BUTSO BU ABE FOTSON 16

1Bulus ya ki Darba, ba Listira. Numa ra apa dzun waa azen'a danra Timoti ki tiri ki bye waji. Ku ci nwu bu awuwa dzun wa bà Yesu wa ci Yahuda­ wa. Ata bu Timoti waji ci Hele­ nawa. 2Aku Timoti, bazhenza baa ki Listira, ba Ikoniya bena she ashia danra ku ci apa wa sansan. 3Ci numa ra Bulus na con Timoti ku nuku ya. Numa ra ku ya kyuku abukua yo, ki cin waa Yahudawa baa na tiri ki tswen waji katabe kata yì ata bu Timoti nu waa ku ci Helenawa. 4Ayo waa be ki fin kyon, bena kà kò, ko ki tswen wani bena dan yi pajukun baa bà Yesu adòn bu abe fotson bu Yesu, ba baco bu abi bu baa bà Yesu baa be dèn ki Urushalima jiji be kon­ be, 5Ci numa abe bi bu baa bà Yesu bena ri du gben ki fin wajinderi ko anyunu wani kata, be foji wana kwankwan kiyo. 6Numa ra, be ban ajen bu Firi­ jiya ba Galatiya ki cin waa Den­ den wa nyenye hwa denbe wa dan aji bu Cindoi ki fin jen bu Asiya. 7Waa be zan ki bye waa ajen bu Misiya ho she kiyo numa, bena nga jiji be kaya ki Bitiniya, ama Denden zen'ande yibe ba. 8Ki cin wakara numa be kaya ki fin jen bu Misiya, be gantu ya ki Tarsus. 9Anyunu dzun afitse numa Bulus mbyà azo mbu. Ku mbyà apa dzun wa ki jen bu Makidoniya pan tse, ana ri voku danra, "Ú gbekyan bi ki Makidoniya, ú bi tsazai yo ba?" 10Ki bye waji ī yi wajinderi danra Ata Cidon bai nde ri jiji í ya dan ajia yibe. Ci numa ra, waa ku mbyà zo mbu wa ci kara mwamwa numa ī pan nyaco foji wa yaya ki Makidoniya. 11Numa ra, ī do kyon, ī kà kò wa ki jape ki Tarsus, ī nda fanfan ya zan ki bye tswì bu Samutarki. Nakyabyea ī ya zan ki Niyabalis. 12Ki bye waji ī kyenkyon ba abē numa ya zan ki Filibi wa kwakyi numa ki bye kyekye bu ajen waji. Ku ci finka dzun waa abe Roma­ wa kà na yo, ī na ki finka waji zan anyunu pyinna. 13Anyunu wa ngha nwo ī pwadzu ya ki tsonkà, ī ya zan ki nu nú, abye waa ina ga aji danra dzun tiri ba, iri bi du abye waa beri vo Cidon kiyo. ī tu ci jinni ki bye waji ana ri zen aji ba bawuwa baa kwan ci bye waji ra. 14adzundzun ki fin bu baa ri gon tson foi ra, awuwa dzun waa beri baku danra Lidiya. Ku ci awuwa wari hwenji ba tukpa bupe. Ku ci awuwa wa ki Tiyatira. Kukà ci awuwa wari wa Cidon. Cindoi pofanku mikyin waa ku gon tson fo abu waa Bulus nari dan ra. 15Waa be tsaku batisma kwan ba fin ndoa kata, ku voi danra, "In nima ndemi so danra m ci apa wajinderi ki bye Cindoi, ní bi kà kyon ki ndomi." Ku danra ci ken í kà, se ī zen nde. 16Anyunu dzun ī ci fin kyon wana ya ki bye wa wa Cidon, ī ya shon ba nwu nyà dzun wa wuwa wa ci ba ajon wa mbyà zo. Kuri du abè kiyo suu numa ri yi abe cindoa ki bye azo wa mbyà­ mbyá waji. 17Kuna ri bài ki nya­ ken, ai ba Bulus. Kuna ri nyakyin danra, "Apa baa na ya kara be ci bazhen nyà bu Cidon wa kari. Bena dan yini aji bu nyaco wa nwàdzudzu." 18Numa kuna dan tswi aji baakara numa nde anyunu suu numa. Anyunu dzun kyinna nà Bulus, ku pukan jinni a dan yi ajon wa baba wa ki cin bu nwu wa wuwa ra danra, "Mna dan yiu ki fin zen bu Yesu, ú pwadzu ki cin bu nwu wa wuwa ra." Mwamwa numa ajon ra gadi baku. 19Waa abe cindo bu nwu wa wuwa ra mbyà danra nyaco waa beri du abèbe kiyo tsuken jinni rara, be pan Bulus, ba Silas a gbe hobe ya ki nu ti, ki nu pyín bu baa sen tswen. 