IBRAHIM 10

1Andi adon baa Cidon yi Yahudawa ra be ci sinni azota bu abu baa sansan baa nabi ki pyen. Ama adon baaji tsayibe wa tà yii tswi abu baa byenbyen baaji yafan jinni numa ba. Jinna ba akyen, kan kyen kan ju abe von hora na tsòn bucon hwa Cidon kiyo, be foji bucon wana dzwandzwan. Ama tanma apa wama con ku bi ki bye Cidon, abucon waa beri bwan hwa Cidon kiyo ra cia ba gben dzun wari yi apa ku tsa abu waa Cidon ri con kata ba. 2Beri ma kyan danra bucon wa tsòn hwa Cidon ra rima kyan ci ba gben wa hwa penre apa abu wa babaa yo, akyan pajukun ri gadi ba bucon wa bwan tsòntson ra. Beri kyan ri gabe aji ki cin abu wa bababe iriba. 3Ama abu waa bena tsòn hwa Cidon aju ba aju ra, hwa yibe na kyepan ba abu wa bababe. 4Ki cin waa asa bu ana ba abyín ri tsonyea abu wa baba ka ba. 5Ábu wa tsa ayo waa Yesu Kiristi na dzubye wa bi ki fin tswen ra, ku dan yi Cidon danra, "Uri con u waa be tson bucon yiu ba, ama ù mbyāsan dimi so jiji m nde hwa yiu. 6U mbuu mikyin ba abu baa tsòntsòn baa be tsòn na yiu raba, u fou vya ba waa be tsòn abu wa hwa penre be ki bye abu wa bababe ba. 7Ki cin wakara mna dan yiu danra, 'Au Ata Cidon, m ci kara, m bi ki cin waa m tsa abu waa uri con, mri tsa abu we ba abu waa u yibe ta ki fin Afa ki cinmi ra.'" 8Abu wa kapyen dzu nua ciri, "Uri con u abu wa tsòntson waa beri tsòn wau kiyo, ba bupyu waa be bwan na tsòn ki cin kyenkyen raba. Ba abu wa tsòntson waa ku penre abu wa baba wa ki einbe don ra, u fou vya babe ba, ko titi." Ko waa abu baakara bena tsabe bà nyaco bu adon ra. 9Se ku dan aji kwan yo danra, "Mbyà m ki kara, m bi jiji m tsa abu wa vya hwan u." Ci numa ra ku yibe fan abu waa be ndi na tsòn yiku ra be jinni, kuna con jiji Yesu ku hu nde asaa we jinni za nua. 10Dede waa Yesu Kiristi hu nde asaa we jinni nde dia hwa yiku ra ku tsa abu wa vya hwan bu Cidon ra. Waa ku tsa numa dzwa dzundzun ra, ku tso nyere abu wa babai kata gadi bai ra, ku ndei so danra ī ci pajukun bua. 11Ko avon wani kata ri pantse ko anyunu wani kata ri tsòn bucon wa Cidon kiyo. Bucon baaji baa bena tsòn ra, ri wo nyerea abu wa baba bu apa ba. 12Ama Yesu Ki­ risti nde dia hwa aki yi Cidon we asa ki jinni dzwa dzundzun vinni, ku ci ba gben wa wo nyere abu wa baba bu pajukun don dzwa dzundzun. Ki nyaken wakara ku ya tuci ki go kyekye vo wunu bu Cidon, 13pan numa keke yaya ya zan anyunu waa Cidon ri vyin pu­ kan pajukun baa zeku hora be kan abu wa te abea kiyo. 14Ki cin waa Yesu Kiristi nde dia hwa aki yi Cidon we asaa ki jinni dzwa dzun­ dzun ra, ku tsa vinni abu kata ra ko nukon, ki cin pajukun baa ku wo nyebe ra. 15Denden bu Cidon na tà yii ajinderi byenbyen numa danra, 16"Cidon danra, nuge waa mri bi ge babe ki pyen kire ci kara. Mri ta adonmi hora so fin mikyinbe, mri nde don so hwanbe," 17ku ka mbyā dan kwan yo danra, "Mri kyepanmi ba abu wa bababe ba adabe riba." 18Ci tsadzu waa Cidon fan abu wa bababe yibe ki bye nyaco wakara, nyaco dzun baani wa wo nye abu wa baba bu pajukun ri. 19Bazhenza, ī ci ba nyaco waa ī kaya ki Bye wa Nyenye kari kata ki di bu aki bu Yesu Kiristi. 