BUTSO BU ABE FOTSON 20

1Ki nyaken waa ndegbe wakara ná jinni ra, Bulus ba kwan abi bu baa bà Yesu. Ki nyaken waa ku dan gbanbe mikyin, ku dan yibe danra se anyunu pyinna ri. Ku pan nyaco foji kyon wa yaya ki Makidoniya. 2Waa ku ya ban kyekye bu jen wakara, kukà dan aji, a yibe mikyin gben ki bye aji waji. Kukà ya ki jen bu Giris. 3Ku ci byeri zan son tsara, Abe Yahudawa ge aji dzun senku ki cin ayo waa kuna mbyā di kyon waa kú kà kò wa ki jape wa ya ki bye jen bu Sham. Waa ku fèyi numa ra, se ku mbyāa adi kyon wa dzu Makidoniya ki gondon ri. 4Pajukun baa danra beri baku ri ya ki dzun hora azènbe danra, Subatarus apa wa ki Biriya, a nwu bu Bitrus, ba Aristakus, ba Sakundus pajukun baa ki Tasalonika, ba Gayus wa ki Dar­ ba, ba Timoti, kà ba Tikikus, ba Tarufimas pajukun baa ki Asiya. 5Abe baa kapyen ya hora bē ya ci bazoi ki Tarsus. 6Ki nyaken bu anyunu baa beri ji borodi wa gbugbu wa baa yist ba, ī do kyon ki Filibi ki bye akò wa ki jape. Ki nyaken bu anyunu tswanna, ī ya du abe jo kyon'i baa kapyen ra ki Tarsus. ī ci bye waji zan anyunu tsupyen. 7Ki bye anyunu wa kapyen bu byecen waji ayo waa ī kwan ki cin waa í kà gbu ba borodi numa, Bulus dan aji ki cin waa kuri mbyā di danra nakyabyea kuri doa dodo. Ki bye ajia ra ku gbē aji suu ya zan ayotsu. 8Apyù wa mbyà bye na suu numa ki fin tan wa ki don abye waa ī kwan ciyo ra. 9Ki bye waji nwu mafan wa wunu dzun azèn'a danra Afitikos tuci ki tson bu apyo atan wa ki don. Ayo waa Bulus na zen aji ra anwu waji foji aná wana fyènfyen kagben'a, ku gan pwadzu ki pyo tan waji ki bye atan wa kwan tsara ki don kò dzu ta jinni. Be bi ndeku ra cin­ dia baani ri. 10Ayo waji Bulus tu dzu dzwa bi jinni, ku gbe ndafan dia, a ndeku be mikyin'a. Ku danra, "Níká weni bonban ba, cindia ki tiri." 11Ki nyaken wa­ kara Bulus ne kasen ya aya ko­ ken gafan borodi, a kà agbu kiyo, a ya pyen ba aji wa zenzen nde ayo suu numa, aya zan bye­ kya. Numa ra ku doa kyon ri, 12Se be nde nwu mafan ra riju kyen dzun babe ya. Be mbu mikyin cia wa dandan ba. 13Ai ī kpasun ya zan bye akò waji. ī ya ya zan ki Asus abye waa iri con í tswan Bulus ki fin kò waji ki byeri. Ki cin waa ku ndi kapyen dan yii danra kuri kyen ba abē yari dui ki byeri. 14Waa ku bi dui ki Asus numa, ī tswan reku ki fin akò waji, ī ya zan ki Militus. 15Ki bye waji ī pan kyōn ki fin akò wa ki jape waji. Nakyabyea ī ya zan na dzu­ bye ba nu gobi bu tswì bu Kiyos. Fè byecen'a ī ya zan bye tswì bu Samas. Azo byecen'a se ī zan ki bye tswì bu Militus, 16Andi Bulus nde ki fin mikyin'a danra kuri nwādzu Afisus nwādzudzu ki jin­ ni ki fin kò ki jape ki cin waa kúká mbà anyunu ki Asiya ba. Kuna con ku kyen mwamwa, Ci­ don ma zen nde ku ya zan ki Urushalima anyunu pentekost. 17Ki Militus Bulus tsontson ya ki Afisus yà ba baco bu abi bu baa bà Yesu be ya duku ki byea. 18Waa be bi zan ki byea numa ku dan yibe danra, "Anī ba dini nī yì tswi byecu waa m ci byeni avo nyunu waa m nde bemi te kabi ki jen bu Asiya. 