1 YOHANNA 3

1Ní mbyà acon waa Ata Ci­ don con'i cia wa dandan bara. Acon waji kagben, hwa kuna bai danra, i ci zhenzhen'a. I ci ba­ zhenzhen bu Cidon ajinderi numa kwaa. Abu wa hwa pa­ jukun baa ki fin tswen wakara hwà yibe danra, i ci zhenzhen bu Cidon bara, ki cin waa be yìbe ku ba. 2Bandomi baa concon, jinna i kan zhenzhen bu Cidon ra. Ama i ngha hwàyii ba cinna bu byecu waa iri ci ki pyen kire raba tiri. Ama í yinu danra, an­ yunu waa Yesu Kiristi ma kasen bira, iri ci tsadzu waa ku ci ra, ki cin waa iri mbyàku nu numa ci tsadzu waa ku ci ra. 3Apa wama nde mikyin'a so dia numa, se apa waji ku pan dia ku ci nyenye numa avo tanma ci tsa­ dzu waa Yesu ci nyenye numa ra. 4Apa wama tsa abu wa baba kata apa waji na gbekyan adon bu Cidon hun. Abu wa baba ciri apa ma tsaa abu waa adon bu Cidon dan raba. 5Ani ba dini ni yinu danra, Yesu Kiristi bi ki fin tswen kire ki cin waa jiji ku tswan abu wa babai pajukun ki fin tswen. Abu wa baba ko titi numa baani ki byea. 6Apa wama ci byea apa waji ri tsaa abu wa baba ba. Apa wama ci foji abu wa baba wa tsatsa apa waji mbyàa Yesu Kiristi fo raba. Ku­ kà yiaku ba. 7Ani zhenzhen baa tanma. Níká yi apa dzun ku byeni ba. Apa wama tsa abu wa sansan ndafan jinni byenbyen, apa waji ci apa wa sansan ci tsadzu waa Yesu Kiristi ci apa wa sansan numa ra. 8Ama apa wama tsa abu wa baba kata, apa waji ci apa bu Shetan. Ki cin waa Shetan jo nwo abu wa baba wa tsatsa avo ndi gbogbo dzu jinni bi. Abu wa tsa Nwu bu Cidon bi ki fin tswen kire ra ki cin waa jiji ku tsaba abu waa Shetan na tsa ra don kata. 9Ko kani kata wama ci nwu bu Cidon kuri yaa ki pyen ba abu wa baba wa tsatsa riba. Ki cin waa atswi cindi waa Cidon yi apa waji ra, ku tsakaa wa tsa abu wa baba ba, ki cin waa ku ci nwu bu Cidon. 10Ki bye wakara numa hunnu apa ri mbyàyi zhenzhen baa ci bu Cidon ba zhenzhen baa ci bu Shetan. Apa wama tsaa abu wa sansan ndafan jinni ba, kuma con'a aji bu nwuzaa ba, atswi apa wakara cia apa bu Cidon ba, 11Aji waa ni ndi fo avo ndi gbogbo kapyen ra, ci kara, danra í con dii. 12San'a waa í ci tsadzu Kayinu wa ci apa bu Shetan, ku da bwan nwuzaa raba. Ku bwan­ ku ki cin ke? Ki cin waa ku ci apa wa tsa abu wa baba, ama nwuzaa ci apa wa tsa abu wa sansan. 13Bazhenza, afin tswen ma nghani kúká cini abu wa kya­ hozo ki byeni ba. 14Bui ki byei ī yinu danra, i nwàdzu ki vo bu aki yà du cindi ra, ī yinu numa ki cin waa ina con bazhenzai ra. Apa wama con'a apa ba, apa waji ci tiri ki vo bu aki. 15Apa wama ze nwuzaa apa waji ci apa wa bwan apa. Nī kapyen yinu gbogbo numa danra, apa wa bwan apa ku baani ba cindi wa ci kenken. 16Abu wa ndi kapyen tà yii cinna bu acon ciri waa Yesu Kiristi ndi nyani ba cindia ki cin'i ra. Ai du, fye waa í fan cindii yi aki ki cin bu bazhenzai. 17Apa wama ci ba abu wa ki fin tswen ki vo, kuma mbyà nwuzaa ci fin hwen, kuma hwia cicia jiji ku tsazaku yo ba, a con bu Ci­ don baani ki fin mikyin bu apa waji. 18Bazhenzhenmi baa titi, íká con apa ki bye aji wari pwa­ dzu ki nui ra maari vinni ba. Ama í con apa ki bye abu wa byenbyen wa tsatsa. 19Ma ci numa hunnu iri hwà yinu danra, í ci bye ajibyen, ri hwa mikyin'i we jinni ki pyen bu Cidon. 20Ma ci numa mikyin'i ma zen'a nde ba abu wa rimyi wa tsatsa ba, í yinu danra, Cidon kagben bu mikyin'i ri, kukà yì koke kata nu. 21Bandomi baa concon, mikyin'i ma zen nde ba abu baa ina tsa ra, tà danra, ī ci ba gben mikyin ki pyen bu Cidon. 22Koke waa ima vo ki byea kata kuna yii abu waji ki cin waa ina pan ajia ina tsa abu baa we hwan'a. 23Abu waa kuna nui don ki cin'a jiji í tsa ra ciri, í yi wajinderi ki bye Nwua Yesu Kiristi, íkà con dii ci tsadzu waa ku nui don ra. 24Apa wama kon don'a apa waji ba Cidon ci bye dzundzun, Cidon kà ba apa waji ci bye dzundzun. Abu wa tsa ī yinu ajinderi byenbyen numa danra, ku ci bye dzundzun bai ra, ki cin Denden'a waa ku yii ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\