2 BAKORINTOS 3

1Avo jinna ba, na ta danra ina nyā dii danra ī ci pajukun baa sansan? Ko ina con jiji be ta afa ki cin'i, ko ani ní ta ci tsadzu pajukun ri tsa ra, danra ī ci pajukun baa sansan? 2Ani ba dini nī ciri afa wa nyā shii waa be nde ta so fin mikyinni, jiji ko kani ku yinu, ku tsa yinu. 3Ci byeya numa danra nī ciri afa bu Yesu Kiristi waa ī ta ba avo dii. Ī tai ba jape kuruma ki cin aban azota ba, ama ba Denden bu Cidon wa ci ba cindi ki fin mikyin bu pajukun. 4Ina dan numa ra ki cin waa í ci ba gben mikyin ki di bu Cidon dzu di bu Yesu Kiristi. 5Ai ba dii ī bàini ba abu dzun wa tsayi butso wakara. Ama abu wa tsayii yo ri dzu bye Cidon bi. 6Aku ba dia hwari hunnu ī tsayi wa nya baa tsa butso bu nuge wa ripye wa ci ba cindi ra. A nuge wa gege wa ripye ra, be tabe ku ki fin afa ba, ama be taku ba Denden bu Cidon ki fin mikyin bu pajukun. Adon baa be ta so fin afa ra, ri gbei ya ki bye aki, ama Denden bu Cidon ri yii cindi. 7Adòn baa Cidon yi Musa ta ki bye aban ra, dede waa Musa gantu dzu ki cin kwen nabi ra zhenzhen Isra'ila mbyà hwe bu Cidon hwehwe numa har be tsa yìbe wa nde zobe dzwa mupyen bu Musa ba, ki cin waa mupyen'a na zun nyanya numa ci tsadzu anyunu, se waa mupyen'a wana zun nyanya ra kasen ba nyaken hunnu be hun mbyà kaaku. In adon baa Cidon yi Musa ba hwe numa ma gbebe ya aki, 8ahwè bu Denden wa nyenye ribi hweka wakara ndo panna ri? 9Dòn baa Cidon yi Musa ra pan pajukun kwen, ko waa ci numa ra ayo waa ku yi Musa adòn baakara pajukun mbyà hwe bu Cidon suu numa. Numa ra dede waa kuri yii Den­ den bua wari ta danra Cidon ri mbyài danra ī ci pajukun baa sansan ra, ahwe'a ri ka wa ndi rari pyuu numa! 10Ci numa ra abu waa be ndi duku ba hwe numa ra nwādzu ra, ahwè wa tanma bwan'a zo wa ndi ra don ra. 11M dan numa ki cin waa abu wa ndi ci ba hwe hwehwe numa ma kasen ba nyáken, ajinderi abu wa ci kenken kári ba hwe kata. 12Ki cin mikyin'i waa ī nde so bye wakara numa, ī ci ba gben mikyin. 13Bui ī cii tsadzu Musa wa be tsuken mupyen bua ba tukpa raba. Ku tsa numa ki cin waa jiji zhenzhen Isra'ila beká mbyà mupyen'a wana zun nyanya raba, har ku zunzun ka­ sen tswa ji jinni ki byeri. 14Be be tsuken azo mikyinbe har jinna ayo waa be mana tsa afá bu nuge wa riko tukpa ra na be tsuken zo mikyinbe be mbyà yibe ba. Se apa wama kwan cin ba Yesu Kiristi hunnu kuri pofanku azo mikyin'a yo. 15Ajinderi pan numa keke bibi jinna pajukun mana hwèn aji bu adòn baa Ci­ don yi Musa ta ra, abu dzun na be tsuken zo mikyinbe tiri. 16Ama avo ndi gbogbo Cidon dan ki fin Afaa danra, "Ayo waa apa ma pukan zén'a shon Cidon yo atukpa ra ri pofan jinni." 17Cinna bu zen bu Cindoi ciri Denden bu Cidon. Apa wama ci ba Denden bu Cidon ki mikyin'a ku ci byecu bu akù dia ra. 18Ai kata baa Denden bu Cidon po­ fan'i zo mikyin ra, pajukun na mbyài tsadzu abu wa mbyàzo wari tà hwe bu Cindoi Cidon wa ci Denden kuri pukan'i tswi waa kuri con, iri ta hwe bua wa kari foji wa yaya ki pyen ki pyen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\