IBRAHIM 3

1Bazhenzami baa ki nyaco bu Yesu Kiristi waa Cindoi bani nde jiji ni ci pajukun bua. Ni ho mikyinni so di bu Yesu Kiristi waa Cidon tsonku bi jiji ku ciri Avon wa Ndanda kari kata wa nde dia yi Cidon a hu aki jijii ra, aku waa iri dan wajinderi waa ī yi ki byea ra. 2Ku tsa butso ba mikyin dzundzun wā Cidon wa ceku so jiji ku tsa butso waji ra tsadzu waa Musa ndi tsa butsoa ndafan jinni sansan numa ba pa­ jukun bu Cidon ra. 3Ci tsadzu waa apa wa sen tan ci ba hwe kari atan waa ku myi ra, ci numa Yesu ci ba hwe ka Musa ri. 4Ko atan wani kata apa myiku ri, ama Cidon ciri wa tsa koke kata. 5Musa ci nwu butso azota wa kofyin tsa butso wā pajukun bu Cidon ba mikyin dzundzun kuka zen aji dan yi pajukun abu waa Cidon ri tsa ki pyen kire. 6Ama Yesu Kiristi ci apa wajinderi byenbyen a Nwu waa Cidon ho koke kata ki ndoa kwaku ki vo. Ai ciri pajukun bua in ima pan­ tse ba gben gangan fan avoi ba abei ho mikyin'i so dia. 7Denden bu Cidon danra, "Jinna nima fo akyu bu Cidon, ní gon tson ni foku, 8Niká gban cin ci tsadzu waa andi gbogbo bayakuni gban cin, be nghami ki bye yo waa be ndi kyenkyon ki hwan be ken mba fomi ra. 9Ki hwan waji bayakuni ndi ken mbafomi ko waa be ndi mbyànu ba zobe abu baa m tsa ki fin ju dipa pyinna ra. 10Ki cin wakara m ngongo babe m danra, 'Be jan nyacomi ki mikyinbe, be fobe tsonmi ba.' 11M ngongo m ne gebe danra, 'Beri dube nwo wa nghangha ki byemi ba.'" 12Bazhenza, ní wà dini sansan jiji ko apa dzun ki finni kuka dada ci ba mikyin wa baba wa yia wajinderi ki bye Cidon ba, ku kokwi ki nyaco bu Cidon wa ci ba cindi ba. 13Ama san kari nina dan gban dini mikyin jinna ba kyen jiji Shetan kuka bi byeni ni gban cin tsa abu wa baba ba. Ki cin waa jinna nina fo akyu bu Cidon tiri. 14Ki cin waa ī yi wajinderi avo ndi kapyen īma tse ba gben gbangban numa ya zan anyunu wa kennu iri ci bazhen­ zaa waa iri kwan cin ki dzun baku. 15Cidon dan ki fin Afaa danra, "Jinna nima fo akyumi niká gban cin ci tsadzu waa andi gbogbo bayakui ndi kyenkyon ki hwan a nghami raba." 16Pajukun baa ndi fo akyu wa­ ji gban cin ra ci bani? Be cibe pajukun baa ndi pwadzu ki fin jen bu Masar baa Musa ndi ho­ be nyaco raba? 17Cidon ndi ba báni ngongo zan aju dipa pyinna ra? A pajukun baa tsa abu wa baba be hu ji jinni ki fin pon. 18Pajukun baa ku ne gebe danra, beri dube nwo wa nghangha ki byea bara ci bani? Be cibe pa­ jukun baa gban cin baaji ba? 19ī mbyàyi danra abu wa tsa be ka­ kabe ki bye waa Cidon ri con be kayo bara, ki cin waa be yibe wajinderi ki byea ba,


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\