19M nde cin na jinni kofyin wa Cindomi ba janme ki zo, ba abu baa m shon cin babe tswi tswi, ba fyin waa m wa ki cin abu baa baba baa abe Yahudawa na tsami. 20Ní yinu danra m ndami di wa nde aji dan yini ki cin bu abu baa ci abu wa sansan ba. Mna fyen tà yini ki fa byeya gede gede, m kana bàni kà ki ndo ki ndo, 21Mna dan tà yi Yahudawa ba tsu pajukun baa cibe Yahudawa ba kata wajinderi wa san kari be fan abu wa bababe jinni, bé bi ki bye Cidon, bé kà yi wajinderi ki bye Cindoi Yesu. 22Tanma numa mri kasen ya ki Urushali-ma ki cin waa Denden wa nyenye dan tà yimi danra m ya. Ci numa ra, m yimi abu wari bi ya dumi ki bye waji ba. 23Ama abu dzundzun waa m yì ciri Denden wa nyenye tà yimi danra kó ki fin tswen wani kata waa mri kà kiyo ra, ajù ribi tsemi, mri wa fyin, be cici numa na bàzomi. 24Ama m ndemi cin dimi so abu dzun ba, kà tumi ba, in butso waa Cindoi Yesu nde kwami ki vo ra, mma tsa vinni ku kata ra, Butso waji ciri m dan yi pajukun Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi, ba wa sansan waa Cindoi na tsai ra. 25"Ani baa m ndi kapyen bān ki finni kata na dan aji bu Tson bu Cidon na yini ra, tanma ra, m yinu danra nina mbyàa zomi wa ken niken ra kara. 26Ki cin wakara mna dan san yini jinna sansan danra, m dan dzu kwe bwinmi kata yi ko kani kata ra. 27Ki cin waa anumi ndaa ndanda waa m dan yini abu waa Cidon ri con ba. 28Ní tsa sansan ba dini, kà ba abi waa Denden wa nyenye nde kwani ki vo jiji ní webe zo ki di ra. Ní pyu abi bu baa bà Yesu baa Cidon hwa penbe ba asa bu Nwua Yesu ra. 29M yìnu ki nyaken waa mma pukan be numa vyinvyindzwan baa baba ribi kà bibi ki finni. Beri hwi dàbe cici bu abi waji ba. 30Ci numa ki byeni du, badati ribi do, beri dan aji baa wea ki bye nyaco ba, ki cin waa bé gbe baa bà Yesu bé bàbe. 31Ki cin wakara ní ci byecu bu aye tafan zoni pyinna kata so riju. Ní kyepan ba aju tsara waa m ndi tsa ki byeni ra. Anyunu ba afitse, m nìmi ba adòn wa nuni nunu ba, kwan ba janme ki zomi bobo numa. 32"Tanma numa m honi kwa Cidon ki vo, ki bye aji wa sansan bua kú gonni aki baku. Aji bua waji ciri ba gben wa mbyāsanni, kúkà yini ní ji ndo ki dzun ba pajukun baa bàku kata. 33M vya­ mi abè bu apa dzun ba, m kà nyemi tukpa bu apa dzun ba. 34Ani ba dini ní yinu danra, avo­ mi baa na kara tsa zami ri yo ki bye koke kata waa m ci baku, ba pajukun baa ki vomi. 35M nde nyaco hwani ki jinni waa ní bà danra ci ken í tsa numa jiji í tsaza baa byebye, íkà kyepan ba aji bu Cindoi Yesu wa danra, 'Abu wa nde ndafan vo yi apa sansan kari wa panpan ki vo bu apa.'" 36Waa Bulus dan numa ra be tu ben jinni be vo Cidon ki dzun. 37Katabe be da gbàn jinni ba ndekuto. Be hwan pan Bulus be mikyinbe, ana ri ta yiku àmà bu con waa bena conku. 38Be tsaba mikyin kari kata ki cin aji waa ku dan yibe danra, be mbyàa zoa wa ken niken ra hun ra. Nde ki bye waji be nuku co keke ya zanzan ki bye akò waa kuri kà.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\