BAAFISUS 2

1Andi ni huhu numa ci ki cin abu wa babani waa ni tsa, nī gonni tson ki bye aji bu Cidon ba. 2Dede waji nina bà aji bu abu wa baba wa ki fin tswen wakara. Nī ndi na gon tson ki bye aji bu Shetan wa ci cin bu denden wa baba kari kata wa ci ki bye wa ki don. A denden wa baba wari tsa butso ki mikyin bu pajukun baa ri gonbe tson ki bye aji bu Cidon ba. 3Andi ī ci tsa­ dzu waa be ci ra du, ī ndi na tsa abu wana vyai ki di. ī ndi na tsa abu wa vya mikyin'i ba dii, ba aji wa baba wa gaga ki fin mikyin'i. ī yinu danra, andi ai kata kwan ba pajukun badati hora kata akwen bu Cidon tai ra. 4Ama Cidon ri hwi cici bui kagben, kukà con'i numa cia wa dandan ba. 5Ki cin waa ayo waa i ndi huhu numa ci ki fin abu wa baba ki cin waa i gon'i tson fo aji bu Cidon ba. Ku yii cindi ki di bu Yesu Kiristi. Ci numa ra ki bye wa sansan bu Cidon ku nwàdzuni. 6Ki bye cin bui wa kwankwan ba Yesu Cidon can nwai pwadzu ki bye byecui wa riko jiji í ya bā Yesu ci dzun ki ndoa ki don, í tsa tson baku ki dzun. 7Cidon tsa numa ra ki cin waa ki pyen kire ku tà yii wa sansan bua wa hwehwe numa cia wa dandan bara ki bye con waa ku tà yii ki di bu Yesu Kiristi ra. 8Ki bye wa sansan bu Cidon ku nwàdzuni ki fin abu wa babani ki di bu wajinderi waa ni yi ki byea ra. Wakara cia abutso waa ni tsa ba dini ba, ama ci avyon wa vyonvyon bu Cidon. 9Abu waa niri bi caco kiyo ki cin'a kire baani, ki cin waa Cidon nwà­ dzuani ki cin wa nganga buni ba. 10Cidon mài ri. Ki bye cin wa kwankwan bui waa ī kwan ba Yesu Kiristi ra, Cidon mài ki cin waa í tsa butso wa sansan waa ku ndi kapyen nde soi yo avo gbogbo danra, í tsa. 11Ani pajukun baa cini Ya­ hudawa bara, ní kyepan ba bye­ cuni waa ni ndi ci ra. Yahudawa ndi na bani danra pajukun baa kyube abukube ba. Bena ba dibe danra be ci pajukun baa kyu abuku wakara ci abu waa pa­ jukun ri tsa dibe ba dibe. 12Ní kyepan andi nī gadi ba Yesu Ki­ risti. Nī ndi ci akyon, nī cini ki fin pajukun baa Cidon ge nuge babe hora ba. Nī ndi ci pajukun baa cibe ba abu dzun waa ni ho hwanni so yo ba. Nī ndi cini ba Cidon ba. 13Ani wa ndi ci nana numa baku ra, ama tanma waa ni ho cinni kwan dzun ba Yesu Kiristi ra, Cidon gbeni kpabi kí go bu Yesu Kiristi wa hu aki we saa ki jinni ra. 14Ki cin waa Yesu Kiristi ciri apa wa hoi cin kwan dzun í ci byecu bu vyon. Ku hwa Yahudawa ba baa cibe Yahuda­ wa ba, kan abu dzundzun ba dibe, watoo, akōn wa dzo ge gafanbe ra ku gbeya gafan jinni ra. 15Ki bye aki bua waa ku hu nde saa we jinni ra ku ge bwan re nwo adòn bu Yahudawa ba avo shonshonbe kata jiji abe atsu pyinna hora be kwan dzun kan atsu dzundzun wa ripye bé du mikyin wa na jinni. 16Ki di bu aki waa Yesu hu ki cin hin wa shon gege ra ku ho tsu pyinna hora kata banbe vyon ki dzun ba Cidon. Ku bwan re aze wa ndi ki yobabe ra don ra. 17Ci numa ra ani pajukun baa ndi yini Ci­ don ba, ba ani Yahudawa baa yi Aji bu Cidon nu Yesu bi dan yii kata Aji wa Sansan bu Cidon wari yi mikyin wa na jinni. 18Ki cin waa ki dia hunnu katai pyin­ na hora ī du nyaco wa dzu ya bye Atai Cidon ki bye nyaco bu Denden dzundzun maari vinni. 19Ma ci numa ase ni cini kyon riba, ama ni ci pajukun baa kwan cin ki dzun ba pajukun bu Ci­ don, nī ci dzundzun ki fin zhen­ zhen bu Cidon. 20Be honi myi sen cin bu abe fotson ba pa­ jukun baa da don bu Cidon. Yesu Kiristi ba dia ciri aban wa san kari kata wa myi cin pwe bu atan waji. 21Ki bye cinkwan wa kwankwan waa ni kwan ba Yesu Kiristi ra be honi myi kwan bye dzundzun ba dini ni kan atan dzundzun wa nyenye waa beri wa Cidon kiyo ra. 22Waa ni kwan cin ki dzun ba Yesu Kiristi ra ani du, ni ci ki fin abàn baa bena ri myi tan abye waa Cidon ri tu kiyo ki bye Denden bua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\