji buju fa, ko nī mana wa jan, ko ma kake kata waa nī mana tsa, ní tsa abu wari bi yi zen bu Cidon hwe. 32Níká gbe nwoja bu atsu wa tata yi Yahudawa, ko tsu badati baa cibe Yahudawa ba, ko ki fin abi bu Cidon ba. 33Ci tsadzu ami ki bye abu waa mna tsa kata mna nyàmi abu dzun wari tsaza dimi yo ba. Ama mna nyà abu wari tsaza pajukun baa hwehwe suu numa yo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\