1 BATASALONIKA 2

1Bazhenza, ani ba dini yinu danra, akyon waa i ndi kyen bi ki byeni kire ra, i ndi kyen'i kyon wa nya hwan numa azota ba. 2Ani ba dini yinu ko waa i ndi wa gba, ba ace ki Filibi ra, Cidon yii agben mikyin wa dan ajia yini, ko waa pajukun badati suu numa ndi nyai jinyà ra. 3Aji baa i ndi vya nde zen yini ra, adà baani kiyo. I mai abu dzun wa baba ki mikyin'i danra, jiji i puji apa dzun ba. 4Ama Cidon zen nde cei nde ajia kwai ki vo. Ci numa ina zen aji ki cin aji waji na yi pajukun. Ina zen'i aji ki cin waa jiji i zen aji wa vya mikyin bu pajukun ba, ama ki cin waa jiji i zen aji wa vya mikyin bu Cidon wari ken mbafo mikyin'i ra. 5Ani ba dini, ni yinu kata danra, i bi vya foi apa dzun nde ba aji wa vyavya ki nu vinni ki byeni fo raba. Kati, i zen foi aji wa bye apa dzun jiji i pan abu kiyo fo raba. Cidon ba dia yi wakara numa nu. 6I nyà foi hwe ki bye apa dzun fo raba. Ko ki byeni, ko ki bye pajukun badati. Iri ma ndi con, iri tsayi wa nyà hwe ki byeni, ki cin waa i ci fotson bu Yesu Kiristi. 7Ama i ndi na vuni vuvu ci tsadzu waa ayo nwu ri vu nwua ra. 8I con ajini numa cia wa dandan ki nu ba. Ki cin wakara i nde aji bu Cidon bi dan yini, ikà nde dii ka aki kwan yo ki cinni. 9Bazhenza, ni yi afyin waa i ndi ko, ba afyin waa i ndi wa ki byeni dede waa i ndi na dan aji bu Cidon yini ranu. I ndi na tsa butso anyutu ba afitse ki cin waa jiji iká tani fyin ki bye ayo waa i ndi na dan aji bu Cidon yini raba. 10Ani ba dini kwan ba Cidon ni tsayi wa zen nui numa. Dede waa i ndi bani ani baa yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi ci bye dzundzun ra, ni yi tswi abe kyon'i waa i ndi na kyen ki byeni ranu. I ndi ci nyenye ndafan jinni byenbyen numa. I dài aji dzun ba. 11Ni yinu danra, i tsa ko kani kata ki finni abu ci tsadzu waa ata ri tsa bazhenzhen fin'a ra. 12I nuni don, ikà zen gbanni mikyin danra, ní ci byecu wa san hwan bu Cidon wa bani nde bi ki ndo tson'a wa ndanda ra. 13I kana mbu mikyin yi Cidon ko nukon, ki cin waa dede waa i nde aji bu Cidon bi dan yini ni pan ki byei ra, ni panni aji waji ci tsadzu aji bu pajukun ba, ama ci aji bu Cidon wajinderi byen­ byen, Aji waji na tsa butso ki byeni ani baa yi wajinderi ra. 14Bazhenza, atswi fyin wa duni kara, we dzun ba atswi fyin wa ndi du pajukun baa bà Yesu ki Yahudiya ra. Nī wa fyin ki vo bu pajukun bandoi ci tsadzu waa be ndi wa fyin bube ki vo bu Ya­ hudawa bandobe ra. 15Abe Ya­ hudawa baaji be ci pajukun baa ndi bwan Cindoi Yesu, ba abe baa da don bu Cidon, beka kan'i pwadzu. Abu baa be tsa ra san'a hwan bu Cidon ba. Bekà zenbe nde ba aji bu pajukun ba. 16Be nga jiji be kanden'i wa dan aji bu Cidon yi tsu pajukun badati jiji Cidon ku nwadzube. Bena nga jiji be tsa ban abu wa ba­ babe ko nukon. Ama akwen bu Cidon bira ki cinbe ra. 17Bazhenza, andi be ndi gaidi ba azo dii titi numa. I ndi gadi ba adii ki bye adi maari vinni azota. Mikyin'i ci tiri ki dini. Ina nga jiji i mbyà azoni ina con wa kasen bi byeni numa cia wa dan­ dan ba, 18Ami Bulus m nga ka­ gben dzwa pyinna waa jiji m kasen bi byeni, ama Shetan tsu­ kenmi nyaco wa bibi ki byeni. 19Pajukun baa i lolo hwan'i so dibe, ina cu cucu ki cinbe, ina mbu mikyin ki cinbe, i kana caco ki pyen bu Cindoi Yesu ki bye anyunu waa kuri kasen bira, cia­ ni ba? 20Ani ciri pajukun baa ina caco ina mbu mikyin ki cinni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\