2 BAKORINTOS 11

1Nima zen nde, ní gbagba gon tson fo ajimi wa jeje wakara. Ní gbagba! 2Mna fifi ki cinni ci tsadzu waa Cidon na fi ra. Nī ci tsadzu nwu mafan wa wuwa wa ci tiri kon waa m genu danra mri ndeku yi awunu dzun­ dzun maari vinni ki ndo aben, apa waji ciri Yesu Kiristi. 3Ama mna zin zin ko pajukun ribi dzoni aji baa baba ki fin mikyin­ ni ní she kasen ba nyaken ki bye Yesu Kiristi nibi nghani wa bàku byenbyen ci tsadzu waa anyo ndi bye Awa ba akan wa kankan ra. 4Apa dzun ma bi ki byeni ma dan yini danra aji waa kuna dan yini ra ci aji bu Yesu Kiristi, ama Aji waji ma dzu ken ba Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi waa ī ndi dan yini ra ko nima pan denden dzun ken ba waa nī ndi pan ra, ko nima pan Aji wa Sansan dzun ken ba waa nī ndi pan ra, har nī panku ba vo pyinna kata, ci abu wa ken nwo. 5Pajukun baa nina mbyàbe danra be ci "Fotson" baa kari kata ra, mna ga danra, be kenbe jomi ba, ko dzundzun. 6Ko mma zen yimi aji ki nu kacin ba, m yinu danra m ci ba ayì bu aji bu Cidon. Ko ki bye nyaco wani kata ī dan ta yini aji ki fa byeya numa ki cin koke kata. 7Ayo waa m ndi dan Aji wa San­ san bu Cidon yini ra m gemi abu dzun wa hwa jinni yini ba. M nde cinmi na jinni yini ki cin waa jiji ní ci ba hwe. Waa m ndi tsa numa ra, m tsa ada? 8M gbàn pajukun baa bà Cidon ki bye badati nyaco ki bye nyaco waa m du wa tsazaza ki byebe tsa butso ki byeni ra? 9Ayo waa m ndi bani ci bye dzundzun ra, m kàmni ki di danra ní yimi abu dzun ba, ko waa m ndi na con abu dzun ra, ki cin waa bazhen­ zami baa ki nyaco bu Yesu Kiri­ sti baa ki Makidoniya ndi biri ki byemi kire yimi abu baa mna eon kata, m nyanimi abu dzun ba. Avo ndi gbogbo nwādzu ya ba nyaken; pan numa keke yaya ki pyen kire, mri kàmi apa dzun ki di ba, 10Waa aji wa byenbyen bu Yesu Kiristi ci mikyinmi ra, mri bàmi ndè ba numi wa ca aco ki cia butso wakara ki fin jen bu Akaya­ ;katà ba. 11Akake tsari m dan numa? M dan numa ki cin waa m conmi ni ba? Cidon ba dia yinu danra mna conni. 12Bútso waa mna tsa ra, mri foji wa tsa numa yaya ki pyen jiji m hwaden pajukun baa na ta dibe danra be ciri fotson bu Yesu Ki­ risti ra. M conmi wa fan dabe apyo ko titi numa waa be nyā dibe danra butsobe waa bena tsa ra ci abu dzundzun ba bui ba, 13Tswi pajukun baakara cibe fotson baa byenbyen ba, be ci pajukun baa kankan ki cin butsobe waa bena ísa, be vyin pukan dibe ci tsadzu be ci fotson bu Yesu Kiristi, 14Wa-kara cia abu wa ken nwo ba, ki cin waa Shetan ba dia na pukan dia, kuna con jiji pajukun be mbyàku danra ku ci nwutsōn wari ta yi pajukun abye wa yafan jinni. 15Ci numa ra cia abu dzun wa ripye ba, waa zhen nyaa pukah dibe bena con jiji pajukun be mbyàbe danra be ci zhen nyà baa ri tsa butso we hwan bu Cidon: Anyunu wa kennu beri pan vokwinbe mbamba nu butsobe. 