BAGALATIYA 3

1Ani pajukun baa ki Galatiya ni jeje kagben. Akani shini aje waji numa hun? I ndi dan yini ki zoni ki byeya numa waa be pan Yesu Kiristi kan ki cin hin wa shon gege ra. 2Mna con jiji m mbyeni aji dzundzun titi numa. Denden bu Cidon waa ni ndi pan ra, ni ndi pan ki cin adòn wa kon yiyi buni re, ko ki cin waa ni fo Aji wa Sansan ni yi wajinderi ki bye Cidon ra? 3Ni tsanini jeje numa hun? Ni ndi jo nwoa fan avoni ba abeni kata zan ci di bu Denden bu Cidon, ama tanma nina con jiji ni ken nua ba byecu bu akù dini ri? 4Watoo, ta danra, afyin baa ni wa ra, ni wa nya hwan azota hun ko? Ko titi cia numa ba. 5Cidon yini Denden'a, ku kana tsani abu baa kyahozo ki finni. Abu baakara waa kuna tsani ra, ki cin adòn wa kon yiyini kagben re ko ki cin waa ni fo Aji wa Sansan nikà yi wajinderi ki byea ra? 6Ní kyepan ba aji waa be ta ki fin Afa bu Cidon ki cin bu Ibrahim danra, "Ibrahim yi wajinderi ki bye Cidon, ki cin wajinderia waji hunnu Cidon soku ku ci apa wa sansan numa ra." 7Wakara na ta danra, pajukun baa yi wajinderi ki bye Cidon ra maari vinni ciri zhenda bu Ibrahim byenbyen numa. 8Andi gbogbo numa be ta ki fin Afa bu Cidon danra, "Cidon yi atsu pajukun ri ci sansan numa ki pyen'a ki cin wajinderi bube." Ki fin Afa waji be tà waa Cidon ndi dan ajia yi Ibrahim danra, "Anuu hunnu m hun ri tsa atsu badati kata abu wa sansan." 9Ibrahim yi wajinderi ki bye Ci­ don, Cidon sanku sansan numa. Ci numa ra baa ma yi wajinderi ki bye Cidon beri bi du wa san­ san'a du. 10Ama kata pajukun baa nde gbenbe yi adon wa kon­ kon ra, ndeya panbe ra. Ki cin waa be ta numa so ki fin Afa bu Cidon danra, "Apa wama kon'a abu baa be ta ki fin Afa bu don ra byenbyen numa kata ba, nde­ ya panku ra." 11Ci ki fa byeya numa tanma numa ci kara dan­ ra, adòn ri yia apa ri ci sansan numa ki zo bu Cidon ba, ki cin waa be ta ki fin Afa danra, "Apa wama yi wajinderi ki bye Cidon kuri yiku cindi wa ci kenken." 12Abu dzun kwan'a adòn ba wajinderi ba, ama anu wakara, ci tsadzu waa be ta ki fin Afa dan­ ra, "Apa wama kon mbyà abu baa adòn dan ra dzwadzwa ki myi kata hunnu kuri du cindi ki bye adòn baaji." 13Ci numa ra ndeya pan'i kata ra, ki cin waa i kon kai adon baaji byenbyen ba. Ama Yesu Kiristi penrei don ki bye ndeya waji ra, kukà nde fyin nui bu ndeya waji ra be dia ki cin. Ci tsadzu waa be ta ki fin Afa bu Cidon danra, "Apa waa bema yiku ne ju hu tson ci ki cin hin ki don ku ci apa waa ndeya panku ri hun." 14Yesu Kiristi wa fyin wakara numa ki cin'i jiji atsu pajukun badati be bà ki dia be du wa sansan waa Cidon ndi genu danra, kuri yi Ibrahim ki cin wajinderia ra. I kari bà ki dia ri du Denden bu Cidon waa ku ndi genu danra kuri yii ra. 15Bazhenzami, mna con m dan yini cinna bu aji ba abu dzun wa pi ci fa byeya numa. Ayo waa apa pyinna ma genu ba dibe ma nene akù kiyo ra, abu dzun wari fenfan nuge waji baani ri. Apa dzun wari kwan kaa abu dzun ki cin'a baani ri. 16Ci numa du ba nuge waa Cidon ndi ge ra. Cidon ndi genu baakara yi Ibrahim ba nwudaa. Be danbe danra, Cidon genu abu baakara ba Ibrahim ba zhendaa ba, be danra nwudaa maari vinni. Nwudaa waji ci Yesu Kiristi. 