20Ku pofan'i nyaco wa ripye wa riju ki bye tukpa wa dzo ge gafan fin tan hora, watoo, adia hun. 21I ci ba avon wa ciho waa be nde ndo bu Cidon kwaku ki voa. 22Ki cin wakara í kyen kpasun bi bye Cidon ba mikyin wajinderi byen­ byen í bi ba mikyin waa Cidon tsonyere aji wa baba wari tai kwen ra i bi ba dii waa ku tso nyere ku ba jape wa nyenye ra. 23Í pantse gbangban numa ki bye abu waa ī lolo hwan'i so yo ra, ki cin waa ī yinu byenbyen danra Cidon ri zenmu nugea zen mumu. 24Í so dii hwan ki di, í con dii, í tsa dii abu wa sansan. 25Iká fan cinkwan waa ina kwan ki bye dzundzun ba dii ra be jinni tsadzu waa pajukun badati fan be jinni raba. Í zen gban dii mikyin ki cin waa anyunu waa Cindoi Yesu ri kasen bira, naben jinni ra. 26Apa wama yi aji wa byenbyen nu, kuma foji abu wa baba wa tsatsa bu digbe numa kuri dua nyaco wa nwàdzudzu ki fin abu wa babaa ba. 27Ama abu waa apa waji ri ci fin'a ciri azin bu akwen bu Cidon wa zinzin, ba apyu wa sepyu suu numa wari tsòn bwan pajukun baa ngha Ci­ don. 28Ko kani kata wama gbe­ kyan adon bu Cidon yi Musa ra, anyunu waa bema foku kwen be­ ma panku ba ada ki nu bu apa pyinna ko atsara, beri hwibe ci­ cia ba, beri bwanku bwanbwan. 29Apa wama jojo ba Nwu bu Cidon, kuma ka tsa dan numa ba asaa wa ciri ama bu nuge wa wo nye ku ki bye abu wa baba, kuma nya Denden wa Nyenye di atswi fyin ke wa tutu ka wa hun ra, nina ga danra beri taku? 30Ki cin waa ī yi Cidon nu wa danra, "Aton wa banban ci bumi, mri ban ba avo dimi." Ku ka danra, "Ami ri fo pajukun bumi kwen." 31Abu wa zinzin ka waa apa ku koju ki vo bu Cidon wa ci ba cindi, baani. 32Ní kyepan ba aji suu numa baa nwadzu ya ba nyaken. Ki nyaken waa Cidon pofan abye wa yafan jinni dzwa mikyinni ra, afyin tswi tswi numa duni, ama nī pantse gbangban numa nī ge­ ni mikyin ba. 33Ayo dzun be tso­ ni ce ki pyin numa be tani fyin duzo pajukun numa. Ayo dzun niya kwan cin ki dzun ba pa­ jukun baa wa tswi fyin waji numa. 34Nī kan yiki bu pajukun baa be ndi panbe tsu ki tan ra, ko waa be ndi pan fye ho tswen­ ni don ra nī gban mikyin mbu mikyin teyo, ki cin waa nī yinu danra nī ci tiri ba tswén baa sari kari wakara, baa ri ci kenken gbogbo. 35Ci numa nika geni mikyin ba, nī yinu danra niri du vokwin wa ci ba hwe suu numa, 36Ní gban mikyin ní tsa abu waa ku geni nu ki cin'a ra. 37Ki cin waa Afa bu Cidon danra, "Cifo titi numa apa wa danra kuri kasen bi ra, kuri bi. Kuri jaa adi ba. 38Pajukun bandomi baa ri tsa abu wa vyami ri yi wajinderi ki byemi ra, ri du cindi. Ama ko ma kani ki finbe kata wama pukan nyaken yimi, mri fomi vya baku ba." 39Ama bui ī bàini ki fin pajukun baa ri kasen ba nyaken ri hu ji jinni raba. Ama bui ī ci fin pajukun baa ri yi wajinderi ki byea wajinderi wari nwàdzui ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\