BAKOLOSI 4

1Ani baa ci cindobe hora, ni yibe abu wa sansan, níkà yibe mba dzun ba dibe. Ní yinu danra, ani du ni ci ba Cindoni ki tiri ki don. 2Ní foji Cidon wana pyapya ko nukon, níká nì ba. Nína mbu mikyin na yi Cidon. 3Ní pya Ci­ don wei yo du, jiji ku pofan'i nyaco i dan ajia yi pajukun. Jiji i dan yibe aji wa yu kuku wa ki cin bu Yesu Kiristi waa Cidon pofan tà yii ra. Ki cin waa mna dan aji ki cin aji waji ra hunnu kan waa be panmi saso jinni ci kara, 4jiji m hun dan aji ki cin'a yi pajukun ki byeya numa, ci tsa­ dzu wa fye ni tsa. 5Ki bye buni waa nima tsa kata ba pajukun baa ngha babe Yesu Kiristi raba ra, ni tsa ba kyinye, nina tsa butso ba apyo waa nima du kata sansan numa. 6Ní zen aji dzu nuni vyavya numa wa fofo ko nukon. Níkà yi nyaco wa sansan numa waa niri zen aji kiyo yi apa wama mbyeni aji kata. 7Tikikus ribi dan yini abu waa m ki fin'a kata. Ku ci wandoi ki nyaco-bu Yesu Kiristi waa ina con ajia ba mikyin dzundzun. Kuna tsa butso bu Cidon ba mikyin dzundzun. Aku bami kata ina kofyin ki dzun tsa butso wa Cindoi Yesu Kiristi. 8Abu wa tsa mna tsonku tson bi ki byeni ra ki cin waa jiji ku dan yini abu waa m ki fin'a kire, kúkà zen gbanni mikyinni yo. 9Unismus wandoi wajinderi, apa wa ki tswen waa ina con ajia ra, ri ba Tikikus kyen dzun bi ki byeni kire jiji be dan yini abu wa dui kire kata. 10Aristakus waa be panku saso jinni ki dzun bami kire ra, na nani jen kiyo. Markus waa yakua ki dzun ba Barnabas ra, na nani jen kiyo. M ndi kapyen dan yini aji ki cin'a gbogbo numa ra. Ku­ ma bi zan byeni kire ra, ni panku vo pyinna sansan numa. 11Yesu apa waa be kari baku zen'a dzun danra Yustus ra, kuna nani jen kiyo du. Abe pajukun baa kwan dzun tsara baakara, be ciri Ya­ hudawa ki fin pajukun baa na bami tsa butso kire ki cin bu ndo tson bu Cidon. Be tsazami yo suu numa. 12Abafras apa wa ki tswen kire ra, wa ci nya bu Yesu Kiristi ra, kuna nani jen kiyo du. Kuna pya Cidon na weni yo ko nukon, jiji ni ci byen titi numa ki bye abuu Cidon, jiji ni tsa abu wa vya hwan bu Cidon, ni nde cin na jinni fo tson'a. 13Ami ba dimi, m mbyànu ba zo dimi danra, kuna kofyin suu numa ki cinni pa­ jukun baa ki Kolosi, ba pajukun baa ki Lawudikiya, ba pajukun baa ki Hirafolis. 14Luka apa wa dàdo waa ina con ajia ra kwan ba Dimas, bena nani jen kiyo. 15Ní nà bandoi baa ki Lawudi­ kiya ra kiyo kata yii, ba awuwa waa beri baku danra, Nimfa waa pajukun baa bà Cidon ri kwan cònbé cin ki ndoa bara. 16Ki nya­ ken waa bema hwèn afa wakara yini ma fo ki tsonni ra, níkà hwèn yi pajukun baa ki Lawudi­ kiya be fo numa du. Ani du níkà hwèn afa waa pajukun baa ki Lawudikiya ri nde tson bi yini ra du. 17Ní nu Arkibus don danra, ku tsa vinni butso waa Cindoi Yesu Kiristi nde kwaku ki vo dan jiji ku tsa ra. 18Ami Bulus mna ta afa waka­ ra ri ba avo dimi na nàni jen kiyo. Níká muji ba waa be panmi nde saso jinni kire raba. Cidon ku sanni sansan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\