17Aji waa mna ma ki mikyinmi ra ci kara, avo ndi gbogbo Cidon kapyen genu baakara ba Ibrahim ra. Ki nya­ ken bu aju adipa tswanna ndo nyena ba didzun kyadzwe hunnu Cidon yi Yahudawa dòn'a. 18Ki cin wakara adon baakara cibe ba agben wa fenfan nuge waa Ci­ don ndi ge ba Ibrahim raba. Bekà tsayibe waa be tsaba anuge waji ba. 19Ci tsadzu waa ci numa ra cinna bu adòn baaji baa Cidon yi ra dan ke hun? Cidon yi adòn waji ki cin waa be fu abu baa ci abu baa baba ki bye Cidon ra nya myi. Adòn baaji ndi tsa butso ki cin bu pajukun numa kapyen hunnu nwuda bu Ibrahim waa Cidon ndi genu danra kuri bi ra, ku bi. Cidon ndi ho adòn baaji kwa abe zhentsōn ki vo jiji be ho bi. Zhentsōn baaji ka ho adon baaji kwa apa dzun wa ci ki yobaba bu Cidon ba pajukun ra ki vo. 20Ama avo ndi gbogbo ki fin ayo waa Cidon ndi genu ba Ibrahim ra, ku ge nuge waji ba dia. Ku nyaa apa dzun ku kà nu ki yobababe ba. 21Watoo, wakara na ta danra, adòn baaji sunnu ba nuge bu Ci­ don hun ko? Ko titi cia numa ba. Beri ma kyan danra, adòn dzun ki tiri wa tsaka wa yi apa cindi, ai kuri ka tsaka wa yi apa ci sansan numa ki pyen bu Cidon. 22Ama abu baa be ta ki fin Afa ra, pan ko kani kata ki fin abu wa baba ra. Abu waa Cidon ndi genu dan­ ra kuri yi pajukun ra, kuri yí pajukun baa yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi vinni. 23Kapyen waa i ndi yi wajinderi ra, i ndi ci byecu bu anya ci tsutsu numa ci ki vo bu dòn ci tsadzu apa baa na tan akon, ki nyaken hunnu Cidon hun pofan'i nyaco wa yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi. 24Adon baaji zai ri numa nde ya zan ki bye ayo waa Yesu hun bi ra. Ki cin waa jiji i ci sansan numa ki pyen bu Cidon ki cin wajinderi. 25Tanma ci tsadzu nyaco wa yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi pofan jinni rara, i cii ki vo bu dòn riba. 26Katani baa kwan cin ki dzun ba Yesu Kiristi ra, ni ci zhen­ zhen bu Cidon, ki cin waa ni yi wajinderi ki byea ra. 27Ani baa be tsani batisma ra honi kwan ba Yesu Kiristi ra hun. 28Ci numa ra, ko uma ci Yahudawa, ko uma ci atsu dzun ken, ko uma ci anya, ko nwu tswen, ko wunu, ko wuwa, ai ni ci abu dzundzun, ki cin waa ni kwan cin ki dzun ba Yesu Kiristi ra. 29In nima ci abu Yesu Kiristi ajinderi byen­ byen ni ci zhenda bu Ibrahim hun, ni kari jiri abu baa Cidon ge Ibrahim nu danra kuri yiku ba zhendaa ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\