BUTSO BU ABE FOTSON 18

1Ki nyaken wakara Bulus do ki Atina, ya ki Korintos. 2Ki bye waji ku du apa dzun wa ci Yahudawa, azen'a danra Akila apa wa ki Fantas. Ku dzu wa ki Italiya bi ba awaa Biriskila anyunu pyinna wa nwādzu ya ra. Ki cin waa akù waa beri baku danra Kalaudiya ra, ku danra, apa wama ci Yahudawa kata ku pwadzu ki Roma. Numa ra Bulus ya kà kyon ki byebe, bena ri tsa butso ki dzun. 4Kuna ri zen aji suu numa ki tan wa fyen aji bu Cidon ko anyunu wa ngha nwo wani kata. Kuna ri pukan mikyin bu Yahudawa ba Hele­ nawa du. 5Ayo waa Silas ba Timoti dzu wa ki Makidoniya bi du Bulus ki Korintos ra, Bulus nde mikyin'a kata so bye adòn wa dada. Kuna ri tà yi Yahudawa danra Yesu ciri Kiristi. 6Waa be ngha ajia baku ki cin ra, be foji ace wana tsoku tsotso. Aku Bulus do don tson voa tson abea yibe. Ku danra, "Akwe bwinmi cini yo kara. Bumi m dan dzu kwe bwinmi yini ra. Nde ki bye waji mri do ya ki bye tsu badati baa cibe Yahudawa ba." 7Ku do don ki bye waji ku ya ki ndo apa dzun waa beri ba zen'a danra Tifiyus Yustus, apa wa wa Cidon, Andoa ki go tan wa fyen aji bu Cidon. 8Numa ra watson wa ki tan wa fyen aji bu Cidon waji waa beri baku danra Kirisbus ra, ku yi wajinderi ki bye Cindoi, aku kwan ba fin ndoa kata. Abe baa ki Korintos suu numa baa fo aji bu Bulus numa, be kà yi wajinderi. Ci numa ra be tsabe batisma. 9Anyunu dzun dede afitse Cindoi dan aji yi Bulus ki zo mbu danra, "Úká zinzin ba. Ú foji adòn wa dada. Uká bànde ba. 10Ki cin waa m bau ci dzun. Ci numa ra, apa dzun wari bi dzu sen u ki di, ku ten u fo, baani. Ki cin waa m ci ba pajukun suu numa ki finka wa ci kara." 11Numa ra Bulus ci finka waji aju dzundzun ba ason shi­ zhen kuna ya pyen ba aji bu Cidon wa fyenfyen ki finbe, 12Ayo waa Galiyo wa ciri wa­ tson bu jen wa ki Akaya ra, se Yahudawa kosen Bulus ki di, be zaaku hwa pyen ya ki pyen bu kwen. 13Be danra, "Apa wa ci kara na byè pajukun danra wé be wa Cidon ki bye nyaco wa gbekyan adon." 14Bulus na mbyā nua waa ku dan aji numa, aku watson Galiyo dan yi abe Yahudawa danra, "Keika! Ani Yahudawa kuri ma kyan dà ada dzun, ko kuri ma kyan dà abu dzun ci kara mri tsaka wa gon tson foni. 15Ama ki cin waa ci ayepye wa yeye azota ki finni. Ki cin bu angyi aji badati ba zèn, ka ba adòn, wakara ajini, ní foni ba dini. Ami conmi wa ponu ki cin abu baakara ba." 16Numa ra ku kanbe sho ki pyen bu kwen. 17Numa ra, be pan aku watson bu tan wa fyen aji bu Cidon waa zèn'a danra Sasitanisu ra, be daku akpan ki pyen bu baa ri fo kwen. Ama aku Galiyo hwaa ce bu abu baa bena tsa raba. 18Bulus pan abē ki Korintos du anyunu suu numa ba abi bu baa bà Yesu. Ki nyaken wakara ku dan yi abe bazhenzaa danra kuri yaa yaya ra ri. Ku hwēn jin'a ki Kankiriya ki cin bu nuge waa ku ge, a kà kò wa ki jape ya ki bye jen bu Sham. Ku kyen dzun ba Biriskila, ba Akila, 19Waa be kyen ya zan ki Afisus ra, ku fan­ be jinni ki bye waji. Ku ya kà ki tan wa fyen aji bu Cidon, ku yana ye yepye ba abe Yahudawa ki bye waji. 20Ci numa ra be voku danra ku babe ci byeri du anyunu pyinna hunnu, ama ku nghaa. 21Ku dan yibe danra, "Se mma du anyunu pyinna hunnu mri kasen bi ki byeni, in Ata Cidon ma zen nde." Ki bye waji ku do ki Afisus a kà kò wa ki jape. 22Waa ku ya zan ki Kaisariya, ku nwādzu ya ki Urushalima. Ku ya nà jen ba abe abi bu baa bà Yesu ki bye waji, Ki nyaken wa­ kara ku nwādzu ya ki Antakiya. 23Ki nyaken waa ku na anyunu pyinna ki bye waji numa, ku do don ana ban bye badati ki fin jen bu Galatiya, kà ba Firi­ jiya. Kuna ri ban finka fínka, ana ri dan gban abi bu baa bà Yesu mikyin. 24Numa ra Yahudawa dzun waa beri baku danra Apolo ra bi ki Afisus, nwo tsua ku ci apa wa ki Iskandariya. Ku ci agehye pa wa zen yi aji. Kukà yì Afa bu Cidon kagben. 25Be ndi fyenku bu ki bye nyaco bu Cindoi, ci abu wa sansan ki byea suu numa. Kuna ri dan aji ki cin nyaco bu Yesu, ku kana fyen bu kiyo. Ama á batisma bu Yohan­ na vinni waa ku yi. 26Numa ra ku jo nwo wa da dòn bu aji bu Cidon ba gben ki tan wa fyen aji bu Cidon, ama Biriskila ba Akila bena fo ajia waa kuna ri dan ra. Numa ra, be gbēku ya kankan, ana pofan fin aji bu nyaco bu Cidon kwanku kiyo ka wa ndi ra. 27Waa Apolo na con ku gbèkyan kaya ki jen bu Akaya numa, bazhenza dan gbanku mikyin, be kà ta afa yi abe abi bu baa bà Yesu ki bye waji, jiji be panku vo pyinna sansan. Waa ku ya zan bye waji ra ku nga dia suu numa waa ku tsaza baa yi wajinderi ki bye wa sansan bu Cidon. 28Ki cin waa ku kanden abe Yahudawa ba ajia ba gben numa ki bye ayepye wa yeye waa bena ye baku ki pyen bu pajukun. Ku dan tà yibe aji ki fin Afa bu Cidon ki byeya numa danra Yesu ciri Kiristi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\