BAAFISUS 6

1Ani baci ní gon tson fo tson bu atani, ba ayoni ki cin waa ci abu wa sansan ki bye Cidon. 2Wakara ci adòn wa kapyen wa ci ba anuge danra, "Ú yi atau, ba ayou hwe. 3Ki cin waa jiji ko kakeu kata ku kyen ndafan jinni sansan, ù kari ribi ci kpasun ya pyen suu numa ki bye jen waji." 4Ani ata bu bazhenzhen ba ayo bu bazhenzhen, niká tsa ba­ zhenzhenni abu wa nàkyin ba. Ama nína nube dòn, nína nàbe, nina fyen tà yibe nyaco bu Cin­ doi Cidon sansan numa. baaji kata ni ci ba Cindo dzun­ dzun ki don wari fo ko kani kata kwen ki bye nyaco dzundzun. 5Ani anyà, ní gon tson fo Cin­ doni ba adi wa vonvon, ba mikyin dzundzun tsadzu waa kuna tsa bu­ tso yi Yesu Kiristi ra. 6Niká tsa wakara numa du zo bu pajukun maari vinni jiji be nyani ba. Ama ní tsa abu waa Cidon ri con kata ba mikyinni ci tsadzu zhen nya bu Yesu Kiristi. 7Ní tsa butsoni ba mikyin wa mbumbu ci tsadzu nina tsa butso waji na yi Cindoi Yesu Kiristi, bà nina tsa yi apa maari vinni ba. 8Ní kyepan danra Cidon ri yi ko kani vokwin bu butso wa sansan waa ku tsa, ko kuma ci anya, ko kuma ci nwu tswen. 9Ani bacindo, nína tsa numa babe ki bye nyaco dzundzun, ni­ ká na hwabe azin ba. Ní yinu danra, ani kwan ba zhen nyani 10Aji wa ken niken ciri ní pan­ tse ba gbenni gbangban numa, ní kwan cin ki bye dzundzun ba Cindoi Yesu Kiristi ku yini gben wa gbangban. 11Ní ho tswén bu ken baa Cidon yini ra ho we dini, ki cin waa ko ayo wani waa Shetan ma bi ba kyinyea jiji ku byeni ní pantse ba gben. 12Ki cin waa ina nui ken waji ba pajukun baa ci ba adi ki fin tswen wakara ba, ama ina nuken waji ba zhen­ tsōn bu Shetan ba ajon baa baba ki don baa ci ba gben wa tsa butsobe afitse ki fin tswen waka­ ra, ba abu baa baba hwehwe numa baa ri tsa butsobe ki don. 13Ki cin wa ci kara tanma katani ní ho tswén bu ken bu Cidon we ki dini tanma ki cin waa ko ayo wani waa aken ma sepyu ra niri tsayi wa tse ba gben gbangban numa. Nima ri tse ci ba gben gbangban numa nuken ba She­ tan nde ya fo anyunu wa kennu, niri koni kwi ki nyaco ba. 14Ci numa ra ní pantse sansan ní ke dini pyo ba aji wa byen­ byen, ni gòn kwen mikyinni akì ba abu wa we mikyin bu Cidon wa tsatsa. 15Ní dzo dini atabe ba Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi wa nde ya yi pajukun be du mikyin wa na jinni, 16Ko dede wani kata ní nde akì bu wajinderi waa niri tsayi wa gon tsuken abō ba apyu wa kwakyi waa Shetan ri tani ra. 17Ní nde wa nwadzudzu bu Cidon wa ci tsadzu abucin bu sho ra be cinni, ba gisingiri bu Denden bu Ci­ don, watoo, ciri aji bu Cidon hun, 18Ko anyunu wani nína pya Cidon ku tsazani yo. Ní pya ki bye gben bu Denden bu Cidon. Nína pya Cidon anyutu ba afitse bazo kiyo niká bè ba, niká geni mikyin ba, nina pya Cidon we pajukun bua yo kata. 19Nína pya Cidon wemi yo du jiji ayo waa m mana dan yi pajukun aji Ci­ don ku yimi aji wa dan yi pa­ jukun ba gben mikyin kata jiji m pofan fin Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi. 20Abu wa tsa be panmi sa jinni ki bye akan ra ki cin waa m ci fotson wa na dan yi pajukun Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi. Ní vo Cidon m dan yibe aji waji ba gben mikyin ki fin nyaco wa san kari m dan. 21Tikikus wandoi wa ki nyaco bu Cindoi Yesu waa ina conku ba mikyin'i wari tsa butso bu Cindoi Yesu ndafan jinni byen­ byen ra, ri dan yini aji ki cinmi kata jiji ní yi tswi byecu waa m ki fin'a naya. 22Abu wa tsa mna tsonku tson ki byeni ra, ki cin waa jiji ní yi cinna bu byecu waa ai kata kire ki fin'a jiji ní du mikyin gben. 23Atai Cidon ba Cindoi Yesu Kiristi ku yi bazhenzai baa yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi be con dibe, ku yibe mikyin wa na jinni, ba wajinderi. 24Cidon ku kwan pajukun kata baa con Cin­ doi Yesu Kiristi tea ki jinni bara kiyo. Ku ci numa!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\