IBRAHIM 7

1Andi gbogbo Melikizedik ci akù wa ki tswen dzun waa beri baku danra Salem, ku ciri Avon wa wa Cidon wa ci ba hwe kári kata. Ayo waa Ibrahim dzu aken waa ku ndi bwan abe akù hora nabi numa Melikizedik pwadzu ya ge cin'a ki nyaco, ku yi Ibrahim ande wa sansan. 2Ki fin abu baa Ibrahim ji ki bye aken ra ku kadzu cin'a wā Meli­ kizedik baku. Cinna bu zen bu Melikizedik ra ci pyinna, wa ka­ pyen ciri, "Kù wari tsa abu waa Cidon ri con kata." Wa kwan pyinna beri baku danra, "Akù wa ki Salem wari yi pajukun mikyin wa na jinni." 3Be danbe aji dzun ki cin ata bu Melikize-dik ko ayoa ba. Be ka danbe aji dzun ki cin nwo kyukyua, ba bonbon'a ba; ī yii anyunu waa be mbaku ba, ika yii anyunu waa ku hu ba. Ku ci Avon wa tsa butso bu Cidon. 4Agbo! Ni mbyà atswi hwe waa ku ci baku ra. Andi gbogbo atai Ibrahim ndi ten dzu cin bu baa ku ji ki bye aken ra waku kiyo, 5Ci-don nu don ki fin Afa bu Cidon ki go kyekye bu nuge wa riko danra zhenzhen Isra'ila bé gafan tswénbe kata ndo dzwe bé ten ndo dzundzun ki finbe wa zhen­ zhen bu Lawi baa ci avon hora kiyo. Ko waa zhenzhen Isra'ila ka­ ta ci zhenzhen bu Ibrahim ra, zhenzhen bu Lawi du abu baakara ki vo bu zhenzhenbe. 6Aku Meli­ kizedik ko waa ku cia tsu bu Lawi ba, Ibrahim gafan tswén'a ndo dzwe ten ndo dzun waku kiyo ku pan. Ko waa Ibrahim ciri apa waa Cidon genu baku, Melikizedik yi­ ku nde wa sansan. 7Ayepye baani kiyo, apa wama yi apa dzun nde wa sansan ku ciri ki pyen bu apa wa pan nde wa sansan ra. 8Abe von baa ki fin tsu bu Lawi baa ri du abu ndo dzundzun ki fin ndo dzwe ki bye tswén bu zhenzhen Isra'ila, be ciri baa hu, ama aku Melikizedik wa du abu ndo dzun­ dzun ki fin tswén bu Ibrahim ra, Cidon dan yii aji dzun ki cin akia ki fin Afa ba. 9Zhenda bu Lawi baa ri ten abu ndo dzundzun ki fin ndo dzwe ki bye pajukun rama, be ten abu ando dzundzun ki fin ndo dzwe bube dzu ki bye Ibrahim. 10Ki cin waa Ibrahim shon ba Melikizedik ra zhenzhen bu Lawi be ci ki fin tsu bu Ibrahim baa be ndi mbabe be raba tiri. 11Adon waa Cidon yi pajukun bu zhenzhen Isra'ila hora ku yi dzu nwo tsu bu Lawi baa ci avon. Tanma butso bube von hora rima kyan ci nyenye, iri kyan ri nyai avon dzun ken wa dzu ki nwo tsu bu Melikizedik riba, wa dzua ki nwo tsu bu Ha­ runa ba. 12Avo Cidon za pukan byecu bu avon hora ci ken ku pukan adon du. 13Ki cin waa Cindoi Yesu Kiristi waa ina dan aji ki cin'a ra be mbaku ki fin tsu dzun ken. Ko apa dzundzun numa ki fin tsua tsa foa butso ki cin kyenkyen foraba. 14I yinu byenbyen numa danra Cindoi Yesu Kiristi be mbaku ki fin tsu bu Yahuda. Waa Musa zen aji ki cin tsu baa tsa butso von ra, ku hwen'a zen bu tsu bu Yahuda kiyo ba. 15Aji waji pwadzu ki fa byeya numa ra tanma, waa avon dzun ken pwadzu bi ci tsadzu Meli­ kizedik. 16Ku dzua nyaco waa pajukun ri bà hunnu kan avon raba, ama ku kan avon ba gben dzu di bu cindi wari tea jinni ba. 17Ki cin waa Cidon dan aji ki cin'a danra, "Uri kan avon keke numa yaya ko nukon, ki bye tswi nyaco waa Melikizedik tsa butso bua kiyo ra," 18Adon baa ndi kapyen gbogbo ra, Cidon tebe bwan jinni ki cin waa be ci byèbyè numa, be ci dan numa ra. 19Ki cin waa Adon waa Cidon yi Musa ra tsakaa wa hwa yi abu dzun ku ci nyenye ba, ama tanma Cidon nde nyaco wapye waa ī so mikyin ki dia pwadzu waa Cidon gbei kpasun bi ki goa. 20Abu wa ka kwan yo ciri Cidon dan aki kiyo, ama ayo waa be ndi dan aji ki cin zhenzhen bu Lawi danra beri ci avon ra be dànbe aki ki cinbe numa ba, 21Ama Yesu Kiristi kan von dzu bye nyaco bu aki wa dandan waa Cidon danra, "Ami Cidon m dan danra, uri tsa butso bu avon numa yaya ko nukon, mri vyin pukanmi nu ki bye aji wakara ba." 22Ki bye wakara hwa yii hwayi sansan numa danra anuge waa Cidon ge ra sanka adon wa ndi rari nana numa, Yesu ciri apa wa ka ki yobai ki bye nuge waji. 23Avon baa ndi ki fin tsu bu Lawi ra be ndi suu numa, ki cin waa be ci pajukun baa huhu, beri ci kabe ki bye butsobe keke numa yaya ko nukon ba. 24Ama Yesu Kiristi ci avon numa yaya ra hun ko nukon, abutsoa bu avon ra beri tenre yibe apa dzun ba. 25Ci numa ra ku tsayi wa nwàdzu pajukun baa bà ki dia kpasun bi bye Cidon ra ko nukon, ki cin waa ku ci kenken numa yaya ra hun, kuri pya Cidon we pajukun yo. 26Wa-kara ciri tswi von waa ina con ra hun. Ku ci nyenye, ku daa aji dzun ba, ku cia ba abu wa baba dzun ba, Cidon ten nwa ku dzu ken ba pajukun baa tsa abu wa baba, ku ci don nana numa ba bye jinni. 27Ku cia tsadzu avon baa ndanda badati hora ba baa ndi ri kapyen bwan bupyu wa Cidon hwa pen abu ki cinbe hunnu, be hun ka vo Cidon ku hwa pen abu wa baba wa ki cin bu pajukun raba. Ama Yesu tsaa numa ba, ki cin waa ku ndi kapyen tsòn bu wā Cidon dzwa dzundzun vinni mba tiri ra, kati ki bye ayo waa ku ndi fan dia yi aki ki cin abu wa babai ra. 28Ki bye adon bu Musa be ce pajukun baa tsa abu wa baba ciri avon, ama ki bye aji waa Cidon dan aki ki cin'a wa bi ki nyaken bu akwēn ra, ku ce Nwua Yesu Kiristi ciri avon, waa ku tsa vinni koke kata dzu byea ko nukon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\