BUTSO BU ABE FOTSON 6

1Ayo waa ahwè bu abi bu baa bà Yesu foji wana kwankwan kiyo ra, abe Yahudawa baa ri zen nene Helenawa hora na nwinde ba abe baa ri zen nene Yahudawa hora, ki cin waa ko dede wani kata waa bema gafan buju yi pajukun bawuwaki bube ri dube abu dzun wa tsa cin ba. 2Se abe dzwe nwa pyinna hora be ho abi bu baa bà Yesu kwan dzun. Be dan yibe danra, "Ribi san'a waa í fan butso bu aji bu Cidon wa dandan bè jinni, í ka­ sen yana tsa butso bu akwe buju wa gaga ba. 3Ki cin wakara bazhenza, ní ce pajukun kwan dzun tsupyen ki finni baa azènbe vya shu, baa mu ba a kyinye, be tsa butso wakara. 4Ki bye wa­ kara hunnu iri hun ho mikyin'i so bye ndedzwa wa dzwadzwa, ba aji bu Cidon wa dandan." 5Waa be fo aji wakara numa pajukun baa bà Yesu kata mbu mikyin ba aji waji. Ki bye wakara numa be ce Istifanus wa mu ba wajinderi ba Denden wa nyenye ki fin mikyin'a. Be gbè Filibus, ba Burukoras, ba Nikano, ba Timan, ba Barminas, kà ba Nikolas wa ki Antakiya wa bi kàn Yahudawa ki bye nyaco wa wa Cidon ra. 6Abi bu pajukun baa bà Yesu hobe bi yi abe fo­ tson bē dzwa nde senbe vo ki cin. 7Ki bye wakara aji bu Cidon foji wana yaya ki pyen ki pyen, Abe baa bà Yesu baa ki finka Urushalima foji wana kwankwan kiyo. Abe avon baa ri tsòn abu wa Cidon suu numa yi wajinderi. 8Istifanus wa mu ba wa sansan bu Cidon ba gben tsa abu baa ken nwo, ba abu badati baa kyahozo ki fin pajukun. 9Numa ra pajukun badati zenbe nde ba aji bu Istifa­ nus ba butsoa waa ku tsa na kyen ra riba, Pajukun baaji ci fin abi bu baa ri kwan cin ki tan waa beri fyen aji bu Cidon kiyo ra. Atan waji beri baku danra, atan bu baa ci akù dibe. Yahudawa badati ki finbe dzu ki Kurane, ba Yahuda­ wa baa dzu ki Iskandariya ki fin abi waji du. Abe hora ba Yahuda­ wa badati baa dzu ki Kilikiya, kà ba baa dzu ki Asiya, be jo nwo wana zen aji sunnu ba Istifanus. 10Denden wa nyenye yi Istifanus kyinye suu numa. Áyo waa kuma zen aji be dube anu wa zen aji baku ba. 11Se be bon ya dzo pajukun badati aji ki nu danra be ge aji be Istifanus ki nu danra, "Ī fo kuna zen aji baa baba ki cin bu Musa ba Cidon." 12Ki bye wakara numa be tsa pajukun susu, ba abe baco, ba abe manu baa fyen aji bu Cidon, be bi bye Istifanus a pan'aku nde ya ki pyen bu cin­ kwan bu baco baa sen tswen. 13Ki nyaken wakara be ba pajukun badati nde bi jiji be kankan ge aji be Istifanus ki nu. Pajukun hora danra, "Apa wakara na zen aji tsaba Atan'i wa nyenye wa wa Cidon wakara ko nukon. Kà ba dòn bu Musa. 14Ī kà fo ku danra Yesu apa wa ki Nazarati kuri bi dagban hore tan'i wa wa Cidon nya jinni. Aku Istifanus ri vyin pu­ kan bu yakubadai waa abe bayakui ndi fyen'i yo ra." 15Katabe kata baa ki fin cinkwan waji ra nwafan zobe so Istifanus ki cin. Be mbyà zén'a ci tsadzu abu Nwutsōn bu Cidon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\