IBRAHIM 12

1Tsadzu waa pajukun hwe­ hwe numa ge shukwai shon dzun ra ki cin wakara í gadi ba abu baa na ndai tswen, ba abu wa baba wa tabai ki di. i pen penpen wa ki pyen'i ra ba mikyin gben. 2i ho zoi so di bu Yesu, aku wa ciri nwo bu wajinderi bui avo ndi kapyen keke numa ya anyunu wa kennu. Ko waa Yesu yinu, danra kuri wa fyin ki bye ahin wa shon gege ra, ku gea mikyin ba, ama ku kyepan ba mikyin wa mbumbu wa ci nari bàzoa se ku zen nde waa ku pan tsenni ku hu aki ki bye ahin wa shon gege. Tanma ku ci ki go kyekye vo wunu bu Cidon. 3Ní kyepan ba fyin ba pajukun baa baba baa nghaku ra. Ani du ní ci ba gben mikyin nika vonni adi ba. 4Ngangani waa nina nga jiji ni fan abu wa baba jinni, zan'a waa be bwanni ní we asa ki jinni ba. 5Nī mujini ba aji waa Cidon dan yini ci tsadzu kuna dan yi bazhenzhen'a hora ra? "Nwumi, ka sinni ba natenten bu Cidon ba, ayo waa kuma gbeu tson uka hu adi ba. 6Ki cin waa ami Cindou, apa waa mma conku ciri apa waa mri natenku, ko anwu wani kata mma pan mri gbeku tson." 7Ní gban mikyin ní wa fyin wa dzu ki vo bu ata bi. Ki cin waa afyin waa nina wa ra na ta danra Cidon na tsani ci tsadzu bazhenzhen'a. Anwu dzun ki tiri numa waa ataa ri naten'aku ba? 8Cidon wari naten bazhenzhen'a hora kuma naten'ani ba, ta danra ni ci zhenzhen agya hun. 9I yinu batai baa ki fin tswen kire bena naten'i ina yibe hwe, fyin mbye atai Ata Cidon wa ki don í tsa abu waa kuri con kata yiku í du cindi ki byea? 10Batai ri naten'i ba wa natenten waa be mbyà danra sanbe ki mikyin ma cifo kwan yo titi numa ku nwādzu ra. Ama Cidon ri naten'i ki jiji wa sansan bui jiji í ci pajukun baa ri kwan cin ki dzun baku tsa abu wa sansan ndafan jinni. 11Ayo waa be mana nà apa kuri mbyà tsadzu kuna wa fyin ku baani ba mikyin wa mbumbu se wa pepe. Ama ki nyaken wakara se mikyin wa na jinni, ku fyen abu wa sansan waa ku tsa abu waa Cidon ri con. 12Ní ndafan avoni wa huhu ba kunubeni wa zaho jinni ra jinni. 13Ní kyenkyon ki fin nyaco wa ndafan jinni jiji nika ta atsu ki bye abeni wa tutu raba ama abe­ ni wa tutu ra ku yafan jinni. 14Ní so hwan kiyo ní ci byecu rito numa ba ko kani kata. Ko kani kata ku nga ku ci byecu ndafan jinni byenbyen numa we hwan bu Cidon. Apa wama tsaa numa ba, kuri mbyàa Cidon ba. 15Ní tsa sansan jiji ko kani kata kuka pukan nyaken yi wa sansan bu Cidon ba. Ní tsa sansan jiji ko kani kata kuka ci nwo apa wa dzon mikyin wari zen aji dzu nua ba tsadzu akyan tsaba mikyin bu pajukun hwehwe numa ba. 16Ko kani kata kuka bà aji bu agya wa nyanya ba, ku ngha tswi aso wa­ ni kata. Kuká ci tsadzu Isuwa wa soa hwan ki bye aji bu Cidon raba ku nde hwe bu nwu mba­ fyen'a nde hwen ki cin buju dzundzun tori. 17Ní yinu ki nya­ ken wakara ku nya jiji ku du nde wa sansan bu ataa, ba janme ki zo ama ataa vyin pukan nyaken yiku ki cin waa ku dukaa nyaco dzun waa ku pukan abu waa ku kapyen tsa raba. 18Nī ngha zanni ki bye abu waa niri go vo kiyo raba tiri, apyu wa sese, abye wa na tsuken jinni gyu numa ko acu wa zuzu, 19be fo ahyu wa nwenwe, ba akyu wana zen aji ba pajukun be voku danra kuka zen aji dzun yibe kwan yo riba. 20Ki cin waa be konkabe adon wa nunu waa ku nube danra, "Ko bupyu ma go di ki di bu akwen ra, be ta bwan reku ba aban." 21Waa be mbyà akwen waji numa be zin­ zin, har Musa danra, "Mna zin­ zin, adimi na vonvon." 22Buni ni bini ki cin akwen bu Sinai ba, ama nī bi ki cin kwen bu Sihiyo­ na finka bu Cidon wa ci ba cindi, Urushalima wa ki don, zhentsōn shan mama numa wena yo. 23Nī bi ki bye cinkwan wa mbu mikyin bu zhen mbafyen bu Cidon baa be ta azenbe so don. Nī bi ra ki bye Cidon wa ciri wari fo pa­ jukun kata kwen, ba denden bu pajukun baa tsa abu wa we hwan bu Cidon, Cidon ri zenmu koke kata ki mikyinbe. 24Nī zan ra ki bye Yesu Kiristi apa wa ci yoba bu Cidon ba apa, ku genu wa ripye bai ku we asaa ki jinni ta danra abu wa sansan bua waa ku tsai ra kari asa bu Habila ndi nde we jinni ra. 25Ci numa ra ní mbyàyi sansan niká ngha wa gon tson fo aji waa Yesu na dan yini raba. Pajukun baa ndi nghabe wa fo aji bu Cidon waa ku dan yi pajukun ki fin tswen ra be nwàdzube ba. Aku Yesu waa aji bua ri dzu hwadon bi ra, ima vyin pukan nyaken yiku iri tsanini hunnu í nwàdzu? 26Andi dede waji ku zen aji yi abye myi ndedi. Ama tanma ku ge nuge danra, "Mri bi yi abye myi ndedi dzwa dzun­ dzun tori numa kwan yo, bàa bye myi zoa ba, har ba bye hwa­ don kata ma." 27Aji waa ku dan­ ra, "Dzwa dzundzun tori numa kwan yo." Kuri bi yi abye wa ki myi ba abye wa ki hwadon nde­ di, ba abu baa ki fin'a kata na tà yii ki byeya numa danra abu baa Cidon màbe hora kata ribi ndedi, ri ji tsaba jinni, jiji abu baa ri ndebe di bara be ci tiri numa yaya. 28Ki cin wakara í mbu mikyin yi Cidon ki cin waa ī du atsòn wari ndea di ba. i mbu mikyin yi Cidon í waku ki bye nyaco wari vya hwan'a ki bye azin ba ahwè wa ciho numa, 29ki cin waa Cidon'i ci apyu wari ji tsòn vinni abu kata.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\