BUTSO BU ABE FOTSON 17

1Waa be do kyon ra, be ya dzu ki Amfibolis, ba Abolo­ niya, be ya zan ki Tasalonika ki bye waa atan wa fyen aji bu Cidon ciyo. 2Numa ra Bulus kaya ki bye­ be ci tsadzu waa kuri kà keke ki bye badati hora. Anyunu wa ngha nwo tsa dzwa tsara sen dia kuna dan yibe cinna bu aji ki fin afa wa nyenye. 3Kuna ri pofan fin aji yibe, ku kana ri tà yibe danra ci aji wajinderi, kà ci ken Yesu Kiristi ku wa fyin, kukà do don ki fin mbi. Bulus kà danra, "Yesu wakara waa mna dan ajia na yini ra, ku dri Kiristi waji." 4Pajukun badati ki finbe zen nde ba aji bu Bulus ba Silas. Ci numa ba abi bu He­ lenawa suu numa baa wa Cidon, kà ba bawuwa baa ci ba hwè suu numa. 5Ama abe Yahudawa be fifi ki cin bu abe Bulus ba Silas. Be ho bazhen wo baa ki nyaco, be ho pajukun kwan dzun, be nukwan bye ba finka waji kata. Be kà ki ndo bu Jason, bena ri nyà abe Bulus ba Silas àji be hobe pwadzu bi ki pyen bu pajukun. 6Waa be nyanibe ra, be gbē Jason, ba bazhenzhen badati baa bà Yesu, be hobe bi ki pyen bu baa sen tswen. Bena ri nyakyin ana ri danra, "Pajukun baakara ci baa ri do fin tswen mikyin ki don, be bi ra kire du. 7Numa ra aku Jason wa hobe kà kyòn ki ndoa ra, aku kwan babe kata be ci baa ri tsaba dòn bu Kaisar. Bena danra wé apa dzun ciri akù, wé azen bu apa waji danra Yesu." 8Waa pajukun baa ki finka, ba baa sen tswen fo numa ra, mikyinbe tsaba jinni. 9Be fánbe be jinni adi tata numa azota ba, be ge abè yi Jason ba badati baa bà Yesu hwa ahunnu be fan­ be yo. 10Mwamwa numa waa fitse tse ra, bazhenza dan yi Bulus ba Silas danra be do yabe ki Biriya. Dede waa be kyen ya zan ki Biriya numa, be ya kà ki tan wa fyen aji bu Cidon wa ki bye waji. 11Numa ra abe Yahudawa baa ci Biriya ra, be ci ba mikyin wa sansan ka baa ki Tasalonika, ki cin waa be pan aji bu Yesu ba vo pyinna. Bena fon fin bu Afa bu Cidon ko nukon, jiji be mbyà abu wa ci fin'a ra ci ajinderi. 12Ki cin wakara numa suu numa ki finbe, be yi wajinderi, ba abi bu Helenawa suu numa, ba bawuwa baa ci ba hwè, ka ba bawunu. 13Ama abe Yahudawa baa ki Tasalonika fo waa Bulus nari dan aji bu Cidon ki Biriya ranu du. Ci numa ra be ya aya na dzo pajukun aji baa baba ki nu, ana ri fyonbe fyon mikyin. 14Mwa-mwa numa abe bazhenza baa bà Yesu do Bulus ya ki nu teku. Ama Silas ba Timoti ci tiri ki Biriya. 15Abe baa nu Bulus co ya ra, be nuku numa keke ya zan­ zan ki Atina. Ki nyaken wakara Bulus tsonbe tson ba aji kasen ya ki bye Silas ba Timoti danra, be tse don tse don mwamwa numa be ya duku. 16Ayo waa Bulus d nari bàzo bu bandoa hora ki Atina ra, mikyin'a tsaba jinni suu numa. Ki cin waa ku mbyà atswen waji ndende na zo bakindo numa. 17Ko anyunu kù wa ki don wani kata kuna ye yepye ki fín tan wa fyen aji bu Cidon ba abe Yahudawa badati baa wa Cidon, ku kana dan aji yi pajukun badati baa ri kwan ki pyin, 18Ayo waji abe manu badati baa ci Abikuriya ba Stokiya baa ci ba ayì be shon cin ba Bulus. Badati danra, "Aku apa wana ri hwè aji numa ra, kuna dan dan ke?" Badati kà danra, "Ku ci apa wa da dòn bu tswi Cidon bu tsu pajukun