1 YOHANNA 2

1Ani bazhenzhenmi baa titi, mna tā abu wakara na yini ki cin waa níká tsa abu wa baba ba. Ama apa dzun ma tsa abu wa baba, ī ci ba Apa dzun wajinderi numa ki tiri wari pya Cidon wei yo. Apa waji ci Yesu Kiristi. 2Ki cin bu Yesu Kiristi waji hunnu Cidon hun fan abu wa babai yii. Ku fan'a abu wa baba bui zoa yii ba, ama kwan ba abu wa baba bu pajukun baa ki fin tswen wa­ kara kata. 3Ima kon adòn bu Cidon hun­ nu iri hun yinu ajinderi byen­ byen numa danra, ī yì Cidon nu. 4Apa wama danra, ku yì Cidon nu, ama kuma kon'a dòn bu Ci­ don ba, apa waji ci apa wa kan­ kan, ku baani ba aji wajinderi bu Cidon ko titi numa ki fin mikyin'a. 5Ama apa wama kon aji bu Cidon, apa wakara ciri apa wa con Cidon ajinderi byenbyen numa hun. Abu wana tà yii dan­ ra, ī ci byea ra ciri, 6apa wama danra ku ci bye Cidon, san kari apa waji ku tsa abu we ba abu waa Yesu Kiristi ndi tsa ra. 7Ani pajukun baa conconmi, adòn wakara waa mna tā yini kara, cia abu wa ripye ba. Ci adòn wa riko waa ni ndi kapyen fo aji ki cin'a avo ndi gbogbo numa dzu jinni bi. Adòn wakara ci adòn wa riko waa nī ndi ka­ pyen fo aji ki cin'a gbogbo numa ra. 8Ama adòn waji ci adòn wa ripye mna tā yini. Wakara ci numa ajinderi ki bye Yesu Kiri­ sti, ka bani du. Ki cin waa abye wa naken jinni nwādzu ra, abye wa yafan jinni wajinderi numa na yafan abye zayo gbogbo numa ra. 9Apa wama danra ku ci fin abye wa yafan jinni, ama ku ma­ na ze nwuzaa, wakara na ta dan­ ra, avo jinna ba, apa waji ci tiri ki fin abye wa naken jinni hun. 10Ama apa wama con nwuzaa, wakara ta danra, apa waji waka­ ra ci fin abye wa yafan jinni. Abu dzun wari yiku ta atsu baani. 11Ama apa wama ze nwuzaa apa waji ci tiri ki fin abye wa naken jinni, ku yia abye waa ku so cin'a na ya yo ba. Ki cin waa abye wa naken jinni waji yiku kan apa wa gbànzo. 12Bazhenzhenmi, mna tā abu wakara na yini ki cin waa Cidon fan abu wa babani gbogbo numa yini ra, ki cin bu Yesu Kiristi. 13Ani baco, mna tā abu wakara na yini ki cin waa nī yì Apa wa ndi ci avo ndi gbogbo dzu jinni bi ranu. Ani zhen mafan, mna tā abu wakara na yini ki cin waa nī ji cin ki cin bu Shetan ra. Ani baci baa titi, mna tā abu wakara na yini ki cin waa nī yì Ata nu. 14Baco, mna tā abu wakara na yini ki cin waa nī yì Apa wa ndi ci avo ndi gbogbo dzu jinni bi ranu. Ani ba mafan, mna ta abu wakara na yini ki cin waa nī ci pajukun baa gbangban. Aji bu Cidon ci finni, nī ji cin ki cin bu Shetan ra. 15Níká mba mbi bu abye wa ki myi ba abu baa ki fin'a ba. Apa wama mba mbi bu abye myi wa­ kara, kuri con kàa Ata Cidon riba ko titi. 16Ki cin waa abu wama ki fin tswen kire kata, tsa­ dzu abu waa adi ri con, ba abu wa nyényè, ba koke kata waa pajukun ma zama ki cin'a. Abu baakara kata dzu myi kire bi, dzua ki bye Ata Cidon bi ba. 17Ní yinu danra, afin tswen wa­ kara ba abu baa ki fin'a baa pajukun ho zobe so yo na nye ra, beri nwādzudzu kata. Ama apa wama tsa abu we mikyin bu Cidon, apa waji ri ci kenken ra hun ko nukon. 18Bazhenzhenmi, ayo wa ken­ nu bu koke kata mba tiri ra. Tanma numa pajukun baa ze Yesu Kiristi pwadzu bi ra, ci tsa­ dzu waa be ndi dan yini nī fo danra apa wa ze Yesu Kiristi nabi ra. Ki cin wakara numa ī yinu danra, anyunu wa kennu mba tiri tanma numa ra. 19Pa-jukun baaji she pwadzu ki fin abi bui. Ama be ndi cibe pajukun bandoi baa dzu cin sansan numa ba. Béri ma ndi ci pajukun baa ki fin abi bui ajinderi byenbyen numa beri kyan bai ci tiri ki bye dzundzun. Áma be she pwadzu yabe ra. Wakara ri tà yi pajukun danra, be cibe bui ba. 20Buni Yesu Kiristi weni Den­ den bu Cidon ki cinni ra, nikà yì aji wajinderi byenbyen numa nu. 21Abu wa hwa mna tā afa waka­ ra na yini ra, cia ki cin waa mna ga danra, nī nyani aji wajinderi byenbyen numa ba. Ama mna tā yini ki cin waa nī yì aji wajinderi byenbyen numa nu. Nikà yinu danra, aji wajinderi byenbyen numa ri kwan'a tswi ba akan ba. 22Ci numa ra, apa wa kankan ci kani waji? Apa wa kankan ci apa wama danra Yesu cia apa waa Cidon ceku ba. Apa wama ngha Atai Cidon ba Nwua, apa waji ci ajo ze bu Yesu Kiristi hun. 23Ki cin waa apa wama ngha Nwu bu Cidon, apa waji ngha Cidon ba dia hun, Ama apa wama pan Nwu bu Cidon, apa waji ri du Ata Cidon. 24Ci numa ra, mna dan yini, ní kyepan ba aji waa ni ndi fo ka­ pyen gbogbo numa ra, ní pan nde hwa hwanni, Nima pan abu baa nī ndi fo gbogbo numa ra ma hwa hwanni niri ci sansan numa ba Nwu, ba Ata. 25Abu waa Yesu Kiristi ndi ba dia gei nuge ki cin'a ra ciri, kuri yii cindi wa ci kenken. 26Mna tā aji wa­ kara na yini ki cin bu pajukun baa na con be byèni hora. 27Ama buni Yesu Kiristi ndi yini Den­ den'a bani ci dzun ra. Ci numa ra, buni niri nyaní apa wa fyenni abu yo riba. Ki cin waa Denden waji na fyen tà yini abu ki cin bu koke kata. Abu wa fyenfyen ci wajinderi byenbyen numa, akan baani kiyo. Ci numa ra, ní bà abu wa fyenfyen waa ku fyen ta yini ra, ní pantse Byea. 28Bazhenzhenmi, tanma numa ní pantse Byea, ki cin waa anyu­ nu wa hun waa kuri kasen bi ra, í du agben mikyin, íká bi pan tsenni ki pyen'a ba. 29Nima yinu danra, ku ci apa wa sansan numa, ní hwayinu danra, apa wama tsa abu wa sansan ndafan jinni byenbyen numa, apa waji ci nwua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\