BAGALATIYA 5

1Abu wa tsa Yesu Kiristi pen­ rei don ki vo bu dòn ra, ki cin waa jiji í ci byecu bu vya. Ci numa ra se ní ho abeni bà jinni gangan numa ní ci byecu bu vya. Níká zen nde yibe honi kasen ya kan anya bu adòn riba. 2Ní gon tson ní fo, ami Bulus mna dan yini kara, in nima zen nde yibe kyuni abukuni yo, ta danra aki waa Yesu Kiristi hu ra, tsaa cin ki byeni ba hun. 3M kana nuni dòn bàvo kwan yo danra, apa wama con wa kyu abukua ci ken ku kon vinni adòn baaji dzwa­ dzwa ki myi kata. 4Ani baa na nga jiji ní ci sansan numa ki pyen bu Cidon ki cin adòn wa konkon ra, nī gadi ba Yesu Kiristi ra hun. Nī ten adini pwadzu ki fin pajukun baa Cidon na hwibe rara. 5Bui ki bye wa tsazaza bu Denden bu Cidon, ī so mikyin'i danra, iri ci sansan numa ki pyen bu Cidon ki cin wajinderi waa ī yi ki bye Yesu Kiristi ra. 6Ima kwan cin ki dzun ba Yesu Kiristi byenbyen numa, ko apa ku kyu abukua, ko kuma kyua ba, ci abu dzundzun kata. Abu wa tutu kari kata ciri, apa ku yi wajinderi ki bye Yesu Kiristi. Wajinderi wari tà dia ki bye con ra. 7Andi ka­ pyen nī ndi na tsa abu wa san­ san, tanma ra akani hwa denni waa ni nde cin na jinni yi Aji wa Sansan bu Yesu Kiristi ri? 8Nde-gya waa bena gyani ra dzua ki bye Cidon wa bani nde bi raba. 9Ci tsadzu waa be danra, "Yist titi numa ri hwa yi borodi ri fè poto po numa." 10Ama ki cin waa ī ci abu dzundzun ki pyen bu Cidon ra, hwa yimi ci ba gben mikyin ki dini danra, aji wa gaga buni ri dzua ken ba bumi ba. Apa wana tsani abu wa nakyin ra, kuri wa fyin ki vo bu Cidon ko kuma ci kani waji kata. 11Bazhenzami, beri ma kyan danra, mna zen aji bàvo kiyo tiri danra, ko kani kata ku kyu abukua, akake ri kyan tsari hun­ nu bena tami fyin numa ri? M rima kyan na dan yi pajukun danra, be kyu abukube kata, aji waa mna dan ki cin waa Yesu Kiristi hu aki ki cin hin ra, ri kyan ri tua apa dzun ki mikyin ba. 12Pajukun baa na lareni ba aji bu abuku wa kyukyu ra, san kari be ya can adibe cancan jiji be kan pajukun baa babeni ki ndo. 13Bazhenzami, Cidon bani nde bi jiji ni ci byecu bu vya, ama níká yi avya waji ku kanni abu waa ni nde avo pan kiyo tsa abu wa vyani ki dini ba. Ama ní con dini, ní tsaza dini yo. 14Ki cin waa adòn kata kwan dzun ken ki cin bu adòn dzundzun wa danra, "Ú con jo ndou ci tsadzu waa ù con adiu ra." 15Ama ni mana dzwan dini nyi, nī mana ten adini fo, ní tsa sansan jiji níká jì tsu bu dini ba. 16Mna dan yini, ní yi Denden bu Cidon ku tsa butso ki cinni ko ki bye koke kata. Níká fan adini yi abu waa adini na con ku tsa ba. 17Ki cin waa abu baa adi na con ku tsabe ra, cia abu waa Denden ri con ba. Abu waa Denden ri con ra, kà cia abu waa adi ri con ba. Abu baa pyin­ na kara, be ci ajo ze ba dibe. Ci numa ra hwa nī tsakani abu waa nina con ni tsa ba. 18Ama ni rima kyan zen nde Denden bu Cidon ku tà yini abu wa tsatsa, niri kyan cini ki vo bu adòn riba. 19Abu baa baba baa ri dzu ki fin mikyin bu apa pwadzu ribi ra, ci ki fa byeya numa ci kara, agya wa nyanya, aji baa baba baa gaga, aso wa tsatsa, 20aki wa tsatsa, nukon wa vonvon, aze wa ze apa, ka ba ndegbe wa gbegbe, ba afi wa fifi, ango wa ngongo, adi wa concon, ba ahwi wa hoho, anu wa gafan nya cincin, ba avyon wa gafanfan. 21Abuu apa wa vyavya, acen wa pyenpyen, ba amà wa zaza, ba abu badati. Mna nuni don ci tsadzu waa m ndi nuni ra danra, apa baa na tsa abu baakara beri kabe ndo bu Cidon jiji be ji abu dzun kiyo ba. 22Ama abu baa ri dzu bye Denden bu Cidon ribi ra, ciri acon, mikyin wa mbumbu, mikyin wa na jinni, mikyin wa gbangban, mikyin wa ndafan vo yi abu, ba mikyin wa sansan, ba abu wajinderi wa tsatsa, 23ba acin wa nde na jinni, ba acin wa panpan. Adòn dzun wa sunnu ba abu baakara baani ko titi. 24Apa baa ci bu Yesu Kiristi ra, bē ho abu baa baba baa ndi ki mikyinbe ba aji bu aso wa gagabe ra ya kan ki cin hin wa shon gege ra. 25I mana du cindii ki di bu Denden bu Cidon, se í zen nde yiku tsa butso ki mikyin'i kata. 26Ki cin wakara iká ndē dii ba, iká kana nyà dii jinyà ba, iká kana fifi ba dii ba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\