BUTSO BU ABE FOTSON 2

1Katabe kata kwan cin kenbi ki bye dzundzun anyunu bu Pen­ tekost. 2Mwamwa numa be fo adón bu abu dzun ci tsadzu adón bu awo wari sa ba gben dzu wa ki don bi mu fin tan bye waa be kwan ciyo ra. 3Be mbyà abu dzun ci tsadzu a nene pyu gbangafan jinni ya ki cin bu ko kani kata ki finbe. 4Denden bu Cidon kà mu mikyin­ be, be jo nwo wana zen aji ba nene badati baa Denden bu Cidon hwa yibe zenkà. 5Ki Urushalima abe Yahudawa badati baa wa Cidon na yo. Be ndi pwadzu ki fin jen wani kata ki fin tswen bi kwan ki finka Urushalima. 6Ayo waa be fo dón bu abu ra numa, abi bu pajukun kwan. Nwobe ken don, ken ta kata, ki cin waa ko kani kata ki finbe fo waa abe fotson bu Yesu na zen aji ki nene tsua. 7Nwobe ken jinni, abu waji kya­ hobe zo, bena danra, "Apa hora kata baa na zen aji wa ci kara numa bà katabe kata ci baa ki Galili ba? 8Ma ci numa ra tsanini bena zen aji ba nene waa be mbai ki fin'a? 9Badati ki fin'i be mbai ki Bartiya, badati ki Madaya. Badati be mbabe ki Ilam. kà ba Bagadaza, ba Yahudiya, ba Kafadokiya, ba Fantiya, kà ba Asiya, 10ba Firijiya, ba Bamfiliya, ba Masar, kà ba bye jen Kurane na dzubye ba Turabus. Ki fin'i badati dzu wa ki Roma bi. Ki finbe be ci tswi tsu pyinna, badati ci Yahudawa badati cibe Yahudawa ba, be kàn Yahudawa anyutu gede gede ki bye nyaco wa wa Cidon. 11Badati dzu wa ki Ka­ ritawa, ba Larabawa. Kwan ba waa ī dzu cinein ki cincin bi ra, katai kata ī fo bena zen aji ki nu tsui ki bye butso wa kwakyi waa Cidon tsa kara." 12Nwobe kata ken jinni, bena ga hwan, ana mbye dibe danra, "Cinna bu abu wa ci kara dan danke kara?" 13Badati sinni abe fotson hora, bena dan yi fotson hora danra azù bu jape anab na pyenbe ri. 14Bitrus kā do don pantse don ba abe dzwe nwa dzundzun hora, ku nde nua don á dan aji ba gben numa yi abi bu pajukun hora. Ku dan, "Bandomi, ani Yahudawa ba ani kata baa na ki Urushalima, ní gon tsonni san­ san ní fo abu waa mri dan yini ra, 15Baa na kara bà be pyen cen ci tsadzu waa nina ga raba. Ki cin waa ci akan tsunyo wa pon­ pon tanma tiri. 16Ama abu wa­ kara ciri abu waa apa wa da dòn dzun waa beri baku dan Joel ndi dan danra, 17Cidon danra, 'Anyunu wa kennu mri tson Dendenmi wa nyenye ribi we ki cin bu ko kani kata. Bazhen­ zhenni bawunu ba bawuwa ribi da dòn ki cin abu wari bi tsa anyunu wa kyen. Bazhenzhenni mafan bawunu hora mri bi pofanbe zo jiji be mbyà abu wa ripye. Abe hwetonni bawunu ribi nda ndo. 18M, ci numa ko abe nyami bawunu ba bawuwa mri bi tson Dendenmi wa nyenye bi webe ki cin anyunu waji. Beri da dòn ki cin bu abu wari bi tsa anyunu wa kyen. 19Mri bi tsa abu wa kyahozo ki hwadon ba àmà bu abu badati ki jinni. Niri mbyà asa, ba apyu, ba vyenpyu hwehwe numa. 20Kapyen anyunu wa kwakyi wajinderi bu Cindoi ribi ra anyunu ribi tsefi. Ason ri vyin pukan ci nyo joro numa ci tsadzu asa. 21Ajinderi ko kani kata wama pya Cindoa kuri bi du wa nwàdzudzu.'" 22Bitrus kà danra, "Ani bazhen­ zhen Isra'ila ní fo aji wakara. Ata Cidon ta àmà bu hwe bu Yesu ki myi ki bye nyaco waa ku tsa abu baa kyahozo, dzu ki byea, ci tsa­ dzu waa ani ba dini yinu numa ra. 23Ki bye con mikyin bu Cidon bu ayia ku ndi kapyen tsa nyaco waa kuri nde Yesu yini ki voni ra. Ani bwan reku ki bye waa nī yi baa tsa abu wa baba ndeku kan ra. 24Ama Cidon kà mbyā ba doku. Cidon nwàaku don ki bye fyin bu aki. Ki cin waa nyaco baani waa aki ku panku so jinni numa keke yaya, 25Ci tsadzu waa Dawuda dan aji ki cin'a dan danra, 'M mbyàyi waa Cindomi ri bami ci dzun ko nukon, ki cin waa ku ci go kyekye vo wunumi ra, abu dzun wari hwa m vondi baani. 