1 BAKORINTOS 16

1Tánmanuma ní gon tson ní fo aji ki cin abè waa iri yi jiji í tsaza pajukun bu Yesu baa ki tswen bu Yahudiya. Tsa­ dzu waa m dan yi pajukun baa ki Galatiya dan be tsazabe yo ra. Ci numa ra ani du, ní tsazabe yo numa du. 2Ki bye anyunu wa kapyen bu byecen ko kani ki finni ku ten dzu abèa waa ku du, ba abu waa ku ci baku ku ride so kankan, ki cin waa jiji ní kwan vinni kapyen waa m ngha bimi ki byeni raba ra. 3Ki nyaken waa mma bi ra, pajukun baa ni zen nde babe ra, mri bi tsonbe tson ba afa be nde avyon wa vyon­ vyonni te yo ya yibe ki Urushali-ma. 4Nima mbyà danra san kari m ya du, se be bami kyen dzun ya. 5Kapyen waa m bi ki byeni mri dzu ki Makidoniya ki cin waa mna con m ya ban vinni jen waji a hunnu m bi. 6Dzun tiri ba, mri bi cifo ki byeni. Mri bi ci bani nde numa ya pan ànunù jiji ní numi ya ki bye waa mma ya yo kata. 7M conmi wa bi ki byeni tanma m shon zo bani, m nwā­ dzu mwamwa numà ba. M ci ba mikyin Cidon ma zen nde m bi ci bani dù anyunu pyinnahunnu. 8Ama mna con m pan abē ki Afisus kire ya zan anyunu Pen­ tekost hunnu. 9Ki cin waa apyo dzun ki tiri popo numa ci riyo waa m tsa butso dzun wa ci ba hwe suu numa, ko waa pajukun baa zei hwehwe numa na tiri du. 10Timoti ma bi ki byeni, ní pan­ ku ba mikyin wa mbumbu ki cin waa kuna tsa butso bu Cindoi Yesu ci tsadzu waa mna tsa ra. 11Apa dzun ká sinniku ba, ama ní tsazaku yo, ní dzoku vokya jiji ku kyen kyon'a mwamwa ba mkyin wa ná jinni, jiji ku kasen bi ki byemi ki cin waa ami ba bazhenzai ī ho zo so nyaco na bàku. 12Aji ki cin bu nwuzai Apolo ciri m voku bàvo kiyo gbangban numa danra jiji ku bi mbyàni, aku ba bazhenzai; badati. Ama ku cia ba mikyin waa ku bi tan­ ma ba, ko titi. Ci numa ra kuri bi ki bye ayo waa ku con. 13Ní nwe nwo, ní pantse ba gben ki bye wajinderini, niká ge mikyin ba, ní ci ba gben. 14Abutsoni waa nima tsa kata, ní tsaku ba con. 15Bazhenza, nī yinu danra Istifanus ba fin ndoa be ciri baa kapyen ki fin jen bu Helenawa baa pukan mikyinbe bi pan Yesu, bekà so hwan kiyo na tsa­ za baa bà Yesu hwehwe numa. 16Tanma abu dzun ki tiri waa mna con m voni, ní mbyà hwebe. Ní yibe hwe, ba kani kata wama ri tsazaivyo ki bye butso bu Ci­ don. 17M mbu mikyin ba wa bibi bu Istifanus ba Fotinatus, ba Akai­ kas, ki cin waa be tsazami yo ki cin abu waa nī du kani nyaco wa tsami ba. 18Be dan gbanmi mikyin, be kà dan gbanni du, san kari ní yi tswi pajukun baakara hwe. 19Abe abi bu baa bà Yesu ki bye jen bu Asiya na nàni kiyo. Akila ba Biriska, ba abi bu baa bà Yesu baa na kwan cin kenbi ki ndpbe, bena nàni jen gbeni vo, gbeni abe ki fin zen bu Cindoi Yesu. 20Bazhenzani kata na nàni kiyo. Ní nà dini jen bà kwan mikyin ba dini ba mikyin wa mbu­ mbu. 21Tanma ami Bulus mna tā jen wa nana wakara na yini ba vo dimi. 22Ko ma kani kata wama con'a Cindoi ba, ní zen dàn tsa­ baku. Maranata! (Cinnaa danra Yesu u kasen bi.) 23Wa sansan bu Cindoi Yesu ku bani ci bye dzun­ dzun. 24Acon ku bani ci dzun ki fin mikyinni, ki fin zen bu Cindoi Yesu Kiristi. Ku ci numa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\