2 TIMOTI 2

1A nwumi, ú pantse san gban­ gban numa ki bye wa sansan bu Cidon waa ku yi pajukun baa ho cinbe bi kwan bye Yesu Ki­ risti ra. 2Aji baa m ndi nde kwau ki vou ki byeya numa duzo bu pajukun suu numa ra, ú nde kwa pajukun baa ù zen nde babe byenbyen numa ki vobe jiji bekà fyen ta yi pajukun badati. 3Mbyā diu so ge cin bu afyin wa wawa ci tsadzu apa wa nuken bu Yesu Kiristi. 4Apa wa nuken wama ci ki nu aken kuri tsaa abu ci tsa­ dzu ku ci ndo na tsa ba, ama kuri nga jiji ku tsa abu wa vya hwan bu akù ken. 5Apa wama ci tiri ki pyin mana nganga, apa dzun ri yiaku avotso raba tiri, se kuma nganga waji acoa ndafan jinni kuma nde ajoa tá jinni hun­ nu beri yiku avotso. 6Kà ci numa du ba apa wa nane, apa wa nane wama gban mikyin so hwan ki da, kuri kapyen rì swa abuju wa ripye ki ndoa. 7Ú ga hwan ki cin abu baa mna dan yiu kara san­ san, Cidon ri tsazau yo, jiji ú hwayi ba abu baaji baakara kata, 8Ká dada muji ba Yesu Kiristi Nwuda bu Dawuda wa do don pwadzu ki shimbi raba. Wakara ciri cin bu aji wa tu kari kata waa mna zen aji ki cin'a ra hun. 9Ki cin waa mna zen aji ki cin aji waji wakara hunnu kan afyin nami ki cin, pajukun wemi ba akan nde tse so jinni ci tsadzu apa wa vyi vyu. Ama apa wa tsakà wa panka aji bu Cidon tse so jinni ba akan baani. 10Abu wa tsa m zen nde gban mikyin wa afyin baakara baa dumi ra, ki cin waa pajukun baa Cidon cebe ra, bé bà dzu bye Yesu Kiristi bé du wa nwàdzudzu, jiji be ci bye wa yafan jinni bu Cidon wa yafan bye numa keke yaya. 11Ci aji wajinderi waa be ndi danra, "Ima hu aki ki dzun baku, ī kari ci ju ki dzun baku. 12Ima gban mikyin wa fyin keke numa yaya, ī kari tsa tson ki dzun baku. 13Ima nghaku, kuri nghai numa du. Ima zen aji anu pyinna, bua kuri zen'a aji anu pyinna ba. Ki cin waa ku tsakaa wa zen aji anu pyinna ba." 14Ú kyepan pajukun abu baakara yo, u nube dòn bàvo kiyo gbangban numa, bema jiji Cidon béká ye ayepye ki bye aji wa zenzen ba. Atswi ayepye wa yeye wakara san'a ba, ayepye waji ri tsaba pajukun baa ri gon tson ri fo ra mikyin. 15Ú so hwan kiyo jiji ú tsa abu wa vya hwan bu Cidon ndafan jinni byenbyen numa, ci tsadzu apa wari tsa abu tsenni ri pan'aku ba. Ú dan aji bu Cidon yi pajukun ndafan jin­ ni zan myi byenbyen numa. 16Úká nde nuu kà ki bye aji baa zenzen baa nya hwan azota, wari yia Cidon hwe ba, aji baa ri hwa yi pajukun ri kasen ba nyaken ki nyaco bu Cidon raba. 17Apa pyinna ki fin baa na zen aji wa­ kara ci Hamayas ba Filitus. Atswi aji waji waa bena zen ra ci tsadzu ado pi. 18Be fan aji wa byenbyen tá jinni ra, bena fyen tsaba wajinderi bu pajukun ba­ dati danra, ī do don pwadzu ki shimbi gbogbo numa ra. 19Ama atan waa Cidon ma dzwa nwoa ri, pantse ci sansan ra hun. Be tā atō ki di bu anwo atan waji danra, "Apa wama ci abu Cidon, Cidon yì apa waji nu," kati, "Apa wama so dia danra ku ci apa wa bà Cidon, se ku fan abu wa baba wa tsatsa be jinni." 20Ando wama ci ando wa kwa­ kyi numa, kuri ci ba atswén atswitswi, badati be mbyābe ba zinariya ba azurufa, badati be hwabe hwahwa ba hin, badati be myibe myimyi ba ajen pe. Beri vo badati ki bye anyunu wa ciho, beri vo badati ko ki bye abu wani kata. 21Apa wama pan cin'a sansan numa, kuri ci tsadzu atswén wa vovo wajinderi waa beri yiku hwe, beri ndeku konso hun kyoo numa jiji wa sen ndo ku vo ra. 22Ká tsa abu dan dan numa ci tsadzu anwutishe ba, ama ú tsa abu ú so hwan ki bye abu wa sansan wa tsatsa. Ú so hwan ki bye wajinderi wa yiyi ki bye Yesu Kiristi. Ú so hwan ki­ yo, una con pajukun. Ú ci bye­ cuu rito numa ba pajukun baa ri bande bu Cindoi Yesu Kiristi ba mikyin wa nyenye ra. 23Ká nde nuu kà ki bye ayepye wa yeye wa nya hwan azota numa ba. Atswi ayepye baakara beri ken nube ba ndegbe. 24A nwu nya bu Cidon kúká dada gbende ba. Kú ci ba pajukun rito numa, kú ci ba mikyin wa tashuma, ku fyen yì abu byenbyen numa ndafan jinni. 25Abe ajo yepyea ma ngya nyaco kà hwan kú bàbe ridan numa, dzun tiri Cidon ri hwa yibe ri mbyàyi abo bu dibe bé fan abu wa bababe jinni, be ka­ sen bi ki fin nyaco wa byenbyen. 26Dzun tiri anwobe ribi ko jinni, beri nga jiji be pwindzu ki bye atswe bu Shetan, wa ndi panbe a yibe na tsa abu wa vya hwan'a ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\