1 TIMOTI 5

1Ká nyā baco wa ki pyen u nde ba, ama ú voku ci tsadzu ku ci ata fin u. Ú mbyà azhen mafan ci tsadzu be ci bazhenza fin dzun u. 2Ú mbyà bawuwa hweton ci tsadzu be ci ayo fin u. U mbyà bawuwa mafan ci tsadzu be ci bazhenza fin dzun u. Mikyin u kú ci nyenye numa ki cinbe. 3Awaki wa cia ba apa dzun ki cin'a wa tsazaku yo bara ní tsa­ zaku yo. 4Awaki waa anua ma ndi hu fanku ba bazhenzhen, ko zhenda fye kari be fyen, be tà nyaco bu Cidon wa bababe ki bye wa tsaza bavyonbe yo, be tsa numa banton bu abu baa atabe, ba abe yobe, ba yakube ndi ko­ fyin tsa yibe ra. Cidon ri fo vya ba wakara cia wa titi ba. 5Awaki wajinderi byenbyen waa anua hu fanku ta so dzundzun'a, ku dua apa dzun wa soku hwan ki dia ba ko nukon, kú nde zoa so di bu Cidon. Afitse ba anyunu kú ci gban na vo Cidon, kuna dzwa nde na pya Cidon ku tsazaku yo. 6Ama awaki wama nde dia yi aso wa tsatsa, ku huhu numa ci, ko waa ku ci tiri riju ra. 7Ú nube dòn be ci byecube sansan numa apa dzun kúká bi zen ba bobe ba. 8Apa wama tsazaa bavyon'a yo ba, tuntun abaa ci fin koa raba, wakará ta danra, apa waji yia wajinderi ki bye Yesu Kiristi ba, ku baka apa wa yìa Cidon fora bari. 9Ko awaki wani kata waa ajua ma ngha foa adipa tsara, ba wa­ ma ban wunu kagben dzundzun níká tā zen'a, ní hwènku ki fin bawuwaki ba. 10Se waa be mana she shia ki bye abu wa sansan wa tsatsa, awuwa wa pan hwe bazhenzhen'a acoa ndafan jinni numa ra, wari pan akyon sansan numa, wari tsonye abe bu pa­ jukun bu Cidon ra, wari tsaza pajukun baa na wa fyin yo ra, wa kana so hwan na bàvo ki bye abu wa sansan wa tsatsa ki bye nyaco atswi tswi. 11Ká zen nde ta zen bu ba­ wuwaki baa ci tiri mafan ra ki fin bu bawuwaki baaji ba, ki cin waa dzun tiri ba, bema gban kabe mikyin be tse cin bu nuge waa be ge ba Yesu Kiristi raba beri pwin nuge waji ta Yesu tata ki jinni ya nyà wunu ban dibe yo. 12Bema tsa numa be tsa abu wa baba ki cin waa be tsabaa nuge wa kapyen waa be ndi ge ba Yesu Kiristi rara. 13Abu wakà te yo ciri, bē fyen byecu bu dija be ná don na tan ban ndo na kyen. Abu wa ba kari kata ciri, bena dzwaji, bena tsa akaya na zen aji badati baa dzube cin ba. 14Tsadzu waa ci numa ra, m con kari bawuwaki baa ci tiri mafan kan cara ra bé mbyā ban wunu, be mba zhenzhen, be pan ndobe sansan numa, ki cin waa ajozei kúká du nyaco wa zen bai kiyo ba. 15Ki cin waa bawuwaki badati vyin pukan gbogbo numa ya bà Shetan ra. 16Ko apa wani kata wama bà Yesu Kiristi kuma ci ba nwuzaa wuwaki dzun ki ndoa, se ku tsazaku yo, Ki cin waa kuká nde atswén wa ndanda wa­ kara ya ngye pajukun baa bà Yesu Kiristi bà jinni ba, ki cin waa baa bà Yesu bé du nyaco wa tsaza badati yo baa cibe ba apa dzun ki cinbe bara. 17Fye kari be hwā baco baa na tsa butso ki fin bu baa bà Yesu ra abu sen dia dzwa pyinna, tun­ tun baa na so hwan ki bye aji bu Cidon wa dandan ba abu wa fyenfyen waa bena fyen pajukun raba, 18Ki cin waa Afa wa danra, "Dede waa ana mana teka aza ra, úká dzò àbú nde be tsukenku ki nu ba." Kukà danra, "Fye waa be hwa nwu butso abè nu bu­ tsoa." 19Apa dzun ma bi dzwa abo bu apa dzun ki pyen u, ká gon tson foku ba, se uma fo aji ki nu bu pajukun fo tsa pyinna ko atsara numa ahunnu. 20Ú gben pajukun baa na foji abu wa baba wana tsatsa ra nde ki byeya numa duzo bu pajukun jiji apa badati be zinzin bu abu wa baba wa tsatsa. 21Uma jiji Cidon, ba Yesu Ki­ risti, ba abe zhentsōn baa kú ce hobe so ra, mna nuu don bàvo kiyo danra, ú pan abu baa fyen­ fyen baakara sansan, abu waa uma tsa kata ká dada con apa dzun ka apa dzun ba. 22Úká dzo­ di nde avo sen apa dzun ki cin mwamwa numa ba. Ká nde diu yà vyà bye abu wa baba bu pa­ jukun badati ba. Ú pan diu nyenye numa. 23Uká wa jabe cobo azota numa vinni riba, ú wa jabe anab titi numa jiji ku tsazau ba aji bu ado fin u wana tuu te dzun ko nukon ra yo. 24Abu wa baba bu pajukun badati fyīn na byeya numa, ávo waa be ngha hobebe ya ndo Cidon jiji ku ya fobe kwen raba tiri ra. Ama abu wa baba bu pajukun badati se ridan ahunnu kuri fu dia taya. 25Abu wa sansan wa tsatsa fyinna byeya numa du, ko waa badati ci yuyu numa rare, beri hoka bebe ri yu ji ba di ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\