1 BAKORINTOS 4

1San kari ní hoi so danra ī ci pajukun baa tsa butso bu Yesu Kiristi baa Cidon nde ajia wa yu kuku kwai ki vo. 2Ki nya­ ken wakara abu waa beri nya ki bye apa waa cindoa nde abu kwaku ki voa ra ciri, ko ayo wani kata be duku ba wajinderi ko nukon. 3Ci numa ra bumi ki bye­ mi nima ken mbafomi cia abu wa tutu ba, ko pajukun ma ken mbafomi ki pyen bu kwen. Ki cin waa ami ba dimi m mbyàmi bo bu dimi ba. 4Ki cin waa m yimi abu dzun waa m dà ba, ama m yì sanmi ba, Cindoi Yesu ciri apa wari ga kwen. 5Ci numa ra niká dzodi fo apa dzun kwen ávo waa anyunu ngha mbaa raba, kapyen waa Yesu Cindoi ku kasen bi ba. Kuri bi fu abu baa yuyu ki fin fitse, ku kari bi pofan aji wa ki fin mikyin ki fa byeya numa. Ki bye wakara numa ri hwa Cidon ri yi ko kani kata votso ki bye butso waa ku tsa. 6Bandomi, aji baakara mna dan we ki dimi ba Apolo. Ní fyen ki byei ní yì cinna bu aji waa Cidon dan ki fin Afaa danra, "Níká kyenkyon danyà jinni ki bye aji baa be ta so ki fin Afa ba." Ki cin waa jiji apa dzun ki finni kúká ndē di nyā apa dzun wa fyen bu dzun ku sinni apa dzun ba. 7Ayoo, buu una ga danra ukā apa dzun bake waji? Ake waa u du ki vou waa Cidon yiuri ba? Tsanini una ndē diu ba abu waa Cidon mbyà san hwan'a ri hunnu yiu? 8Tanma nī ji ze ra, ni fa hwen ra, Jinna nī kasen kàn akù kàn abon na tsa tsonni hwani cei kiyo riba, San kamri waa ni na akù nde abon sen yo ra ki cin waa iri bi bani tsa tson ki dzun, 9Ki bye wa mbyàmbya bumi eiri, ai fotson bu Yesu Ki­ risti Cidon ndei so ci tsadzu pajukun baa kwen tabe beri bwanbe bwanbwan. ī kan abu wa mbyàmbya ki bye fin tswen, ba zhentsōn, ba pajukun. 10Ki cin bu Yesu Kiristi ī kan pajukun baa ci jeje numa ki zo bu pajukun. Ama buni nina ga dan­ ra ni ci ba yì ki cin bu Yesu Kiristi waji. Ai ci baa byèbyè, ani ci baa gbangban. Pajukun nari yini hwe ama bui bena sinnii. 11Avo jinna ba, ambo buju ba mbo jan na bwan'i, atukpai yà bài ki di, ina wa gba, ī ci baa kyenkyon tan ki don na kyen, ī bai ndo bu dii ba. 12Ina kofyin tsa butso ba vo dii ina ji ba vo dii. Bena tsoi ce, ama ina pya wa sansan bu Cidon webe yo. Bena tai fyin ina gban mikyin. 13Bena sinnii ina gban mikyin. Avo jinna ba, be ndei so abu wa shendi numa ki fin tswen ashijen bye waa beri za abu nya yo. 14Mna tami afa wakara yini ki cin waa jiji ḿ yi tsenni ku panni ba, ama ki cin waa jiji m gbeni tson, ani zhenzhenmi baa con­ con. 15Ko nima ci ba manu manu hwehwe numa zan dubu dzwe baa ri fyenni abu ki nyaco bu Yesu Kiristi, nī ci ba atani dzun­ dzun tori numa vinni. Ki cin waa ki fin zen bu Yesu Kiristi m mbani ri, ki bye Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi waa m nde bi dan yini ra. 16Ci numa ra mna voni danra ní fyen abu ki dimi. 17Abu wa hwa m tson Timoti bi ki byeni ra ki cin waa m mbaku mbamba ki bye aji bu Yesu Ki­ risti nwu wa conconmi wa ci ba cin wa na jinni ki bye Cindoi. Kuri bi kyepanni yo cinna bu cindi wa ripye ki fin zen bu Yesu Kiristi waa mna bà. Aji wakara ci aji waa mna fyen tà yi pajukun baa bà Yesu kata ko kini. 18Pajukun badati ki finni na ndē di danra mri bimi ki byeni jiji m mbyàni riba. 19Cidon ma zen nde mri bi ki byeni mwamwa numa jiji m mbyà vo butso bu pajukun baa na ndē dibe ra, ko bena tsa butso wa byenbyen ajinderi re, ko bena gban nu azota re. 20Ki cin waa butso bu Cidon cia abu wa nde hwa nu gban nu kiyo ba, ama ci butso bu gbentsòn. 21Buni ni mbyà nini? Nina con m bi ki byeni ba akpan re, ko m bi ba wa tashuma bu acon?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\