1 TIMOTI 2

1Ajimi wa kapyen ciri, ki bye abu baa nima vo, ba abu baa nima nya, ka ba mikyin wa mbu­ mbu waa niri mbu yi Cidon ra, ní tsa numa jiji bu ko kani kata. 2Ní dzwa nde vo Cidon jiji bu abe akù, ba abe baco baa na tsonkù hora kata, jiji í ci byecu wa rito, mikyin'i ku na jinni, jiji í bà Cidon ba hwan dzundzun, jiji í pan yi cinna bu dii sansan. 3Abu baakara ci abu baa sansan, Cidon wa ci apa wa nwadzui ra fo vya ba abu baaji du. 4Áku wana con jiji ku nwàdzu pajukun kata, jiji békà yì aji wa byenbyen. 5Cidon ci dzundzun tori numa maari vinni, apa wari kà ki yoba bu Cidon ba pajukun ci apa dzundzun maari vinni, apa waji ci Yesu Kiristi, 6ku nde dia yi aki jiji ku hwa pen pajukun kata. Ki bye ayo waji bwa numa ku ta yi pajukun danra, Cidon na con jiji ku nwàdzu pajukun kata. 7Ki cin wakara Cidon gbèmi jiji m ci fotson'a, m nde jia dan yi pa­ jukun, m fyen tsu pa badati jiji be yi wajinderi ki bye aji baa byenbyen baakara. Mna dan aji wajinderi mna kanmi akan ba. 8Ci numa ra ko abye wani ka­ ta waa bema kwan na yo, bawu­ nu béna dzwa nde vo Cidon, bena dzwa nde vo Cidon be ho vobe tan don. Bé kana ngongo ki mikyinbe ba, béká kana ye yepye ba dibe ba. 9Bawuwa be mbyā dibe san­ san, be dze tukpa wa mbamba tiri, be pan dibe kyoo numa. San'a waa be te ajinbe be gyaku gyagya numa nwàdzudzu ba, bé­ ká pā abu baa mbyā adi bu zi­ nariya, ba takude, ba bigya baa mbumbu baa ci ba abè wa nwa­ dzudzu ba. Béká dze tukpa wa ba abè kacin ba. 10Ama adi mbyābe kú ci mikyinbe wa we ba ábe baa na danra, be ci baa bà Cidon ra. 11Awuwa ku bànde ba nua kyoo numa ku nde cin'a na jinni ku fyen abu. 12M zenmi nde ba waa wuwa ku fyen wunu bu ba, ko ku tsa tson ki cin bu wunu ba. Se ku bànde ba nua ku ci kyoo numa. 13Ki cin waa Cidon ndi kapyen mà Adamu ahunnu ku mà Awa ki nyaken. 14Wa hwa pyinna, Adamu cia apa waa She­ tan ndi pu jiku raba. Shetan ndi pú awaa har hwa yiku gbekyan dòn bu Cidon. 15Ko waa ci numa rare awuwa ri du wa nwàdzudzu ki dibu bazhenzhen wa mbamba, in kuma pansan wajinderia ba gben, ba acon wa con apa, ba byecu wa ci nyenye, ba adi wa panpan sansan numa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\