BUTSO BU ABE FOTSON 24

1Waa be nde Bulus ya tsa nyunu tswanna Hananiya acin bu abe von hora, ba baco badati kà ba apa wa yi aji kwen dzun waa beri ba zen'a danra Tartulus, bi dzwa kwen bu Bulus ki pyen bu Filikus wa sen tswen. 2Waa be ba Bulus nde bi zan, aku Tartulus apa wa yi aji kwen ra, kà ki bye aji bu adà bu Bulus danra, "Au Filikus wa ci ba hwè kari. ī ci byecu wa nde cin na jinni ki pyen u suu. Ki bye ajiu wa gaya pyen ciri wari mbyāsan byecu bu pajukun'i. 3Ko kini kata ina zen nde bau, ki bye koke kata waa una tsa, ī kana nya son u, 4Ama ki cin waa uká nì ba, mna vou ki bye wa sansan u, gon tson fo aji wa gon'a kacin bara wakara waa mri zen ra. 5Ī du apa wa ci kara ku ci apa wari tsabai bye, ku kari kà ko kini kata ki fin tswen. Kukà ci baco wari dzo pajukun baa beri babe danra Naziri ra gben. 6Ku nga ku tsaba atan wa wa Cidon. Ai ī panku ba mikyin waa í natenku ki bye nyaco bu adòn bui. 7Ama aku akù bu baa nuken Lisiyas, ku bi gbe fyeku don ki voi ba gben. 8Ku danra ai baa dzwa kwen'a ra í bi ki pyen u. Au uma fo ndea ba diu uri bi tsayi wa hwayi wajinderi ki nua kata ki cin abu baa be dzwa kwen'a kiyo ra." 9Abe Yahudawa zen nde ba aji waji numa, be danra ci aji wajinderi aji waji ci numa. 10Waa akù wa sen tswen tsa Bulus vo aji ku do don ku dan ajia ra numa, ku nde nua don danra, "M yinu u nde jū suu numa una ri fo pajukun hora kwen. Ki cin wakara mri nde ajimi bi ki bye mikyin wa sansan. 11Au ba diu u tsayi wa yinu danra nwā­ dzua anyunu dzwe nwā pyinna ba, waa m ya ki Urushalima ya wa Cidon. 12Be mbyà fobemi tsa abu dzun wa ci ayepye ba apa dzun fo raba. M hwami ndegbe wa gafan pajukun ki tan wa wa Cidon fo raba, ko ki tan wa fyen aji bu Cidon, ko ki finka. 13Be kari bi tà kabe yimi ajinderi byenbyen numa abu waa be dzwa kwenmi ki cin'a raba. 14Ama m zen nde danra ki bye nyaco waa beri baku danra, 'Nyaco bu adà,' ki bye nyaco waji mna wa Cidon bu bayakui, m kana yi wajinderi kata ki bye abu waa adòn bu Musa dan, ba afa bu baa da dòn bu aji bu Cidon. 15M nde mikyinmi so di bu Cidon ci tsadzu waa abe baa na kara du ho mikyinbe so numa danra, Cidon ribi do baa huhu ki bye mbi, abe baa sansan, ba baa baba kata. 16Ki cin wa ci kara numa ko dede wani kata mna nga m ci ba mikyin wa san­ san ki bye Cidon kà ba pajukun. 17"M ndi gadi ba Urushalima zan ju suu numa, ama ki nyaken wakara m kasen ya jiji m nde avo waa pajukun baa bà Yesu kwan yimi jiji m nde ya yi abe tsumi. M kaya fon Cidon. 18M̀ ci fin wana tsa numa be ya dumi, ki nyaken waa m mbyāsan mikyin­ mi ki fin tan wa wa Cidon. Ayo waji abi bu pajukun baa bà Ci­ don baani kiyo. 19Abe ciri baa fye kari be bi ki pyen u, be dzwa kwenmi, in bema ci ba aji dzun bami. 20Ko ma cia numa ba, abe apa baa ci kara bé dan adàmi waa be dumi baku ayo waa m pantse pyen bu baco baa sen tswen ra. 21Ci aji dzundzun vinni waa m dan ayo waa m pantse pyenbe. M nde kyumi ki don ba gben numa danra, 'Jinna nina ri fomi kwen ki cin waa m yi wajinderi danra Cidon ri do baa huhu ki fin mbi.'" 22Aku Filikus ku ci apa wa ci ba ayì suu ki cin bu nyaco bu Yesu Kiristi. Ci numa ra ku dan yibe danra kuri fan kwen ra jinni se anyunu waa akù bu baa nuken Lisiyas ma bi ra ahunnu ku bi ge kwen waji. 23Wa sen tswen ra dan yi cin bu baa nuken ra danra ku kon Bulus sansan, kúkà hwi cicia, kuká kān pajukun bandoa sho waa be bi tsa zakuyo ba. 24Du anyunu pyinna numa Filikus ba awaa Durosila wa ci nwu Yahudawa ra bi. Ku tson­ tson danra jiji be nde Bulus bi. Ci numa Filikus ba awaa zen nde gon tson foku ki bye aji waa ku yi wajinderi danra Yesu ciri Kiristi ra. 25Bulus na dan tà yiku cinna bu aji abu waa pajukun be tsa hunnu be ci pajukun baa san­ san. Kukà dan aji ki cin anyunu wa nàtenten wari bi ra. Ci numa ra aji waji yi adi bu Filikus von­ von, ku nde nua don danra, "Tanma ú kasen yau ri. Mma du nyaco ra, m kari mbyā bau nde." 26Ku dan numa ra ki cin waa kuri ga danra dzun tiri ba, Bulus ribi dzoku vo ndu, ciri abu wa hwa kuna ri ba Bulus nde nari baku nari vya ce ra hun, 27Ki nyaken bu aju pyinna Burkiyas Fastas bi za tson bu Filikus. Ki cin waa Filikus na con ku san mikyin bu Yahudawa ra ku fan Bulus tsu ci tan ku ndea ku pwa­ dzu ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\