1 YOHANNA 5

1Apa wama zen nde danra, Yesu ci apa waa Cidon ceku, apa waji ci nwu bu Cidon. Ima con Atai wa mbai ra, ī kari con nwua concon. 2Ci numa ra, ī kapyen gbogbo numa danra, ayo waa ima con Cidon, ima bà aji baa ku nui don ki cinbe ra, ī kari con bazhenzhen'a concon kata. 3Ki cin waa acon wa con Cidon ciri, ī bà aji baa ku nui don ki cinbe ra. Aji baaji cibe ba afyin suu ba. 4Ki cin waa ko apa wani kata wama ci nwu bu Cidon ku ken wa ji cin ki cin bu abu baa ki fin tswen kire ra. Abu wari hwa iri ji cin ki cin abu baa ki fin tswen kire ra ci wajinderi. 5Apa wa ken wa ji cin bu abu baa ki fin tswen kire ra ci kani? Se apa wama zen nde danra, Yesu ci Nwu bu Cidon. 6Yesu Kiristi wa bi ki fin tswen kire ra, ku kyen dzu bye jape ba asa. Ku kyen'a dzu bye jape vinni ba, ama ku kyen dzu bye jape ba asa anu dzundzun bi. Denden bu Cidon ta yii dan­ ra, abu baa kara ci abu baajin­ deri, ki cin waa Denden waji ci apa wa dan aji wa byenbyen. 7Ci numa ra, bi ci ba abu kwan dzun tsara baa na tà yii aji wajinderi. 8Abu baaji ci Denden bu Cidon, ba jape, ba asa bu Yesu Kiristi. Abu baa kwan dzun tsara baaka­ ra dan aji we bye dzundzun ba dibe. 9Ayo waa pajukun ma dan aji ki cin abu waa be mbyà ba azobe yii iri pan avo ki bye ajibe. Ama aji bu Cidon gban kari ka­ ta. Ku ciri apa wa dan yii aji baakara ki cin bu Nwua. 10Ci numa ra, apa wama yi wajinderi ki bye Nwu bu Cidon, ku ci ba abu baakara numa ki fin mikyin'a. Ama apa wama yia wajinderi ki bye Cidon ba, apa waji mbyà Cidon ci apa wa kan­ kan ki zoa. Ki cin waa apa waji zen'ande pan vo ki bye aji waa Cidon dan ki cin bu Nwua raba. 11Abu waa Cidon tà yii ra ciri, ku yii cindi wa ci kenken. Dzu di bu Nwua waji hunnu ī du cindi waji wakara. 12Apa wama ci ba Nwu bu Cidon ku ci ba cindi. Apa wama cia ba Nwu waji ba, ku cia ba cindi ba. 13Mna tā abu baakara na yini ani pajukun baa yi wajinderi ki bye Nwu bu Cidon waji ra, jiji ní yinu ajinderi byenbyen numa danra ni ci ba cindi wa ci ken­ ken. 14Ī ci ba agben mikyin ki pyen bu Cidon ki cin waa ī yinu danra, kuna gon tson foi ko nukon ki bye ayo waa ima voku abu wa we hwan'a. 15Ima yinu danra, abu waa ima vo kata kuna gon tson foi nu, í yinu danra, abu waa ima nyà ki byea ī du abu waji dudu ra hun. 16Apa dzun ma mbyà nwuzaa dzun mana tsa abu wa baba dzun wa zan'a wa bwanku raba tiri, apa waji wa mbyàku ra, ku pya Cidon weku yo ki cin'a jiji Cidon ku yiku cindi. Cidon ri yi apa waji wa tsa abu wa baba ra cindi yi yi. Sede abu wa baba waji waa apa waji tsa ra ma zan wa bwanku. Abu wa baba dzun waa apa ri tsa wa zan wa bwan­ ku ki tiri. M danmi danra, jiji ú pya Cidon we atswi apa waji wa­ kara yo jiji Cidon ku yiku cindi ba. 17Abu wa rimyi wa tsatsa wani kata ci abu wa baba. Ama abu wa baba dzun ci tiri wa zan'a wa bwan apa ba. 18Ī yinu danra, ko apa wani kata wama ci nwu bu Cidon, kuri tsaa abu wa baba numa foji wana yaya ki pyen ba, Ki cin waa nwu bu Cidon wa hun ra, na konku san­ san numa. Shetan ri tsa kaaku abu dzun ba. 19Ī yinu danra, ī ci pa­ jukun bu Cidon, ko waa fin tswen wakara kata ci vo bu Shetan ra. 20Ī yinu danra, Nwu bu Cidon bi ki fin tswen kire ki cin waa jiji í hwayi ba abu baakara, í yi Cidon wajinderi byenbyen numa. Í ba Ci­ don wa ci wajinderi byenbyen numa ra ci bye dzundzun. Í kà ba Yesu Kiristi Nwua ci bye dzun­ dzun. Cidon wakara ci Cidon wajinderi byenbyen, kukà ci eindi wa ci kenken. 21Bazhenzhenmi, níká kpasun ya go kyekye bu bakindo ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\