BUTSO BU ABE FOTSON 28

1Ki nyaken waa ī wo nwà­ dzu ra hunnu ī hun yì zen bù tswì waji. Bèri baku danra Malita. 2Pajukun baa ki tswen waji be pan'i vo pyihna sansan numa cia wa dandan ba. Adzundzun ki fin abu baa san­ san suu numa waa be tsai ciri be tui pyu yo, jiji í vye, Ki cin waa acu nari tā awo kana tai du. Be pan'i ba mikyin dzundzun tori numa. 3Ayo waa Bulus ya fyikan kyehin be mikyin'a bi be ki bye pyu numa, agwa dzun pwadzu ki fin ahin waji ayo waa apyu na nyanya kaku ki di ra. Ku dzwan Bulus nyi ki vo. 4Abe pajukun baa ki jen waji waa be mbyà anyo ra dzwan bà Bulus nyi ki vo numa ra, be gen ce ba dibe danra, "Ci ken apa wa ci kara ci apa wa bwan apa. Kwan ba waa ku pwadzu ki bye fyin bu jape ra, ní mbyà vokwin bu abu wa babaa foji wana baku bàba, se kuma hu." 5Bulus ven nyo waji nyaya ki fin pyu. Abu dzun tsaa­ ku ba. 6Abe apa hora nari ga danra abye waa anyo ra dzwan Bulus nyi kiyo ra ribi mumu. Ko kuri bi dzu ta jinni dzwa dzun­ dzun numa ri huhu, Ama be ci, nde ci, be mbyà abu dzun tsaa Bulus ba. Ci numa ra be dan pukan aji danra, "Ku ci bakindo dzun." 7Ci dzubye ba abye waji numa ada dzun ci kiyo. Ada waji ci abu akù Babiliyas wa sen tswì waji. Ku hoi ya kà kyon ki ndo tson'a, ku pan'i ba mikyin wa mbumbu, ī na ndoa zan anyunu tsara. 8Ata bu akù Babiliyas wa sen tswen awo daaku ta jinni. Ku kana she bye hwán ba asa. Se Bulus kaya ki byea, a ya dzwa nde, a nde vo senku ki di, ku gban ki bye ado waji. 9Waa ku tsa numa ra, se abe baa ci ba ado ki bye atswì waji be tswa tswi foji wana bibi ki bye Bulus. Kuna ri nwàdzube. 10Be vyon'i abu badati suu numa waa jiji í mbyā di kyon kiyo ki fin kò. Be foji abu waa ima con kata wa kwan hona yii yiyi. 11Ki nyaken bu ason tsara tsa nwādzu numa ī do kyon ki bye tswì waji ki bye akò dzun wa dzu ki Iskandariya, wa tsa adinu ki bye tswì waji. Be tsa àmà dzun ki di bu akò waji ba azén bu bazhenzhen kutswen bawunu. 12Ī bi zan ki bye dzun waa beri baku danra Sirakusa. Ī nde na jinni ki bye waji zan anyunu tsara. 13Ī do ki bye waji ī ya za pukan ki rigiyum. Waa ī ya na yo numa ra, awo do dzu wa ki rike bi. Nakyabyea ī ya zan ki finka dzun waa beri baku danra Butiyoli. 14ī ya du bazhenza badati ki bye waji. Be voi danra í gbagba í babe na jinni ki bye waji zan anyunu tsupyen. ī do ki byeri kyen ba abē numa ya zan ki Roma. 15Waa bazhenza baa ki Roma fo dii numa ra, be bi shon'i ki nyaco ki ti dzun waa beri baku danra Abiya. Badati kà bi dui ki bye dzun waa beri baku danra Apu kyòn kwan dzun tsara. Waa Bulus shon zén babe numa ku nya son bu Cidon, numa ra kukà du gbendi ayo waji. 16Waa ī ya zan ki Roma numa, be zen nde yi Bulus ku ya kà kyon ki dzun ba apa wa nuken dzun wari konku ra. 17Ki nyaken bu