BAAFISUS 1

1Ami Bulus fotson bu Yesu Kiristi waa Cidon ce. Mna ta afa wakara ri na yini ani pajukun baa bà Yesu Kiristi byenbyen numa ki Afisus. 2Atai Cidon ba Cindoi Yesu Kiristi ku sanni san­ san ku yini mikyin wa na jinni. 3Í mbu mikyin yi Cidon Ata bu Cindoi Yesu Kiristi wari san'i san­ san numa ki di bu Yesu Kiristi ki cin waa i kwan cin ki dzun baku ra. Kuna tson wa sansan'a wani kata dzu ki don nabi ki byei. 4Ávo waa Cidon ndi màa bye don ba bye jinni raba, Cidon ndi kapyen cei gbogbo numa danra í ci bua ki di bu Yesu Kiristi jiji í ci nyenye numa íká ci ba ada dzun ki pyen'a ba. Ki cin acon wa ki mikyin bu 5Cidon ku cei jiji í kan zhenzhen ki fin zen bu Yesu Kiristi. Ciri abu waa ku con, ábu wa tsa, ku tsa numa ra hun! 6Í nyā Cidon ki cin waa ku hwi cicii kagben. Ciri avyon waa ku vyon'i ki di bu Nwua waa kuri con ba mikyin'a kata! 7Ki di bu aki waa Yesu Kiristi hu ra, ī du wa nwàdzudzu, Cidon fan abu wa babai kata yii. Cidon tā kii kagben. 8Ku tā kii numa cia wa dandan ba! 9Ki bye ayì wa hwehwe waa Cidon ci baku ra, ku tà yii abu wa yuyu kuku numa ki fin mikyin'a waa ku mā danra kuri tsa dzu di bu Yesu Kiristi. 10Abu waa kuna con ku tsa ciri ayo ma mba tiri ra abu wa ki don kata ba abu wa ki jinni kuri ho kwa Yesu Kiristi ki vo, kú ci cinbe kata. 11Ko­ ke kata tsa tsadzu waa Cidon con ra. Cidon cei jiji í kan pajukun bua ki di bu Yesu Kiristi tsadzu waa ku con ra, dzu di bu abu waa ku ndi kapyen con ki mikyin'a dzu jinni bi ávo ponpon. 12Ci numa ra, ai baa kapyen ho hwan'i so di bu Yesu Kiristi ra, í she hwe bu Ci­ don. 13Ci numa bani du, nī fo aji wa byenbyen wa sansan bu Yesu Ki­ risti wa nwàdzuni ki byea, ayo waa ni yi wajinderi ra. Cidon yini Den­ den wa nyenye waa ku ndi genu ra, wa ta danra ni ci pajukun bua. 14Ku ciri àmà wa tà danra iri bi du abu waa Cidon ndi genu danra iri du ra pan numa keke ya zan anyunu waa kuri zenmu nuge waji. í nya hwe bu Cidon, 15Ávo ndi gbogbo m ndi fo danra nina so hwan kiyo yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi, ni­ na tà conni na yi pajukun baa bàku kata. 16Ábu wa tsa mna mbu mikyin yi Cidon ko nukon ki cinni, na pya Cidon na weni yo kata ra hun. 17Mna pya Atai Cidon wa ci ba hwe Ata bu Cin­ doi Yesu Kiristi ku yini Denden wari fyen tà yini zobyen, ku po­ fanni bye ní yì Cidon. 18Mna pyaku danra ku pofanni zo mikyinni yo ní mbyà abye wa yafan jinni bua; ní yì nwo abu wa tsa ni lolo hwanni so byea ra. Níkà yì nwo bu wa hwa ku bani nde danra nibi yi wajinderi ki byea ra ní mbyàyi wa sansan wa suu numa waa Cidon ge pa­ jukun'a nu. 19Níkà yi ahwea wa ci ba gben tsa butso ki fin mikyin'i ai pajukun baa na yi wajinderi ki byea ra. Agben waa kuna tsa butso kiyo ki mikyin'i ra ci abu dzundzun ba gben 20waa ku ndi ba do Yesu Kiristi ki fin mbi ra. Ku ndeku so ki go kyekye vo wunua ki don. 21Yesu Kiristi ci ba gben ba hwe kari kata, Kuri tsa tsòn ki cin bu pajukun baa fo kwen, ba abe akù akù ba abe tson kán, ba azèn bu ko kani wa kini kata. Yesu Kiristi ci ba agben tea ki fin tswen wakara maari vinni ba, ama pan numa keke yaya ki bye anyunu wari bi ki pyen. 22Cindoi fan abu wa ki fin tswen wakara kata kwaku ki voa. Ku nde Yesu so cin abi bu pajukun baa bàku. 23Abi bu pajukun hora ci abi bu Yesu Kiristi wa zenmu di bu Yesu Kiristi kata tsadzu waa Yesu Kiristi nari zenmu koke ka­ ta ki fin tswen ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\