16M kà mbyā na dan yini kwan yo, apa dzun ka ga danra m ci apa wa jeje ba. Ama nima ga danra m ci apa wa jeje ní panmi tsadzu apa wa jeje jiji m du apyo wa caco dimi titi numa. 17Aji waa mna dan tanma cia aji waa Cin­ doi dan ri yimi danra m dan ba, ama ci tsadzu aji bu apa, wa jeje m dan pan dia ndé jinni ra. 18Ama tsadzu suu;numa na caco tsadzu pajukun baa ki fin tswen kire ri tsa ra, ami ri tsa numa du. 19Ani ba dini nī byenzo kagben, ci numa ra nī gban mikyin fan zo yi pajukun baa jeje! 20Nī gban mikyin yi apa honi kan nya, ko kuma jini abupyu, ko apa ma puni pupu, ko kuma ta dia danra ku ken apa ra, ku tani pyuta ki nu. 21Ci abu wa pan tsenni ki byemi, ai bàini ba gben mikyin wa tsa tswi abu wakara numa. Apa dzun ma ci ba gben mikyin wa caco ki cin abu dzun, ami du, m tsayi wa tsa numa, mna zen aji bumi abu apa wa jeje. 22Bema danra be ci zhenzheh bu Ibrani­ yawa, ami ma m ci numa du. Bema danra be ci zhenzhen Isra'ila, ami ma m ci numa du. Bema danra be ci zhenda bu Ibrahim ami ma m ci numa du. 23Be ci nya bu Yesu Kiristi? Ami ciri nya bu Yesu Kiristi, m kabe ri. Mna dan aji bumi ci tsadzu apa wa kyakya. Afyin waa m ko ra ka bube ri pyuu numa, be panmi hwa tan suu numa, be dami gba suu numa cia wa hwenhwen ba, te nu aki. 24Yahudawa dami akpan dzwa tswanna zan adidzun kya­ dzwe nwa tsuntsa. 25Pajukun baa ki Roma dami cuku dzwa tsara, be tami a ban jiji be ta bwanmi, fo dzwa tsara ayo waa mna ya akò na kyen ki fin teku akò waji gban ya gafan jinni kata. Anyunu dzun mri ci fin teku anyutu ba afitse. 26Ki bye akyon wa kyen jinna kyen akyen m wa fyin ki vo bu anú, m wa fyin ki vo bu pajukun baa gban co suu, m wa fyin ki vo bu atsumi, m wa fyin ki vo bu tsu pajukun badatì, m wa fyin ki finka baa ciho, m wa fyin ki fin hyu, m wa fyin ki fin anú baa ciho, m wa fyin ki vo bu pajukun baa kankan. 27M tsa butso wa tutu, m wa fyin, afitse suu numa ko aná numa bi kaa ki zomi ba, ambo jan ba mbo buju bwanmi, m na ten mbo ra, awo tami m nyani tukpa wa be wo. 28Abu wa kwan bye afyin baakara ári, ko anyunu wa kini m nde mikyinmi so gbāngbàn ki cin bu pajukun baa ba Yesu kata. 29Apa wani ri nyani gben mikyin ri, waa mri nyanimi gben mikyin bumi ba? Apa wani waa beri yiku kokwi ki nyaco bu Cidon ri tumi ba? 30Rima kyan ci ken m caco, mri kyan caco ba abu baa ta yimi danra m ci byebye numa ra. 31Ata Cidon bu Cindoi Yesu waa wa sansan kwanku yo ko nukon yinu danra m kanmi akan ba. 32Andi waa m ki finka Dima­ shika ra Akù wa ki nwo be bu Aku waa beri baku danra Areta ra ho baa nuken kon nyakyon kà kata jiji be panmi. 33Ama pajukun badati ndemi dzo bye atikshe ndemi dzo pwadzu ki tson tunken bu akà bu finka waji. Ci numa m pwindzu ki vo bu Akù waji.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\