1 BITRUS 5

1M ci ba aji wa zenzen ba baco baa ki finni hora. Ami ba dimi, m ci baco du. M ndi mbyà fyin waa Yesu Kiristi ndi wa ranu ba zomi. M kari kwan dzun bani ri mbyà ahwè waa Cidon ri tà yi pajukun ri mbyà ba azo ra. 2Zhenbi baa Cidon ho kwani ki vo ra, ní zabe sansan. Níká tsa ci tsadzu be teni tete ba, ama ní tsa ba mikyin dzun­ dzun. Níká tsa butso ho hwanni so bye aji bu abè waa beri hwani ra nwadzudzu ba. Ama ní tsa ba mikyin wa sansan. 3Zhenbi baa Cidon ho kwani ki vo ra, níká tsa tson ki cinbe ba gben ba, ama ní tsa abu waa jiji be ten beni be tsa numa du. 4Nima tsa numa anyunu wa hun waa Cin bu pajukun baa za zhenbi kata ra ma bi ra, kuri yini vokwin wa ciho numa wari ci kenken ko nukon. 5Ka ci numa bani ani baci, ní nde cinni na jinni yi baco baa ki pyenni. Ní yi dini hwe kata. Ní mbyā dini soso jiji ní tsaza dini yo. Ki cin waa be ta ki fin Afa bu Cidon danra, "Cidon ze pa­ jukun baa nde cin ki don, ama kuna hwi cici bu pajukun baa nde cin na jinni." 6Ci numa ra, ní nde cinni na jinni ki pyen bu Cidon wa sen gben jiji anyunu ma mba tiri ra, ku gbe doni so don. 7Abu wama tuni kata ní fan yi Cidon ki vo. Ki cin waa kuna soni hwan ki di. 8Ní kò nwoni ki jinni ridan numa ní wezo sansan. Ajo zeni Shetan na shònshón na kyen ci tsadzu zenku wari hin nyi na kyen, kuna nya apa wa dzwán dzwan. 9Níká fan apyo yiku ba fa. Ní pantse gbangban numa, ní foji wajinderi wa yiyi ki bye aji bu Cidon numa yaya ki pyen. Ní yinu danra, pajukun bandoni baa bà Yesu Kiristi na wa fyin ki fin tswen numa ci tsadzu waa nina wa ra du. 10Ki nyaken waa nima wa fyin waji titi numa ma nwādzu ra, aku Cidon wari hwi pa kata, wa ndi bani bi bye Yesu Kiristi jiji ní ci bye hwea wa ci kenken ko nukon ra, aku Cidon ba dia kuri mbyā sanni. Ku kari hwa yini pantse ba gben gban­ gban numa, 11Gbentsòn ku ci bua numa keke yaya ko nukon! Ku ci numa. 12Silavanus tsazami ri yo hunnu m ta anwu afa wakara titi numa yini ra. M mbyà danra, ku ci wa­ ndoi wa bà Yesu Kiristi. Ku ci apa wajinderi byenbyen numa. Mna nuni dòn, m kana dan yini danra, wakara ciri nyaco wajinderi byen­ byen numa waa Cidon san'i kiyo hun. Ci numa ra, ní pantse cin abu baaji gbangban numa. 13Pajukun bu Yesu baa Cidon cebe ki finka Babila kire na nani jen kiyo. Markus nwumi na nani kiyo du. 14Ní nà dini kiyo, ní bà kwan mikyin ba dini ki bye con mikyin. Ani pajukun baa bà Yesu Ki­ risti kata Cidon ku yini mikyin wa na jinni!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\