BAGALATIYA 2

1Ki nyaken bu aju dzwe nwaa nyena baa tsa nwadzu ra ami ba Barnabas mbyā kasen ya ki Urushalima. M nde Titus kyen dzun bai ya du. 2Abu wa tsa m ya ki bye waji ra ki cin waa Cidon dan ta yimi ri danra jiji m ya. Waa m ya zan ki bye waji numa, m tsa cinkwan dzun ki kankan ba baco baa bà Cidon. M pofan afin aji ki cin Aji wa Sansan waa mna dan yi atsu pajukun badati ra yibe fo. M tsa numa ki cin butso waa m ndi tsa ba waa mna tsa tanma ra kúká tsaba jinni ba. 3Ko waa Titus wa ci dzun bami ci nwu Helenawa ra ma, be tebe ku tete jiji ku kyu abukua ba. 4Aji do ki cin aji wakara ki cin waa pajukun baa kankan badati baa na so dibe danra be ci pajukun baa bà Yesu ra bon kabi ki fin cinkwan bu baa bà Yesu. Be bon kabi ki fin cinkwan waji ki cin waa jiji be kai avo ki fin jiji be yì byecu bu vya waa i ci fin'a azota numa ki bye Yesu Kiristi ra. Bena con jiji be hoi kasen ya ci byecu bu anya. 5Ama i fan'i azo yibe ko titi numa ba, ki cin waa Aji wa Sansan ra kúká tsaba jinni ba. I pan konsoni yo kyoo numa yaya ci tsadzu waa ku ci ra. 6Pajukun baa be ndi na sobe danra be ci acin hora, be kwanmi aji dzun wa ripye ki bye Aji wa Sansan waa m ndi na dan raba. Bumi ki byemi ko bema ci acin ko bema ci koke kata ci abu dzundzun ki byemi, ki cin waa pajukun kata ci abu dzundzun ki bye Cidon. 7Ama abe baa ci acin baaji hora be mbyà yinu danra Cidon ce butso wa ndanda wakara ri yimi ajinderi. Kukà tsonmi ri jiji m ya dan Aji wa Sansan wakara yi atsu pajukun badati ci tsadzu waa ku ndi ce butso wa ndanda waji yi Bitrus ku tsonku danra ku ya dan Aji wa Sansan waji yi Yahudawa ra. 8Be mbyà danra Cidon wa ndi pofan Bitrus nyaco ku ci fotson'a wa ya ki bye Yahudawa ra ka ciri Cidon waji wa pofanmi nyaco danra m ci fotson wa ya ki fin atsu pajukun badati. 9Ayo waa Yakubu ba Bitrus ba Yohanna baa ci hinpo ki fin abi bu pajukun baa bà Yesu hora, mbyà danra Cidon ce butso wa ndanda wakara ri yimi ra, se be yimi vo ba Barnabas ki fin nde vyon. Katai i zen nde danra iri ya ki bye atsu pajukun badati, abe bekà ya ki bye atsu bu Yahudawa. 10Be voi danra i tsaza pajukun baa nyani ba abu ki vo ki finbe ra yo. Wakara ci abu waa m ndi na pyapya m tsa. 11Ki fin ayo waa Bitrus bi zan ki finka Antakiya ra, m gbenku nde ki zoa numa ki cin waa ku tsaa coa ba. 12Ayo waa Bitrus ndi zan kapyen numa ra, kuna ji buju ki kwe dzundzun ba atsu pajukun badati. Ama ki fin ayo waa pajukun baa Yakubu tsonbe tson hora bi zan ki bye waji numa se Bitrus nwa voa don ki kwe ya ci kankan, ki cin waa kuna zinzin bu pajukun baa na bàvo ki bye aji bu abuku wa kyukyu ra. 13Yahudawa baa bà Yesu ra na nukwan atswi abu waji numa du ba Bitrus. Har be bye Barnabas ya ndé finbe kuna ten abebe numa babe du. 14Waa m mbyà bena babe Aji wa Sansan ra acoa ndafan jinni byen­ byen bara, m mbye Bitrus du zobe kata danra, "Au Bitrus wa ci nwu Yahudawa rama, una tsa abu baa atsu pajukun badati na tsa ra du. U tsau abu ci tsadzu anwu Yahudawa ba, tsanini hunnu una nga jiji u te atsu pajukun badati be kon adòn bu Yahudawa?" 15Ajinderi ai ci zhen Yahuda­ wa ki bye mbamba bu adi. I cii tsadzu atsu pajukun badati baa tsa abu wa baba hora ba. 16Ko waa ci numa ra, í yinu danra apa dzun wari ci sansan numa ki pyen bu Cidon ki cin adòn wa konkon baani, se ki bye wajinderi wa yiyi ki bye Yesu Kiristi maari vinni hunnu kuri kan apa wa ci sansan numa ki pyen bu Cidon, cia ki bye adòn wa konkon ba. Ki cin waa Afa na danra "Apa dzun wari ci san­ san numa ki pyen bu Cidon ki cin adon wa konkon baani." 17Ma ci numa ai baa na nya jiji i ci sansan numa ki pyen bu Cidon ki cin waa ī kwan acin ki dzun ba Yesu Kiristi ra, beri hwèn'i tiri ki fin pajukun baa tsa abu wa baba ci tsadzu atsu pajukun badati na tsa ra hun. Ci numa ra, ta danra Yesu Kiristi yiiri na tsa abu wa baba hun ko? Ko titi cia numa ba. 18Ama abu baa m ndi nghabe rara, mma kasen ya gbe do hobe so don tiri, mna gbekyan adòn. 19M huhu numa ci ki fin adon baaji jiji m du cindi ki bye Cidon. 20Be nde­ mi kan ki cin hin wa shon gege ki dzun ba Yesu Kiristi. Nwo waa mna ho tanma ra cia abu dimi riba, ama ci cindi bu Yesu Kiristi wa ki finmi ra. Mna ho nwo tiri ki cin waa m yi wajinderi ki bye Nwu bu Cidon wa conmi, kukà nde dia yi aki, ku hu aki tso numi yi Cidon. 21Ami ri nde­ mi hwihwi waa Cidon na hwi pajukun baa bàku ra hwa janta kiyo ba. Beri ma kyan danra ki bye adòn wa konkon hunnu apa ri ci sansan numa ki pyen bu Cidon, ri ta danra, aki waa Yesu Kiristi hu ra, ku hu nya hwan numa azota ki tswen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\