IBRAHIM 1

1Avo ndi gbogbo dzu jinni bi Cidon zen aji ba abe bayakui dzu ki nu bu pajukun baa da don bu Cidon yibe, ki nyaco badati atswi tswi. 2Ama ki bye anyunu baa kennu tanma ku zen aji dzu bye Nwua yii. Nwua waji ku ndeku so ciri wari za fin bu koke kata, ku mà koke kata dzu di bu Nwua waji. 3Ci tsadzu waa anyunu ri pofan zoa tà yi pajukun abye wa yafan jinni bu fin tswen ra, ci numa Yesu Kiristi na tà yii abye wa yafan jinni bu Cidon. Mikyin bu Yesu Kiristi na tà yii tswi mikyin bu Cidon ki bye aji bu Yesu Kiristi wa ci ba gben kuna kon fin tswen kata. Yesu Kiristi pofan nyaco waa ku wo nyere pa­ jukun kata ki bye abu wa bababe, waa ku neya ki bye Cidon ki don, ku ya tuci ki vo wunu bu Cidon wa ci ba hwe kari kata ki don. 4Cidon so Nwua Yesu Kiristi kári zhentsōn, azen'a waa ku tsoku yo ra ka abube zhentsōn ra ri pyuu numa. 5Ki cin waa Cidon dan foa yi apa dzun ki fin zhentsōn'a hora danra, "Au ci nwumi; jinna m ci Atau." Ku ka dan foa yi nwutsōn dzun danra, "Mri ci Ataa, aku kari ci nwumi," fora ba. 6Waa Cidon ndi ri tson Nwua Yesu Kiristi wa dzundzun tori ra bi ki fin tswen ra, ku danra, "Ani zhentsōn bu Cidon kata ni waku." 7Abu waa Cidon dan ki cin bu zhentsōn ci kara danra, "M mà zhentsōnmi be ci awo, baa ri tsa butso yimi ci nene pyu." 8Ama aji waa Cidon dan ki cin bu Nwua ciri, "Cidon, adudu bu ámà buu ci kenken numa yaya ki pyen ko nukon, Ùri tsa tson u ndafan jinni byenbyen numa." 9Uri con abu wa sansan, uri ngha abu wa rimyi. Ábu wa tsa ami Cidon wa ci Ata Cidon u wa ndeu so jiji u du hwe ba mikyin wa mbumbu kári bu bajou hora. 10Ku ka danra, "Au Cindomi, avo ndi gbogbo ù kapyen ma abye wa ki jinni. Au ma bye don ri ba avo diu. 11Abu baakara kata ri ji ki jinni, ama buu ù ci kenken ra hun ko nukon. Beri ci pu keke numa ci tsadzu ayoke tukpa. 12Uri taben be kwan dzun. Beri vyin pukan ci tsadzu atukpa, ama buu uri ci kenken uri vyin pukan u ba, ajuu ri tea ki jinni ba, ko nukon." 13Cidon dan foa aji dzun yi nwutsōn'a dzun danra, "Ci vo wunumi kire keke numa ya zan anyunu waa mri yi pajukun baa ri zeu hora kan abu wa te abeu," ba. 14Ma ci numa zhentsōn bu Ci­ don ci ke? Katabe be ci denden wari tsa butso yi Cidon. kuna tsonbe tson jiji be tsaza pajukun baa Cidon nwadzube ki fin abu wa bababe ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\