anyunu tsara Bulus ba kwan abe baco bu Yahudawa baa ki finka waji. Waa be bi kwan cin numa, ku dan yibe danra, "Bazhenza, ami m dàmi pajukun aji ba, ko ki bye nyaco bu bayakui. Kwan ba wa­ kara numa be tsemi ki Urushali-ma, ndemi bi yi baa ki Roma. 18Be mbyemi aji, ki nyaken wa­ kara bena con be fanmi jinni ki cin waa be dube mi ba ada wa ken waa be bwanmi ba. 19Ama abe Yahudawa ngha aji bàbe ki cin. Numa ci ken ki byemi m gbe do kwenmi don bi ki pyen bu Kaisar, bà ki cin waa mna dzwa kwen bu Yahudawa bazhenzami ba. 20Ābu wa tsa m nya nyaco ba honi kwan dzun ra, ki cin waa be wemi kan ra ki cin waa mna yi wajinderi ki bye apa waa ai bazhenzhen Isra'ila ho zoi so nyaco na ge cin'a waa Cidon tsonku bi ra ra." 21Abe baco hora pofan nube danra, "Ai, ī dui afa dzun wa dzu ki Yahudiya bi ki cin u ba. Apa dzun kà dzua ki bye waji bi jiji ku dan yii aji dzun ki cin u ba, ko ku dan tswi aji dzun wa baba, ī fo foi wakara fo raba, 22Ama ina con í fo ki nuu, ú dan yii abu wa ki mikyin u, Ki cin waa ma ki cin nyaco wakara, ī yinu ko kini kata beri zen tsaba tswi nyaco waa au dzu ki fin'a ra." 23Be ge anyunu yi Bulus waa beri kasen bi ki byea. waa anyunu waji tsa numa pajukun tswatswi suu numa bi ki bye Bulus. Ci numa ra, ku nde aji ra na dan yibe. Kuna ri pofanbe fin aji. Ki fin ajia kuna tà yibe wajinderi wa ki ndo tsòn bu Ci­ don. Ku ki cin aji avo ponpon keke afitse tseku ki cin. Kuna nga jiji ku gbe mikyinbe ki cin aji bu Yesu ki bye nyaco bu afa bu Musa ba abe afa bu baa da dòn bu Cidon. 24Badati ki finbe, zen nde ba ajia, ama badati zen­ be nde ba. 25Waa anube wea dzun ba dibe bara, bena nga wa gafanfan ki jinni numa, Bulus dan yibe aji dzundzun danra, "Numa ra Denden wa nyenye dan coa, ayo waa ku dan aji yi abe bayakui dzu ki nu bu apa wa da dòn bu Cidon dzun waa beri baku danra Ishaya danra: 26'Ú ya ki bye pajukun hora, dan yibe danra: Atsonni ribi fo aji, ama niri bi hwa yini ba, ko titi. Nikà ribi mbyà niri bi yini cinnaa ba du. 27Ki cin waa fin mikyin bu pajukun hora nà tsuken jinni, bekà mbe tsuken azobe. Rima cia numa ba, atsonbe ri fo aji, azobe ri mbyà bye, mikyinbe ribi hwayi waa bé kasen bi ki byemi. Cidon dan numa ra, akà dan jiji m nwàdzube.'" 28Bulus ka danra, "Numa ra ní yì Cidon nde wa nwàdzudzua tson bi yi tsu badati. Abe beri bi gon tson fo." 29Waa ku dan numa ra, abe Yahudawa do don foji kyon, ana ri ye yepye ba dibe. 30Bulus ci ki tan kyon waa kuri hwa abè kiyo ra ya zan aju pyin­ na, kuna ri ca pajukun kata baa na bi ki byea. 31Ku ci bye waji nari da dòn bu atson bu Cidon. Ku kana ri fyen bu ki bye nyaco bu Cindoi Yesu Kiristi ki yá ba gben mikyin'a kata. Apa dzun kan den'aku ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\