badati." Be dan tsaba ku numa ki ein waa ku ci apa wa da dòn bu aji bu Yesu ba wa dodoa ki bye mbi. 19Be baku ya ki cin ge dzun waa beri baku dan Arasa ra. Be danra, "Ina con ú dan yii aein­ na bu abu wa ripye wani kata waa ù nde bi na fyen'i ra. 20Ki cin ke ba, ù nde aji wa ken nwo bi ki byei. Ina con u pofan'i cinna bu aji waji." 21Abe bazhenzhen baa ki Atina, ba abe tsu badati baa ci byecu babe ki dzun, abu dzun wari vyabe kari kata ciri be tsaba yobe kata ki bye abu dzun wa ripye waa be fo, ko abu dzun wa ripye waa be dan. 22Bulus do don pantse don ki cin age bu Arasa, bye waa be ciyo ra, ku nde nua don danra, "Ani bazhenzhen baa ki Atina, m hwà yinu danra nī ci pajukun baa con Cidon wa wawa ko ki bye nyaco wani kata. 23Ki cin waa ayo waa mna ri ban finka numa nari kyen ra, m mbyà tswi abu baa nina wabe ra. Numa ra m kà mbyà bye dzun waa niri bwan bupyu yiku. Be tā abu dzun ki cin bye waji danra, 'Wa­ kara ci bye tswi Cidon dzun waa ī yiiku ba.' Aku waa niri waku ama ni yini ku ba, ciri waa mna dan yini ra. 24Ata Cidon wa mà tswen kán mà tswen kù, ba abu baa ki fin'a kata, aku ciri Cindo bu bye don ba bye jinni, kuri cia ki tan waa beri wa Cidon waa apa myi ri ba. 25Ci numa ra kuri nyaa abu dzun wa tsazaza ki bye apa ba, ka ci numa aco waa pajukun be waku ba abu wari dzu ki vobe baani. Ki cin ke ba, aku ba dia ku ciri wari yi pajukun kata cindi, ba nwo wa hoho, ba koke kata. 26Ku ciri Amà wa mà ko tsu wani kata dzu ki bye apa dzundzun jiji be ci byecu ki bye jen wa ki fin tswen. Kukà tabe shē ki bye ajen waa be ci byecube kiyo. 27Ci numa ra ajia ciri pajukun kata be nyàku nyànya, ki cin waa bema nyàku ci tsadzu waa agbànzo ri nyà nyaco ra, dzun tiri ba, beri duku. Ko waa ci numa ra, ku cia nana ba ko kani ba. 28Ki byea ina du cindi, ina ndèdi, ka ki byea ikà ci tiri, tsadzu waa baa tso vyonni ri sheku danra, 'Ajinderi, ai ī ci tsu bu Cidon', 29Too, ima ci tsu bu Cidon numa, san'a waa í nde Cidon ki mikyin so tsadzu abàn wa ba hwe, ko zinariya, ko azurufa waa apa tsayi wa mbyā ku ki bye ayia, ba kyinyea ba. 30Andi Ata Cidon na nde zoa taya hun ki bye pajukun baa ndi ci tiri zo kon, ama tanma ku shon wea danra, pajukun kata ko kini be fan abu wa bababe jinni, be pukan mikyinbe bi ki byea. 31Ki cin waa Cidon so anyunu waa kuri bi fo fin tswen akwen wa ci wajinderi. Apa waa Cidon nde so ri fo kwen wakara ci Yesu Kiristi waa ku ba doku ki fin mbi ra, ri tà yi pajukun danra aji wakara ci aji wajinderi!" 32Waa be fo aji waa Bulus dan yibe ki cin waa Cidon ri ba do pajukun baa huhu ki fin mbi ra, badati ki finbe sinni aji waji, ama badati danra, "Ki cin bu aji wa ci kara ina con í kà fo aji dzun kwan yo." 33Numa ra Bulus pwadzu ki finbe ya. 34Ama ki fin bu pajukun hora badati kan be bu Bulus ya, be yi wajinderi ki bye aji waji. Ki finbe, apa dzun waa beri baku danra Diyonisiyus ra, ku ci dzun­ dzun ki fin baco baa ndanda hora baa ri fo kwen ki cin age bu Arasa ra, ka ba awuwa dzun waa beri baku danra Damaris kà ba badati.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\