1 YOHANNA 4

1Bandomi baa concon, níká zen nde pan avo ki bye aji bu ko kani kata wama so dia danra, ku ci ba Denden bu Cidon ba. Ama ni ken mbafo aji baaji ni mbyà ko dzu bye Denden bu Ci­ don bi ajinderi re. Ki cin waa pa­ jukun baa da adon bu akan suu numa gbànna fin tswen tanma, 2Nyaco waa niri hwayi ba apa wa ci ba Denden bu Cidon ci kara. Ko kani kata wama zen nde dan­ ra, Yesu Kiristi ndi bi ki fin tswen kire ba adi bu pajukun, apa waji ci apa wa ci ba Denden bu Cidon hun. 3Ama apa wama zen'ande danra, Yesu Kiristi bi ki fin tswen kire ba adi bu pajukun ba, apa waji cia apa wa ci ba Denden bu Cidon ba. Denden wa ki fin mikyin bu apa waji ra, dzu bye ajo ze bu Yesu Kiristi bi. Ku ciri apa waa ni ndi fo aji ki cin'a danra, kuri bi ra. Ko tanma ma ku bira ki fin tswen kire ra. 4Ani zhen baci bandomi, buni ni ci pajukun bu Cidon. Ni ji ein bu pajukun hora baa da adon bu akan hora ra. Ki cin waa Denden wa ki fin mikyinni ra ka wa ki fin mikyin bu pajukun baa ki fin tswen kire ra ri. 5Pa-jukun baa da adon bu akan baaji hora, be ci pajukun bu fin tswen wakara. Ci numa ra, bena zen aji bube ki cin abu baa ki fin tswen kire. Pajukun baa ki fin tswen na gon tson na fo ajibe. 6Ama bui, i ci pajukun bu Cidon. Apa wama yi Cidon nu kuri gon tson ri fo ajii. Ama apa wama cia apa bu Cidon ba, kuri gon'a tson ri foi ba. Ki bye wakara numa hunnu iri hun mbyàyi danra, ko ku ci apa wa ci ba Denden wajinderi byenbyen numa re, ko ku ci apa wa ci ba denden bu akan re. 7Bandomi, í eon dii. Aeon ri dzu bye Cidon ribi. apa wama con apa ku ci abu Cidon. Apa waji yì Cidon nu. 8Apa wama con'a apa ba, apa waji yìa Cidon ba. Ki cin waa Cidon ci acon. 9Abu waa Cidon tà yii ki byeya numa danra, kuna con ajii ra, ciri, ku tson Nwua wa ngyikan dzundzun tori numa ra bi ki fin tswen wakara jiji í du cindi ki byea. 10Wakara ciri acon hun, ai con'i Cidon rìba. Ama ku con'i ri, ku tson Nwua bi hu aki wa ban vyon jiji Cidon ku fan abu wa babai yii. 11Bandomi, ci tsa­ dzu waa Cidon con ajii suu numa, san kari i con dii. 12Apa dzun wa mbyà fo Cidon ba azo fora baani. Ama ima con dii Ci­ don ri bai ci dzun. Anu bu eon'a kwa dzun ki byei ra. 13Abu wa tsa ī yinu danra, ī ci byea kukà ci byei ra eiri, ki cin Denden'a waa ku yii ra. 14Ai mbyànu ba azoi danra, Atai Ci­ don tson Nwua bi jiji ku kan apa wa nwàdzu pajukun ki fin tswen kire, í kana dan yi pajukun dan­ ra, aji waji ci aji wajinderi. 15Apa wama danra, Yesu ci Nwu bu Cidon, Cidon ba apa waji ci dzun, apa waji ka ba Cidon ci dzun, 16Ai ba dii, ī yì coneon waa Cidon con'i ranu, ikà yi wajinderi kiyo, Cidon ci acon. Apa wama con Cidon ba pa­ jukun, apa waji ba Cidon ci dzun, Cidon kari ba apa waji ci dzun du. 17Abu wa tsa con bu Cidon tà dia zan byei ra ki cin waa anyu­ nu waa Cidon ri foi kwen ra iri ci ba agben mikyin. Iri duku du­ du ki cin waa abyecui ki fin tswen kire ci tsadzu abu Yesu Kiristi ci ra. 18Azin baani ki bye acon wa concon. Acon wajinderi wari hwa apa ri zinzin ra ciri a natenten. Ci numa apa wa mana zinzin tà danra, acon bu Cidon bi zan'a ki myi ki bye apa waji raba. 19Ina con Cidon ba pajukun ki cin waa Cidon kapyen con'i ri. 20Apa wama danra kuna con Ci­ don ama kuma ze nwuzaa, apa waji ci apa wa kankan. Ki cin waa apa ma con'a nwuzaa waa kuna mbyàku nu ba azo raba, kuri tsanini hunnu ku con Cidon waa ku mbyàaku ba azo bara? 21Abu waa Cidon nu don dan yii danra, jiji í tsa ra ciri, apa wama con Cidon kukà con nwuzaa du.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\