1 TIMOTI 6

1Bazhenza baa akpen sana hwanbe kata ra, ko anya wani kata ku mbyà cindoa ken waa ku yiku hwe ra, ki cin waa pajukun béká zen babo bu zen bu Cidon ba abu baa ina fyen raba. 2Ko nwu nya wani kata waa cindoa ma ci apa wa bà Yesu Kiristi kúká sinni cindoa ki cin waa ku ci apa wa bà Yesu raba. San kari be tsa butso kā badati ki cin waa bena kofyin na tsa butso ra be ci pajukun baa concon baa bà Cidon ki byebe. 3Apa dzun mana fyen abu dzun wa dzu ken wa wea ba aji wa byenbyen bu Cindoi Yesu Ki­ risti ba, wama ndafan'a jinni ba nyaco bu Cidon'i waa ina bà ra­ ba, 4kuna cì dia azota ku yia abu dzun ba. Mikyin'a vyin pukan jinni ra, kuna nya ayepye wa ye­ ye ba aye wa tsatsa wa nya hwan. Abu wakara ri gbe aze ribi, abu wakara abu wa ga vyon, ri gbe ace wa tsotso ribi, ri hwa pajukun ri zen tsaba dìbe. 5Atswi pajukun baakara baa mikyinbe vyin pukan jinni rara, be yìbe ajibyen dzun riba, bube maari be ci gban bye aye wa tsatsa ra hun. Bena ga danra, apa ri bà Cidon ki cin waa apa kú du nyaco wa fa hwen kiyo. 6Apa wama bà Cidon ndafan jinni byenbyen ma sinnia ba abu waa ku du ki voa raba, ku fa hwen ra ko nukon. 7Ki cin waa ī ndi bi avo nyi ki fin tswen, ī kari gadi ba fin tswen ri kasen ya tiri avo nyi. 8Ima nyanii ba abu wa dze di, ba abu wa jiji ba, mba tiri numa ra. 9Ama baa na wozo na nya jiji be fa hwen ba gben ra, be kò ra ki fin tswe ra, bena nye zo nye bu aju vya bu aso ba abu baa zadi baa nya hwan azota numa yibe kokwi ya nya vo bu adzú pan hobe. A hwa yibe hu aki wa nyadi ya kindo. 10Nwo bu wa baba wa tsatsa ka­ ta ri dzu di bu abè wa vyavya ribi. Ki cin abè wa vyavya waa badati ri nya ken nwo ki cin ra, hwa yibe fyin wajinderibe ta hun, be gbe afyin atswi tswi be dibe ki cin na tsònbe mikyin. 11Au Timoti wa ci apa bu Ci­ don, ká dada nde cin u dzo bye atswi abu baakara ba. Ú so hwan kiyo jiji ú tsa abu wa byenbyen ndafan jinni, ú tsa abu wa we hwan bu Cidon, ú pansan wajinderiu so gangan numa, ú con pajukun, ú ngo mikyin, ú tā mikyin. 12Ú nyo mikyin ú nga ú nuken ba gben u kata ki cin bu wajinderiu, jiji ú du cindi wa ci kenken. Ci abu waa Cidon bau­ nde ki cin'a ki bye yo waa ù ndi kā do don pantse don ki pyen bu pajukun, ù dan ba nu diu yibe ki byeya numa danra, ù yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi ra. 13Uma jiji Cidon wa yi koke kata cindi ra, ba Yesu Kiristi wa ndi pantse pyen bu Bilatus Babuntu dan aji dzu ju wea ki byeya numa ra, 14mna nuu dòn: Ú pan aji baakara so hwan u tsa butso babe ndafan jinni kata, ká nde hwa janta kiyo bá ko titi, ú foji wa tsa numa keke yaya ki bye anyunu waa Cindoi Yesu Ki­ risti ri kasen ribi ra. 15Anyunu ma bayo ra Cidon ri yiku ribi. Cidon waa wa sansan kata kwan byea, aku dzundzun tori na tsa tson ku ci Akù ki cin bu abe akù, ku ci Cindo bu abe cindoi. 16Aku dzun­ dzun'a maari vinni ri hua ba, ku ci bye wa yafan jinni waa pajukun tsa yibe wa zanka kiyo ba. Apa dzun wa mbyà foku ba azo fora baani, apa dzun wari mbyà kaaku baani. Ahwè, ba agben, ba atson ci bua keke numa yaya ko nakon. ku ci numa. 17Pajukun baa sen bu, baa du bu baa ki fin tswen ki vobe rikya numa ra, ú nube dòn danra, bé­ ká caco na cì dibe ba, béká ho zobe so bye abu baa ki fin tswen baa ri nwādzudzu raba, ama be ho zobe so di bu Cidon wari tafan vo ri yii abu baa vya hwan'i ra. 18Dan yibe be tsa abu wa sansan, be fa hwen bu abu wa sansan wa tsatsa, be tafan vo vyon pajukun vyon, baa na con aji bu vyon, 19ki cin waa bema tsa numa bena tsa abu wa san­ san so dibe yo jiji bu anyunu wa kyen bé du cindi wa ci kenken. 20Timoti ú kon abu waa be nde kwau ki vou ra sansan. Ú gadi ba baa na zen ajibo baa zota baa nya hwan ra nana numa, ba ayepye bu akan waa badati na mbyà danra, ci "Ayì ra." 21Apa badati cì dibe numa hwa yibe jan nyaco wajinderi wa byenbyen. Cidon ku sanni sansan numa kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\