26Ki cin wakara mikyinmi cu cucu, nenemi zen aji wa mbu mikyin. Ko waa m ci apaki ra, mikyinmi ri ci gban diu, ku na ki jinni. 27Ki cin waa uri bi fan u cindimi ki kindo ba. U kari zen u nde fan nwu tsòn u ku so tsaba jinni ba. 28Ùkà tami ri nyaco wa ya bye cindi, Mri mbu mikyin hwehwe numa ki cin waa ù yi ason u mbu dzwami ki di.'" 29Bitrus danra, "Bazhenza, ci ken m dan aji zan myi yini ki cin yakui wa kapyen Dawuda. Ku hu be ndeku ji, ambia ki tiri kire jinna bai. 30Dawuda ci apa wa da dòn bu Cidon, ku yinu Cidon genu danra kuri nde adzundzun ki fin atsu bua kuri bi naku akù ci tsadzu akū. 31Dawuda mbyàyi abu waa Cidon ribi tsa. Ki cin wakara ku zen aji ki cin bu dodo bu Kiristi ayo waa ku danra be fanbeku ki kindo ba, adia so baa jinni ki kindo ba. 32Yesu wakara waa Cidon doku ra ai kata ciri baa zen nua. 33Ataa Cidon do reku ndeku ya so go kyekye vo wunua, kukà yiku Denden wa nyenye ci tsadzu waa ku ndi genu ra. Abu baa nina mbyà na fo kire ra ci vyon wa vyonvyon waa ku vyon'i. 34Dawuda ba cin­ dia ku yaa ki don ba, ama ajia waa ku dan ci kara. 'Cidon dan yi Cindomi danra: U ci vo wunu bumi kire, 35Abe baa zeu be bi tu ben jinni ki pyen u be yiu hwe.'" 36Bitrus danra, "Ci numa ra Isra'ila kata ní pan vo ki bye ajia vo pyinna danra Cidon nde Yesu waa nī ndi ndeku kan ra, ku ci Cindoi ba apa waa Cidon ndi danra ci Kiristi." 37Ayo waa pajukun fo aji wa­ kara numa ra, bonban webe kata, be dan yi Bitrus ba abe fotson badati hora danra, "Bazhenza, iri bi tsanini?" 38Bit-rus dan yibe danra, "Ko kani kata ki finni, ku fan abu wa babaa jinni. Ní pe mikyin ki cin abu wa babani, ní fan be jinni. Ní tsa batisma ki fin zen bu Yesu Kiristi jiji Cidon ku fan abu wa babani yini, hunnu kuri bi vyonni vyon bu Denden wa nyenye. 39Anuge bu Cidon ge ra ci jijini, ba bazhenzhenni kà ba pajukun baa ci nabye bani, kà ci jiji bu ko kani waa Cindoi Cidon ma baku nde bi ki byea." 40Bitrus ya ki pyen ba aji baa dandan badati suu numa ku pofanbe fin aji baaji kata, kuna vobe danra, "Ní nwaa dini don ki bye fyin wana bi ki cin bu abe pajukun baa tsa abu wa baba hora!" 41Pajukun suu numa ki finbe zen nde ba ajia be du batisma, pajukun zan tsadzu dubu tsara kwan ki cin bu abe baa bà Yesu anyunu waji. 42Be nde mikyinbe kata sen so bye abu wa fyenfyen bu abe fotson ba byecu bu vyon waa be ci ba dibe sansan numa. Beri pyin ga­ fan borodi bu Cindoi ri ji dzun, be kari dzwa nde ki dzun. 43Azin pan ko kani kata, ki cin abu baa ken nwo, baa kyahozo ba abu badati hwehwe numa baa fo­ tson na tsa ra. 44Abe pajukun baa yi wajinderi ki bye Yesu kata bena kwan cin ki dzun ba mikyin dzun­ dzun, koke kata waa be ci baku beri ho kwan bye dzundzun. 45Be hun ri ho abu baa be ci baku ki vobe ri hwen, a hunnu beri ho abè ra gafan yi dibe mbamba anu bu waa ko kani kata ri nyà. 46Ko anyunu wani kata be foji cinbe wana kwankwan ki fin tan wa wa Cidon. Beri ji bujube ki bye dzun­ dzun bà ando ndo. Beri ji bujube ba mikyin wa mbumbu apa dzun wari nde cin don ki finbe baani. 47Be nya Cidon pajukun kata fo vya babe. Ko anyunu wani kata Cindobe Yesu foji pajukun baa ku nwàdzube wana ba kwanbe yo kwankwan ki bye abibe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\