20Be hobe ya ki pyen bu baa fo kwen, bena ri danra, "Apa hora ci gbàntswen. Be ci Yahudawa du. 21Bena fyen'i nyaco badati baa san'a waa ai Romawa í zen nde í bàbe ba." 22Numa ra pajukun do don kata, abe baa fo kwen gbe yabe tukpa wa ki dibe kata, ana ri danra, "Ní dabe akpan." 23Waa be dabe dada numa ra, be hobe weya ki tan, a dan yi watson bu atan waji danra ku konbe sansan numa. 24Aku watson ra, waa ku fo abu waa abe baa fo kwen dan ki cin bu Bulus ba Silas ra, ku hobe tsu kpasun yaya ki tan kon ki fin, Kukà pābe hin ki be. 25Dede ayotsu Bulus ba Silas bena ri vo Cidon, a kana ri nya son bu Cidon ki bye avyon wa tsotso. Abe badati baa be panbe we hora na gon tson fobe. 26Mwamwa numa ajen ndedi wa ciho numa. A nwo tan waji nde­ di. A nu nyakyon tan baaji pofan jinni ci nu riyo. Akān baa be ho webe ki bebe hora kata fenfan jinni. 27Ayo waa watson bu atan waji fen dze jinni ki bye ana ra, ku mbyà nu nyakyon tan pofan­ fan ci nu riyo. Numa ra ku gbe nwà gisingiria jiji ku ge bwan dia. Ki cin waa kuna ga danra abe baa be pan hobe tsu tan hora she pwadzu ya ho ra. 28Ama Bulus nyaku nde danra, "Úká ten diu fo ba, katai kata ina tiri." 29Aku watson waji danra be mu pyu bi. Mwamwa numa ku kabi ki fin tan waji, a dzu be jinni ki pyen bu Bulus ba Silas, azin pan­ ku adia na von kpakpa. 30Ki nya­ ken wakara aku Bulus ba Silas pwadzu ki myi, ku danra, "Baco, mri bi tsanini m du wa nwà­ dzudzu?" 31Bulus ba Silas dan yiku danra, "U yi wajinderi ki bye zen bu Cindoi Yesu, uri bi du wa nwàdzudzu, au ba fin ndou kata." 32Beka dan aji bu Cindoi yiku, ba fin ndoa kata. 33Mwamwa numa ki bye afitse waji ku hobe ya, a tso nyebe dibe bye baa be tenbe fo kiyo ra. Dede waji be tsaku batisma, aku ba pajukun baa ki fin ndoa, 34Numa ra ku hobe kaya ki nya­ kyon ndoa, ku ya nde buju bi sobe ki pyen. Aku ba fin ndoa kata bena mbu mikyin suu numa ki cin waa be yi Cidon jinna ra. 35Waa bye yafan jinni numa, abe baa fo kwen tsontson we abe dogori yo danra, be fan apa hora jinni, a Bulus ba Silas. 36Aku watson bu atan kón ra dan yi Bulus danra, "Abe baa fo kwen tsontson bi dan í fanni jin­ ni." 37Ama Bulus dan yibe dan­ ra, "Bē dai gba ki fa byeya gede gede numa, be bàbe nwo aji jiji be yì adà waa ī dà ba. Ai du, ī ci bazhenzhen tswen ki bye tson bu Roma. Be dai gba, a hoi tsu ki tan kón. Tanma beri con be ten hoi pwadzu yuyu? A'a, cia numa ba. San kari be bi ba dibe jiji be bi ten hoi pwadzu." 38Abe dogori hora kasen ya dan yi baa fo kwen hora aji wa ci kara danra Bulus ba Silas ci zhen tswen ki bye tsòn bu Roma. Waa be fo numa ra azin panbe. 39Ci numa ra abe baa fo kwen waji be ya, a danra be dà ra. Ki nyaken wakara be hobe pwadzu, a vobe danra be yabe ri, be pwadzu ki fin tswen waji. 40Ki nyaken waa be tenbe pwa­ dzu ki tan kón ra, Bulus ba Silas do don ya ki ndo bu Lidiya. Be mbyà bazhenza baa bà Yesu, be dan aji yibe gben mikyin ahunnu be dobe kyon yabe ri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\